Step-Up Verificatie op #BlockChain

In mijn vorige bericht vertel ik wat ik ondertussen snap van BlockChain en de mogelijkheden om vingerafdrukken van documenten vast te leggen. Toen bedacht ik later: documenten zijn vaak het resultaat van een hele keten aan (voorwaardelijke) processen. Stel nu dat je niet alleen het waarmerk van een document wilt controleren maar ook de stappen eerder in de keten, zou dat kunnen?

Zo gedacht, zo gevraagd, aan Natalie Smolenski:

[tweet https://twitter.com/blogisch/status/906047637924847616]

(De tweet opent het hele draadje met haar antwoorden.)

Wat zijn nu voorbeelden waarin dit nuttig zou kunnen zijn?

De praktijkovereenkomst van de beroepspraktijkvorming van een MBO student, oftewel POK:

 • Het eerste waarmerk toont aan dat het document niet gewijzigd is.
 • Het tweede waarmerk toont aan dat het leerbedrijf een accreditatie heeft van de SBB.
 • Het derde waarmerk toont aan dat het SBB gemachtigd is deze te verlenen.

Dat laatste lijkt overdreven, maar illustreert wel aantoonbaarheid in de keten.

Het diploma van de MBO student:

 • Het eerste waarmerk toont aan dat het document niet gewijzigd is.
 • Het tweede waarmerk toont aan dat de onderwijsinstelling een licentie had voor de opleiding die op de OOK staat.
 • Het derde waarmerk toont aan welk overheidsorgaan deze licentie verleende.

Ook hier lijkt het laatste overdreven, maar als je uit een land komt dat 15 jaar geleden uit elkaar viel en waar overheidsorganen en educatieve instellingen verdwenen of verandert zijn is een ‘papiertje’ weinig waard. Het voordeel van al deze waarmerken opslaan op de BlockChain is dat de oorspronkelijke partijen die er bij betrokken waren niet meer benadert hoeven te worden. Duurzame onafhankelijke aantoonbaarheid dus.

Tegelijkertijd zou het aantal geslaagde verificaties een indicator kunnen zijn. Hoe meer controles slagen, hoe krachtiger de aantoonbaarheid of hoe meer voordeel van de twijfel je kunt krijgen. Ja maar, als we elk wissewasje in ons leven zo gaan vastleggen en je zonder bewijsstukken nergens meer komt wordt het dan niet Orwelliaans, Kafkaësk en 1984 tegelijk? Vandaar dat Natalie Smolenski aandacht vraagt voor de impact die het heeft als we grote groepen mensen in ketens van waarmerken stoppen…

Overigens kan een nepuniversiteit aan de andere kant van de wereld dit natuurlijk ook. Dat lost BlockChain niet op. Of we zouden de reputatie van scholen er op vast moeten leggen maar ranglijstjes van scholen kent zo z’n eigen problemen. 😉

Klein disclaimertje: ik heb (net als Wilfred) geen Bitcoins en ik leer nog elke dag over dit onderwerp en bovenstaande is wellicht origineler dan praktisch.

Wat weet ik van BlockChain?

Ondertussen heb ik flink wat onderzoekstijd besteed aan white-papers, YouTube filmpjes en blogposts over BlockChain. Normaliter is dat voldoende om op m’n eigen houtje de materie te doorgronden. Ik probeer ook een holistisch beeld te krijgen van zowel de werking onder de motorkap (conceptueel) als de toepassingsgebieden en de impact op de maatschappij.

Meestal gaat mijn hoofd er daarna mee aan de haal: verbanden leggen met andere domeinen, toepassingen in onderwijs zien en eigen visie-ontwikkeling. Dat lijkt zich autonoom te voltrokken en op losstaande momenten, tijdens het fietsen ofzo. Een ander zou zeggen: leren is niet-lineair maar organisch. Het gekke met BlockChain is dat ik enorm ‘hooked’ ben, maar meer dan gemiddeld mentaal moet herkauwen. Kwestie van geduld met mezelf denk ik.

