Tag Archives: SmartContracts

BlockChain: Pas echt leuk met SmartContracts?

Een ‘gewone’ BlockChain verandert niet zoveel aan processen die voor het eerst documenten of data genereren. Iemand moet nu eenmaal het origineel maken, al dan niet samenwerkend met anderen. Dat het waarmerk op de BlockChain intrinsiek nut heeft is een ander verhaal.

Het is echter wel een logische gedachte: als we dan toch een gedeeld logboek hebben, kunnen we dan daarmee het proces ook daadwerkelijk samen uitvoeren? Vooral in toepassingen over de muren van de eigen organisatie heen, is samenwerking óf een kwestie van koppelingen tussen de systemen van elke belanghebbende óf je werkt in één centraal systeem. Daarnaast kun je ook Excelletjes blijven mailen. 😉

Om nu toch de voordelen van een decentraal systeem te hebben en tegelijkertijd technisch op één plek te kunnen samenwerken zijn er ‘SmartContracts‘ verzonnen:

  • Stukjes code die op de BlockChain werken en als een soort workflow iets automatisch uitvoeren.
  • De transacties die ze uitvoeren kunnen afhangen van parameters binnen of buiten de BlockChain.
  • De BlockChain voor BitCoin kan dit niet, wel Ethereum als bekendste hiermee.
  • De term ‘contract’ is in die zin misleidend omdat het geen contract is in juridische zin. Wel wordt alles ondertekend, ik zou niet anders verwachten.
  • De term ‘smart’ is misleidend aangezien code nog steeds dom geprogrammeerd kan zijn.

Hieronder met een model weergegeven. Zoals voor elk model, geldt ook nu: het is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid!

Dit alles vereist wel verregaande standaardisatie van processen. Aangezien ‘ingrijpen’ moeilijker is lijkt me. Ook is het vooralsnog op een openbare BlockChain niet te doen. Aangezien het principe “Scheiden van inhoud en waarmerk” niet meer gebruikt wordt. Wil je privacy problemen voorkomen dan lijkt me dit nu alleen mogelijk op een zogenaamde ‘Permissioned BlockChain‘ waar de toegang tot data dus van autorisatie afhangt.

In mijn volgende blog meer over enkele ethische kwesties. Dan nog wat bronvermeldingen en dankbetuigingen en dan is het even klaar. 😉
Dit is deel 8 in de serie toelichting op m’n presentatie op saMBO-ICT. De andere delen: