Diversen

OneNote Class Notebook op #kdo365

Ik ben vandaag te gast bij Microsoft voor de Kennisdeling Office365 zoals saMBO-ICT deze organiseert. Wing Kan Lai van ROC Mondriaan vertelt over zijn OneNote ervaringen. Hij gebruikt het voor:

  • Maken van lesvoorbereidingen in OneNote, inclusief bordtekeningen.
  • Terugkijken bij parallellessen of naar de les vorig jaar.
  • Delen van je uitleg met leerlingen, als tekst maar ook video.
  • Informeren van leerdoelen en verwijzen naar materiaal elders.
  • Opdrachten van de leerlingen nakijken en annoteren.

In de doorgroei wil hij ook dat leerlingen hun evaluaties in de notebooks zetten. Wing is bescheiden maar hij toont de toepassing voor het onderwijs duidelijk aan. Wel met tablet, pen en OneNote 2016 desktop-applicatie vanwege de snelheid.

Big Bang Office365 op #kdo365

Ik ben vandaag te gast bij Microsoft voor de Kennisdeling Office365 zoals saMBO-ICT deze organiseert. Linda van Bakkum van het Nova College vertelt over hun invoer in 1x.

Het Nova College kent meer dan 10.000 deelnemers en meer dan 1.000 medewerkers. Office365 invoeren in bulk kent zo z’n uitdagingen dus. In de eerste fase migreerden ze mail. Daarna gingen alle apps aan.

Om het gebruik te stimuleren konden docenten zich aanmelden voor een “Vroege Vogels” traject. Er was een vroege-vogel-groep per app. De aanmelding was vrijwillig en men kreeg een beetje tijd ervoor. Die groep onderzocht zelf de mogelijkheden om hun app in te zetten voor onderwijs. Zij leverden als groep dan praktisch trainingsmateriaal op.

Waar liep men tegenop?

  • Weinig beschikbare tijd in het rooster en geen onderzoekende houding (“Zeg maar hoe het werkt.”).
  • Overlap in functionaliteit van tools en grote hoeveelheid.
  • Groot verschil in digitale vaardigheden en weinig nieuwsgierigheid.

Om uit deze impasse te komen ging het projectteam aan “Story Telling” doen, waarbij een soort mini use-cases boven kwamen drijven. Hiermee kon men een functioneel ontwerp voor een portal maken. Dit bood structuur en overzicht denk ik.
In de uiteindelijke uitrol werden de H: schijven gemigreerd naar OneDrive en netwerkschijven gingen op ‘alleen-lezen’. Na de live-gang werkten studenten mee als floor-walker voor ondersteuning.

Lessons Learned:

  • Hou vast aan het communicatieplan.
  • Beeldvorming van Office365 is moeilijk als mensen er niet mee kunnen spelen. Die vroege-vogels -groep moest dus na live-gang en niet er voor georganiseerd worden.
  • Creëer quick wins.
  • Zorg voor ondersteuning op locatie.

Digitale Toegankelijkheid

Soms kun je dingen verbinden die niets met elkaar te maken hebben maar in mijn eigen nieuwsgierigheid toevallig simultaan lopen.
Een collega van Marcom vroeg me of ik de Europese norm [PDF] voor Digitale Toegankelijkheid ken. Was dus niet, maar bleek een goeie tip. In Jip/Janneke taal formuleert deze eisen waaraan informatie of de weergave ervan moet voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Een voorbeeld is dat je bij afbeeldingen beschrijvende tekst plaatst, dat je met een toetsenbord kunt navigeren op een logische manier of dat het contrast helder is. Veel van deze eisen zijn dus ook handig voor de rest van de bevolking. Daarnaast maakt het de indexering door zoekmachines beter wat weer de vindbaarheid ten goede komt.

Deze norm is van verdrag/convenant/norm op weg naar wet. Zo te zien moeten we deze dus standaard gaan opnemen in de eisen bij toekomstige inkooptrajecten. Het Forum voor Standaardisatie plaats de norm bij de categorie “pas toe, of leg uit”.
Daarnaast assisteer ik binnenkort bij een sessie over professionalisering waarin we alle lopende initiatieven verzamelen en er over brainstormen. Veelgebruikte instrumenten daarbij zijn de zogenaamde “MindMaps“.
Aangezien de laatste keer dat ik software voor een Mindmap gebruikte al lang geleden is, heb ik me weer eens georiënteerd. Doorgaans wil ik niet software die online weer een account vraagt maar iets dat ‘lokaal’ op mijn laptop werkt. Na wat zoeken vond ik EDraw. Als je het lint van Office gewend bent, kun je snel aan de slag met het programma en het kent een lage leercurve. De gratis variant brengt geen troep met zich mee of reclame. Je mindmap kan geëxporteerd worden naar afbeeldingen, Word, PowerPoint en PDF etc.