Wat snap ik tot nu toe? In Q&A vorm:

 • Waarom zijn de gegevens op de Blockchain onveranderbaar?
  Omdat iedereen de complete kopie krijgt. Als je een blokje zou aanpassen, dan is er geen meerderheid die dit overneemt. De kans dat één partij een meerderheid heeft van een vals stukje ketting is heel klein. Althans bij een openbare BlockChain zoals die waar BitCoin op leeft.
 • Zijn de gegevens anoniem? 
  Als je een BlockChain inkijkt zie je geen identiteitsgegevens. Alleen publieke sleutels. Deze horen bij een persoon die zelf de privé-sleutel heeft. In het geval van Bitcoin zie je wat zo’n sleutel aan transacties doet.
 • Is het Bitcoin netwerk alleen voor geld?
  Nee, je kunt ook andere gegevens opslaan op die BlockChain. Met gegevens bedoelen we dan niet bestanden of zo. Maar er is ruimte voor wat data.
 • Waarom kun je met BlockChain aantonen dat een document authentiek is?
  Eigenlijk heb je daar BlockChain niet voor nodig, want een vingerafdruk berekenen (hash) is gewoon wiskunde. Het is alleen handig om deze hash op de BlockChain op te slaan, omdat het dan op een plek zit ‘waar je altijd bij kunt’. Ook al bestaat het bedrijf of school dat het document maakte niet meer. Of het bedrijf die de hash produceerde is failliet.
 • Waarom is het waarmerken op een openbare plek goed voor de privacy?
  In gesprekken lopen verschillende begrippen omtrent privacy door elkaar heen. Als een document een contract, cijferlijst, referentie etc. voorstelt dan blijft deze bij de partijen die er bij betrokken waren. De openbare vingerafdruk kan nooit omgekeerd terug rekenen naar het document. Dat zou overigens een super zip zijn met ongekende compressie!
  Wat wel kan, in een later stadium, is controleren of het document ‘origineel’ is. Door opnieuw, wellicht jaren later, de vingerafdruk te berekenen (de wiskunde is immers bekend) en deze te vergelijken met de vingerafdruk op de BlockChain.
 • Hoe vermindert BlockChain het aantal tussenpartijen?
  Je hoeft niet aan de oorspronkelijke partijen te vragen of iets klopt. Je kunt zelfstandig verifiëren.
 • Vermindert BlockChain administratieve lasten?
  Hiervoor gelden dezelfde regels als bij normale automatisering. Als stappen in het proces worden overgenomen door een systeem dan kan dit de efficiënter zijn. BlockChain ‘doet’ van zichzelf niet zoveel, behalve heel veel data publiceren.
 • Welke stappen neemt een BlockChain over?
  Van zichzelf alleen het duurzaam opslaan van vingerafdrukken en deze geven aan iedereen die er om vraagt. Dat kan vooral veel gedoe besparen als documenten verder in de keten nodig zijn. Degene die iets gedaan wil krijgen kan een document overleggen zonder dat je terug hoeft naar de maker ervan. In het geval van scholen: een sollicitant kan zijn gewaarmerkte diploma of werkervaring op C.V. overleggen zonder dat de werkgever alle scholen en voormalige bedrijven af hoeft te bellen ter controle. Die vervolgens in hun documentenopslag moeten duiken om iets te checken.
  Met BlockChain kan je wel nog meer automatiseren, maar niet op het Bitcoin netwerk. Dat kan door niet alleen data maar ook code op te slaan, zogenaamde Smart Contracts. Hiervoor is een alternatief BlockChain netwerk: Ethereum.
  Samengevat: de inspanning om informatie te creëren voordat het op de BlockChain gezet wordt blijft gelijk!
 • Is waarmerken een garantie voor juiste gegevens?
  Ja, als je wilt aantonen dat een document in het verleden bestond.
  Nee, als je degene die het document maakte niet vertrouwt.
  Voorbeeld: een nep-universiteit kan nep-diploma’s uitgeven en het waarmerk ongehinderd op de BlockChain zetten. Jaren later kun je nog perfect controleren dat ze dat deden. 😉

Bovenstaande zijn wat kennis en inzichten op verschillende niveaus op willekeurige volgorde. Niet-lineair enzo. Aanvulling welkom!

Blockchain: Enhancing Learner Experience, Storing Learning Outcomes op #bcined2017

De laatste sessie op de Blockchain Voor Onderwijs Conferentie is van Natalie Smolenski. Ze start met een demo van Learning Machine en de ‘wallet’. Het is een open-source app voor zowel Android als iOS. Deze app bewaart de sleutels en linkjes die verwijzen naar een leerresultaat, alwaar je deze kunt controleren.

Het proces van toekennen gaat als volgt:

 • De school maakt een certificaat in het systeem van Learning Machine. Het bevat hiervoor een eenvoudige tekstverwerker.
 • Om het toe te kennen dien je het als het ware in, met een druk op de knop.
 • Het duurt ongeveer 10-15 minuten om het weg te schrijven naar de blockchain van het Bitcoin netwerk. Andere blockchains zijn ook mogelijk. In dit proces wordt de vingerafdruk of waarmerk bepaald.
 • De link naar het waarmerk op de Blockchain geef je aan de student. Deze bewaart het in z’n wallet.

Het proces van controle:

 • De metadata van het certificaat bevat een link naar de juiste plek op de blockchain.
 • Door te klikken op de “Verify” knop, wordt getest of de vingerafdruk juist is.

Vragen:

 • Waar staat de inhoud van het certificaaat?
  Nu wordt tijdelijk de inhoud van het certificaat nog opgeslagen bij de school zelf. De bedoeling is om dat te migreren naar IPFS. De gebruikte standaard (blockcerts) is overigens compatible met de OpenBadge standaard. Dus een gewaarmerkte afbeelding die een student zelf bewaart werkt ook.
 • Kan er iets automatisch ‘gebeuren’ als het certificaat klopt?
  Ja, met Smart Contracts, als je Ethereum als Blockchain gebruikt.
 • Wat is het business-model van Learning Machine?
  De studenten en werkgevers die willen verifiëren hoeven niets te betalen. De scholen betalen licentiekosten.

Natalie praat overigens als cultureel antropologe niet alleen over de technologie maar ook over de maatschappelijke consequenties. Diploma’s voor hoger onderwijs worden niet automatisch gezien als snelweg naar status en inkomen. Daarom zijn andere vormen van ‘credentials’ van belang waarbij deze geografische en technische grenzen moet kunnen overstijgen.

Ze waarschuwt ook dat nu de tijd is om na te denken over hoe we grote groepen mensen in een keten van waarmerken stoppen. In eigen woorden: zet het de burger, werknemer of student in z’n kracht met behulp van zogenaamde zelf-soevereiniteit of rekenen we iedereen er op af?

Oftwel: blockchain als middel is zeker interessant, maar de culturele impact van gestandaardiseerde leerresultaten op grote schaal uitwisselen is veel groter. De aandacht die er tijdens implementatie naar uitgaat moet dus navenant zijn.

Kleine disclaimer: de sessie was in het Engels en ik heb ter plekke geblogd in het Nederlands. Dus het kan zijn dat op detailniveau deze post aanvulling behoeft. 😉

 

Deel II op #bcined2017

Het programma van vandaag vervolgt met de volgende sprekers.

Natalie Smolenski is cultureel antropoloog en werkt voor Learning Machine. Fijn trouwens dat mensen met zo’n achtergrond de kruisbestuiving met techniek zoeken. Lovenswaardig ook dat ze de technologie open hebben gemaakt om vendor-lock-in te voorkomen.