Hieronder volgt dus EN mijn oriëntatie op Digitale Toegankelijkheid EN de weerslag ervan in een mindmap.

PDF: MindMap Digitale Toegankelijkheid

JPG: MindMap Digitale Toegankelijkheid

MBOCity Blogs

Vandaag bezoek ik MBOCity in Ede, CineMec. Dit jaar hebben enkele edubloggers zichzelf georganiseerd en bloggen samen hier. Mijn eigen schrijfsels op een rij:

Twitter Accounts Blokkeren in Bulk

Even iets anders dan Office365. 😉

Ik heb zo’n hekel aan advertenties dat ik er steeds meer energie in steek om ze te blokken. Voor surfen langs sites gebruik ik Adblock Plus en Ghostery.  Het recordaantal adware-scripts dat ik ooit op 1 site vond met Ghostery was bij TechRepublic: meer dan 90! Bah.

Sites die geen toegang verlenen tot hun content als deze plugins aanstaan, laat ik links liggen. Overigens zou ik best onafhankelijke nieuwssites en blogs willen steunen als het maar op een andere manier is dan door te kijken naar reclame. Een mogelijke manier is Flattr. Hiermee kun je een totaalbudget toekennen dat je wilt besteden aan content. Flattr betaalt dan op basis van je surfgedrag de sites naar rato micro-betalingen uit. Een beetje zoals Blendle voor kranten. Hoeven de media-magnaten ‘alleen maar’ deze techniek over te nemen, of een standaard af te spreken met elkaar. 😉

Wat Twitter betreft: daar komen de advertenties als ‘uitgelichte tweets’ voorbij. Deze kunnen in Chrome geblokkeerd worden met ‘extensions’ zoals deze. Maar dat voorkomt niet dat ze in de app op de smartphone verschijnen. Om er toch iets aan te doen hanteer ik de volgende “one-strike-out” regel:

Als een uitgelichte tweet me niet interesseert blokkeer ik het account dat deze aanbiedt.

Wellicht streng, maar dan had je maar intelligenter naar mijn interesses moeten kijken of me de mogelijkheid bieden van een ‘betaalde-pro-reclamevrije-twitter’. Ze krijgen wel een ere-vermelding in deze pagina met Blocked Tweeps. Daar staat ook uitgelegd hoe je in in bulk kunt importeren van een ander.

Het individueel blokkeren kost trouwens 3x tappen. Volgen en Liken maar 1x. 😉 Dat zou nog eens een handige service zijn: een site waarin je op onderwerp blokkeer-lijsten kunt samenstellen en downloaden. Zodat je je eigen blokkades proactief kunt aanvullen met de importfunctie. Of met een variant: lijsten met blokkeer-accounts onderhouden met een community.

Mijn tijdlijn wordt al rustiger, terwijl ik nog onder de 200 accounts zit. Ik ervaar wel dezelfde voldoening als hier omschreven … met de vraag: als je maar doorgaat, belandt je dan vanzelf in een advertentieloos Twitter paradijs? Of in de “limbo” laag van onze Social Media Inception?

Office 365: een kwestie van loslaten op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Pieter Vorstenbosch vertelt in deze sessie welke keuzes SintLucas heeft gemaakt rondom de implementatie van Ofiice365. De onderwijsvisie van het SintLucas spreekt o.a. over leren en werken in co-creatie, in een contextrijke omgeving. Voor de ICT hulpmiddelen geldt dat ze in eerste instantie gebruik maken van cloud-diensten.

Hij ziet de Business-Case als volgt:

  • Benefits: basale communicatie, kostenbesparing servers, altijd up-to-date en professionalisering in kleine stappen mogelijk.
  • Risico’s: internetverbinding, acceptatie (bah, weer iets nieuws), beperkte mogelijkheden inrichting sites, de locatie van de data en de roadmap van Microsoft.

In het project hebben ze een knip gemaakt tussen SharePoint en Exchange. Technisch is dat ook handig, denk ik, aangezien Office365 toch een leuke schil is om deze twee schizofrene delen.

Interessant was ook hun interne discussie over “gebruik versus beheersing”:

  • Uitgangspunt 1: Geef medewerkers de tools en ga met ze in gesprek over hoe je ze gebruikt. Leidt daaruit kaders af en richt daarna zo in.
  • Uitgangspunt 2: Stel vooraf kaders op waar medewerkers aan moeten voldoen.

Uiteindelijk hebben ze een compromis gevonden door enkele zaken uit te zetten. Bijvoorbeeld video-kanalen staan uit omdat deze regulering behoeven, terwijl Office-Groups gewoon aan staat.

Ze kwamen daarna tot de volgende kaders:

  • Het portaal is voor bedrijfsinformatie en de vastgestelde bedrijfsdocumenten.
  • Het curriculum, nieuws en mededelingen staan in het portaal.
  • Opslag van persoonlijke documenten in OneDrive.
  • De netwerkschijven gaan uit.
  • Bijlagen worden intern gedeeld, geen fysieke bijlagen meer met de mail.

Wat ik frappant vond is dat het SintLucas met creatieve opleidingen dus wel degelijk standaard-software kan inzetten. Ik hoor wel eens mensen, met veel minder creatief werk, zeggen dat SharePoint niet creatief is. Beetje oneigenlijk argument, creativiteit zit in de content en de samenwerking er op. Niet in het systeem waarin je het bewaart en deelt. Kun je prima doen met SharePoint zeg ik.

Onderwijscatalogus op basis van SharePoint op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Ik had al 2x geschreven over de onderwijscatalogus bij het ID-College. Zie hier (presentatie zelf) en hier (bijbehorende presentatie). Dus ik maak me er hier een beetje makkelijk van af. 😉

  • Vooral opvallend is het aantal koppelingen, naar EduArte, Untis etc. Voor de student echter is de ‘ELO’ in Office365 het single point of information.
  • Informatie vanuit het werkproces: vanuit het rooster kun je klikken naar leermiddelen, cijfers en onderwijsinhoud en terug etc.
  • Ze geven inzicht in het aanbod van keuzedelen. Dat lijkt me spannend gezien de implementatie van HKS.

 

Vertrouwen Verbinden Vakmanschap #mbocity

Myriam Lieskamp spreekt over het thema “Werken en leren in een professionele leergemeenschap”.

Wat is een professionele leergemeenschap?

Myriam sluit voor de definitie aan bij wat Mentink hierover schreef in 2014. Het is een gemeenschap van onderwijsmensen, die o.a.:

  • gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen en hun talenten;
  • waarin eigenaarschap en regelruimte is;
  • waarin leraren werken die gemotiveerd zijn en initiatief nemen.

Myriam prikkelt wel door te stellen dat je dit niet even ‘organiseert’ door een vast moment op dinsdag te plannen. Leidinggevenden zijn hierin faciliterend.

Bouwstenen

  1. Gemeenschappelijke visie
  2. Een ondersteunende leerstructuur
  3. Een open en veilige leercultuur
  4. Ondersteunend leiderschap
  5. Een rijke leeromgeving
  6. Mogelijkheid tot samenwerken
  7. Een onderzoekende, reflectieve houding
  8. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen
  9. Uitdagend, haalbaar en gedegen leerprogramma

Concreet werk je in een duurzaam samengesteld team, realiseer je samen afgesproken onderwijskundige doelen, werk je aan didactische en pedagogische aanpakken die bewezen werken, onderzoek je continue wat werkt, gebruik je elkaars ervaringen en werk je oplossingsgericht.

Als je wilt checken of je hier klaar voor bent, bekijk dan in ieder geval het lijstje prestatie-indicatoren “Professionele Ontwikkeling” van Hessing. Onderaan zit een linkje naar de pdf, zie bladzijde 13.

Mijn  eigen indruk:

Myriam kan boeiend vertellen en ik vind de nadruk op gezamenlijkheid erg goed. Zou het gedroomde koninkrijk dan echt verdwijnen?

De student voorop in PrimaOnderwijs

Belinda Fallaux vroeg me of ik wat wilde vertellen voor een artikel in PrimaOnderwijs. Dat is een platform voor ‘alle’ professionals in het onderwijs (Ik mis dan alleen wel de sectoren MBO, HO en WO). Het onderwerp was “Onderwijstrends 2014” en is terug te lezen op bladzijde 10 e.v. in de uitgave van januari 2014.

Om nou niet te vervallen tot de laatste hypes, dacht ik aan te haken bij wat zoveel onderwijsinstellingen in hun bestuurlijke agenda hebben staan. Termen als “de leerling staat centraal” en “de student staat voorop” bijvoorbeeld. Terechte doelen en horen zeker in Missie/Visie stukken thuis van elke onderwijsorganisatie. De clou zit ‘m in hoe je dat in de praktijk vormgeeft lijkt me. Anders blijven het open deuren clichés.

Tijdens het interview kwam ik er op dat deze doelen extra moeilijk zijn voor MBO’s. Als ‘de student voorop stellen’ impliceert dat er sprake is van maatwerk. Dat maatwerk kan zijn in tempo, in- en uitstroommomenten, lesinhoud, opleidingstrajecten en begeleiding etc.