Wat ze proberen te realiseren is dat een ontvanger van een credential deze ook echt bezit. Nu moet de ontvanger steeds terug naar het instituut waarvan je je diploma of certificaat kreeg. Deze credentials bevinden zich in je portemonnee in de vorm van een app. (Voor Android hier) Deze app bewaart je ‘sleutels’ die nodig zijn voor de wiskundige ‘klutsformules’ die aantonen dat er niets verandert is aan je certificaat.

Wat ik er super aan vind is dat als Learning Machine als bedrijf verdwijnt of de school waar je op zat niet meer bestaat, dan zijn je credentials toch nog te verifiëren. Duurzaam dus! Wat ik onder de motorkap niet snap is hoe het kan dat een app alles kan verifiëren, waar haalt het de originele vingerafdruk vandaan? Waar leeft de blockchain met deze informatie? Of heeft elke portemonnee de volledige sleutellijst en vingerafdrukken? Als deze vragen onzinnig lijken, dan zit daar het probleem juist zeg maar. 😉

Allan Third vervolgt met het potentieel van Blockchain en de mogelijkheden van een verifieerbare database waar meerdere partijen, die je niet hoeft te vertrouwen, in schrijven. Ja, dat is dubbelop. 😉

 • Certificaten
 • Werkgelegenheid: alle onderdelen van je Curriculum Vitae zouden aantoonbaar kunnen zijn.
 • Reputatie en Portfolio: instromende studenten kunnen aantoonbaar laten zien wat ze al kunnen. Daarnaast zijn leerresultaten van informeel leren als badges vast te leggen. Reputatie is moeilijker concreet te maken in vergelijking met leerresultaten en is doorgaands afhankelijk van wat anderen (peer-based) over je vaardigheden zeggen of waarvoor ze je waarderen. Als dit eenmaal goed gebeurt is dat natuurlijk vast te leggen op een Blockchain.

Met de laatste 2 punten loop je wel de LinkedIn wereld in. Ik vermoed dat het ‘netwerkeffect’ dusdanig is dat mensen gemotiveerd worden dat op LinkedIn te posten. Wil je dat op een Blockchain hebben dan zou de motivatie kunnen komen uit mogelijke werkgelegenheid. Als werkgevers daar kijken althans. Kip-en-ei: niemand kijkt omdat niemand het daar plaatst en niemand plaatst het daar omdat niemand kijkt …

Mijn verslag van het eerste deel van het programma is hier te vinden.

 

Opening van de #bcined2017

Ik ben vandaag op de “Blockchain in Onderwijs” conferentie, georganiseerd door grote kartrekker Theo Mensen en met de gastvrijheid van RUG natuurlijk. De ochtendsprekers kregen elk 10 minuten, dus het betreft een samenvatting.

Jan de Jeu opent de conferentie met de vraag: “Wanneer gaan we Blockchain nu echt gebruiken?” Er zijn al veel proof-of-concepts en pilots geweest. Ik denk dat hij bedoelt in allerlei financiële branches of processen. In het onderwijs moet ik ze (vandaag?) nog tegenkomen. Blockchain zit niet voor niets vooraan in de hypecycle. Joost van Keulen verwacht veel van deze nieuwe technologie en hoopt naast veranderende banen ook op nieuwe.

Hans Schutte van DUO: Hoe lang zal het duren eer de eerste onderwijsovereenkomst definitief op een blockchain (ont)staat? DUO is hier vanwege de “Leven-Lang-Leren-missie.” Persoonlijk ben ik blij dat zo’n grote leerlingendata-verwerker actief een rol speelt in het nadenken over de Blockchain mogelijkheden en de eigen plaats daarbinnen. Zijn visie:

 • De data is van de student.
 • De data moet drempelloos overdraagbaar zijn, zonder tussenpartijen.
 • De data kan waarde vertegenwoordigen zoals studieresultaten.

Wel is op het gebied van privacy, integratie en de rol van de overheid (en specifiek DUO) nog veel onduidelijk.

Ad Kroft geeft aan dat Blockchain een programmeerbare economie mogelijk zal maken en hij licht het programma van de Dutch Blockchain Coalition toe. Beren op de weg liggen o.a. op het gebied van identiteit, maatschappelijke acceptatie, wet- en regelgeving, uitwisselbaarheid, transparantie en risico-beheer. Nog even los van de technische uitdagingen.

Steven Dhondt praat over soevereiniteit oftewel een “Digitaal document waar je als persoon zelf de baas over bent”. In het onderwijs betreft het dan vooral diploma’s, certificaten, ‘badges’ of je ervaringen in een C.V. Dit vastleggen op een Blockchain kan bijvoorbeeld met de zogenaamde Blockcerts. Dat een burger hierover beschikt is faciliterend voor iets anders: voor zijn (toekomstige) werkgever aantonen dat hij geschikt is.

Andreia Inamorato dos Santos doet onderzoek voor haar advies aan EU-beleidsmakers. Ze maakt reclame voor het rapport dat er in het najaar aankomt. De nadruk zal liggen op de “sociaal-maatschappelijke waarde” van zelf-soevereiniteit, onveranderbaarheid, het weghalen van intermediairs etc. Ze benadrukt dat de toepassingen nog erg in de kinderschoenen staan. Er is zeker potentieel voor ontwrichting van de markt voor studentinformatiesystemen. Deze ging ontzetten snel, de presentatie is hier te vinden.

Scriptip: met ffmpeg video samenvoegen

Soms krijg ik de vraag of ik even wat filmpjes aan elkaar wil plakken. Ik ben geen echte kenner van studio-software, zoals Adobe Premiere etc. Het editen van filmpjes vind ik doorgaans te tijdrovend, want ik ben al blij als ik alles netjes in mapjes en backup krijg.

Waar ik echt een hekel aan heb is dat bij het ruwweg aan elkaar plakken van een paar filmpjes, alles opnieuw ‘gerenderd’ moet worden. Dus ik wil van 5 bestanden 1 maken, zonder dat beeldje voor beeldje opnieuw berekend wordt. Kan anders uren duren.

Het zwitsers zakmes voor video en geluid conversie en bewerking is ffmpeg. Mits de ‘command-line’ je niet intimideert althans. Na downloaden en installeren kun je de commando’s gebruiken. Het ‘joinen’ van video bestaat uit 2 stappen.

 1. De bestanden uitpakken naar data, aangezien mp4 een soort envelop om de data heen is.
 2. Deze tussenbestanden achter elkaar zetten in 1 bestand.

Het uitpakken is als volgt opgebouwd, uitleg mag je ook overslaan:

 • “ffmpeg” om het programma aan te roepen.
 • “-i” staat voor input. Type hier achter de bestandsnaam.
 • “-c copy”, c staat voor codec. Als er ‘copy’ achter staat bereken je niets opnieuw maar kopieert de data zonder conversie naar het nieuwe bestand.
 • “-bsf:v h264_mp4toannexb” zegt iets over de bitstream, de data van de film zelf .
 • “-f mpegts” gevolgd door een bestandsnaam. “-f” staat voor file (bestand) wat het moet opleveren.

Het aan elkaar knopen gaat zo:

 • “ffmpeg” om het programma aan te roepen.
 • “-i” staat voor input. Hier stoppen we nu alle tussenbestanden in 1x in.
 • “concat” staat voor concateneren, aan elkaar plakken. De bestanden krijgen een pipe | tussen de namen.
 • Nog wat code voor de audio.
 • Tot slot de bestandsnaam van het totale bestand, hier “output.mp4” genoemd.