  • Veel MBO’s worstelen met schaalvergroting, standaardisering, kostenbesparing versus maatwerk voor een individu. Theoretisch is er dan sprake van massa-maatwerk maar dat blijft moeilijk in de praktijk.
  • Van alle onderwijssectoren is de MBO sector het meest complex, gezien de diversiteit aan opleidingen en de maatschappelijke rol voor de arbeidsmarkt.
  • De mate waarin je verantwoording moet afleggen aan lokale overheden bij verzuim, aan de inspectie voor de kwaliteit en aan de accountant voor je bekostiging lijkt toegenomen afgelopen jaren. In ieder geval in de beleving. De hoeveelheid informatie die je geacht wordt vast te leggen gedurende het hele administratieve proces is groot.
  • De mate waarin je informatie gedurende het onderwijsproces moet vastleggen voor je klant (leerling, student of ouder) neemt bij maatwerk verder toe. Gegevens over begeleiding, zorg, vorderingen en lesuitval registreren voelt voor de gemiddelde docent veel te administratief. Wat vroeger vanzelfsprekend met het papieren klassenboek of mentorschriftje gedaan werd voelt nu als iets dat je moet uitbesteden aan ‘de administratie’.

Filen of pilen?

PaperPile

Original artwork by Shehan Peruma

Ik heb iets met mappen. Die waarin bestandjes staan op je harde schijf. Ze moeten voor mijn gevoel kloppen. Samen moeten ze een boom vormen die elk huidig bestandje precies één logische plek biedt. Tegelijkertijd moet er af en toe een tak bij kunnen komen. Als ik bij anderen hun “Mijn Documenten” zie krijg ik jeuk. Niet zozeer omdat mijn logica niet de hunne is, maar omdat er vaak spraak is van volstrekte willekeur in het opslaan van bestanden. Dat uit zich op 2 manieren: niet snel iets terug kunnen vinden en niet kunnen back-uppen. (Backuppen begint meestal met de vraag WAT je zou willen backuppen. Vervolgens backuppen veel mensen voor de zekerheid dan maar hun hele harde schijf. Inclusief tijdelijke systeembestanden enzo.)

De twee benaderingen kennen hun tegenhanger in de analoge wereld: “filen” of “pilen”. Archiveren of stapelen dus. Met levendige discussies over voors en tegens. Thomas Malone benoemde deze twee manieren al in 1983 in zijn onderzoek “How do people organize their desk?“. Hij zag het verband tussen problemen met classificeren van papieren documenten en het classificeren van informatie in systemen. De wat meer OCD-eske types onder ons kunnen dit wel, terloops en soms niet anders. Overbodig te vermelden tot welke categorie ik behoor. 😉

Dat platforms soms niet eens meer mappen-in-mappen toestaan helpt in mijn ogen ook niet mensen met nadenken over hoe ze hun waardevolle data bewaren. Alles onder het motto: wij helpen je wel met vinden, jij hoeft niet na te denken over zoiets barbaars als bestandslocaties.

Nu is mijn eigen mappenstructuur organisch ontstaan. Achteraf terugkijkend kan ik alleen de volgende tips geven als je wèl wilt opbergen in plaats van stapelen.

  • Laat je niet dwingen bestanden op te slaan op type, in de map die je operating systeem (OS) kiest. Zoals “Mijn afbeeldingen”, “Mijn Muziek”, “Gedeelde Documenten” of andere profielmappen. Die dan weer veranderen bij een nieuwe versie van je OS. Voor de Windows gebruikers: ik heb de opslag in profielmappen of nog erger, bibliotheken, helemaal uitgebannen.
  • Laag 1: Kies ergens één hoofdmap voor de opslag van eigen en gedeelde bestanden. Dit is de stam van je boom. 
  • Laag 2: Maak op de laag eronder hoofdmappen op personen, groepen of contexten (Werk, Prive, etc).
  • Laag 3: Maak een paar hoofdmappen aan op onderwerp. Voor mijn privébestanden zijn dit bijvoorbeeld “Media”, “Administratie” en “Hobby”. Voor mijn werk: “Dossiers”, “Projecten”, “Netwerken”, “Overleg”, etc.
  • Laag 4: Pas op deze laag maak ik jaarmappen (bijvoorbeeld foto’s van 2012, 2013 etc.) of sub-onderwerpen.
  • Ga niet te rigide om met bovenstaande lagen. Voor laag 2 tot en met 4 kun je best iets anders kiezen. Belangrijker is dat je bij het opslaan van bestanden je er aan houdt.
  • Als een bestand eigenlijk 2 logische opslagmappen kent, kies er dan eentje en wees er consequent in.