Voor 5 filmpjes die “scene” heten met een nummer, wordt dat in Powershell:

[sourcecode language=”powershell”]

ffmpeg -i scene01.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts scene01.ts
ffmpeg -i scene02.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts scene02.ts
ffmpeg -i scene03.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts scene03.ts
ffmpeg -i scene04.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts scene04.ts
ffmpeg -i scene05.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f mpegts scene05.ts
ffmpeg -i "concat:scene01.ts|scene02.ts|scene03.ts|scene04.ts|scene05.ts" -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4

[/sourcecode]

Tip: commando’s kun je makkelijk in Excel opbouwen door bovenstaande in kolommen naast elkaar te zetten. In de laatste kolom maak ik het totale commando door met A2&B2&C2&… etc alle tekst aan elkaar te rijgen. Je kunt dan makkelijker ‘spelen’ met de opties zonder handmatig alles te typen.

 

 

FontAwesome Iconen gebruiken in Office 2016

Sinds kort kan je in Office 2016 ook met zogenaamde SVG afbeeldingen werken. Dit zijn geen afbeeldingen met pixels zoals foto’s maar bestaan uit lijnen en geometrische figuren. Deze worden veel gebruikt voor icoontjes. Een voordeel is dat je ze kunt vergroten zonder dat het er wazig uitziet. Een veel gebruikte set van iconen is FontAwesome. Als je ze eenmaal kent zie je ze overal, ze zijn vrij te gebruiken.

Als je ze wilt gebruiken in Office kan dat op 2 manieren:

 • Installeer het als een lettertype: na het downloaden met je even het ttf bestandje aanklikken in Windows. Vervolgens kun je in Word of Powerpoint met “Invoegen” en “Symbolen” de iconen gebruiken. Vergroten is dan een kwestie van het lettertype vergroten.
 • Als SVG afbeeldingen: deze zijn hier te vinden. Het gaat om enorm veel bestanden omdat in de zip de honderden iconen zich ook als normale afbeeldingen (*.png) bevinden, steeds op verschillende grootte. Pak anders alleen de SVG uit.

Als je aan het bestandje niet ziet wat het is, bekijk de iconen dan op de FontAwesome site of installeer een tekenpakket wat SVG kan openen. Tip: Inkscape.

Netflix Kijkactiviteit Exporteren

Even een tussendoortje weg van Office365 en mijn Blockchain tweets enzo. Ik zat al een tijdje te zoeken naar manieren om de kijkactiviteit van Netflix te exporteren. Waarom? Uit principe omdat ik het belangrijk vind dat ik zelf ook beschik over mijn persoonlijke data. Netflix heeft geen export-knop waarmee je alles ‘even’ exporteert naar csv bestanden. Zodat je er daarna in Excel weer wat mee kan. Diensten zoals Last.fm met muziek scrobbles en Twitter voor je tweets hebben dit wel.

Heel even probeerde ik SIMKL uit, dat belooft te integreren met Netflix en je kijkgeschiedenis te importeren. Zodat je het daar kan exporteren naar csv. Werkte voor geen meter echter, importeerde ongeveer een tiental willekeurige items maar dus zeker niet de hele historie.

Maar soms ben je langer bezig automatisering uit te zoeken dan het handmatig doen. Hoe dan?

 • Open je kijkactiviteit van Netflix. Netflix toont deze van het profiel dat je hebt aanstaan op dat moment. Als je er meerdere hebt althans.
 • Scroll tot het einde naar beneden. De pagina ververst dan en toont meer. Na een paar keer ben je tot aan het begin van je kijkhistorie.
 • Selecteer op de webpagina zelf de tabel met alle datums en titels.
 • Kopieer en plak deze in kladblok of een alternatief programmaatje dat met platte tekst kan omgaan. Tip: Notepad++
 • Selecteer een keer de tekst ” Een probleem melden … “. Netflix toont deze namelijk achter elke regel. Vervang deze tekst door niets. Vaak kan dat met sneltoets Ctrl+H.
 • Sla het bestand op of open het erna in Excel voor verdere analyse.
 • De volgende keer dat je dit herhaalt hoef je natuurlijk niet helemaal naar beneden te scrollen.

 

Digitaal Ondertekenen Niet Alleen Voor Mensen

Digitaal Ondertekenen: Niet alleen voor mensen!

Digitaal Ondertekenen kan natte handtekeningen vervangen, gezet door mensen. Als je echter goed kijkt naar het proces dan zie je dat het ondertekenplatform zelf ook ondertekent. Technisch zijn dit servers die met een eigen certificaat en sleutel kunnen aantonen, dat ze zijn wie ze zeggen te zijn, net als mensen die zich identificeren.

Ze gebruiken dit om het logboek te ondertekenen, die een accountant later kan gebruiken om het proces te auditen. Daarnaast doen ze nog iets anders: ze berekenen een ‘vingerafdruk’ van het document. Dat is wiskunde met een zogenaamde ‘klutsfunctie’, die bekijkt het bestand en berekent een code. Als je aan het document ook maar één komma of punt wijzigt dan levert dit een andere code (hash) op. De beste klutsfuncties zijn zodanig dat twee documenten nooit dezelfde code opleveren. Hiermee kun je aantonen dat een bestand of kopie ervan inhoudelijk onveranderd is, je geeft er een waarmerk aan.

Nu is waarmerken op zich al waardevol, ook al komt er geen menselijke handtekening bij kijken. Je kunt namelijk aantonen dat iets op een bepaald moment een bepaalde toestand had. Dit kan een document, foto of geluidsbestand zijn dat als ‘bewijslast’ dient voor iets anders.

In het onderwijs denk je dan al snel aan ‘het waarderen van leerresultaten’, summatief of formatief voor formeel leren, het aantonen van vaardigheden of competenties middels bewijslast in een portfolio en het waarderen van informeel leren. Wilfred Rubens heeft al meer geschreven over deze vorm van ‘credentials’ waarvoor blockchain faciliterend zou kunnen zijn.

Ik ben daarom benieuwd of ik hier meer over te weten kom op het komende “Blockchain in Education Congres” op 5 september bij de universiteit van Groningen. Blockchains hangen namelijk aan elkaar van wiskundige klutsfuncties maar de waarde zit natuurlijk in de toepassing.

Mijn eerdere berichten over Digitaal Ondertekenen:

Digitaal Ondertekenen: Het Proces

Tijdens mijn oriëntatie op digitaal ondertekenen had ik zelf de behoefte om het proces op hoofdlijnen te kunnen volgen. Toen maar uitgetekend in PowerPoint. Het bovenste deel volgt het proces vanuit het bedrijf en de klant. Het onderste deel geeft het onderteken platform weer. (Voorbeelden zijn hier te vinden)

ModelDigitaalOndertekenenProces

Beste zichtbaar fullscreen.

Uitgeschreven:

 1. Voorbereiding: De medewerker maakt een document, upload deze als PDF en het platform berekent een vingerafdruk. Deze is later nodig om te controleren of de ondertekende versie van het document onderweg niet aangepast is. Er wordt een logboek aangelegd om alle acties in het proces vast te leggen.
 2. Ondertekenen: De ondertekenaars identificeren zich en ondertekenen het document. Dat kan door met de muis of pen een krabbel te zetten of op een knop te drukken. Identificatie gebeurt met SMS/TAN code of een inlog vanuit bankID, DigiD of e-Herkenning. Als je een persoonlijke sleutel hebt en deze gebruikt krijg je het hoogste niveau van bewijskracht. De handtekening wordt als een stempel zichtbaar in het PDF/A.
  Het platform neemt alle handelingen (sturen, openen, ondertekenen) op als acties in het logboek.
 3. Afronden: Het platform controleert aan de hand van de vingerafdruk de integriteit van het document. Het logboek wordt afgesloten en ook ondertekend. De medewerker kan beiden vervolgens downloaden en archiveren.

De Powerpoint is hier te vinden.

Eerdere berichten over Digitaal Ondertekenen: