Category Archives: D.O.E.L.

D.O.E.L. 2014 – 01

Wat deed ik?

Wat onderzocht ik?

 • Hoe de waardeketen van Porter en een variant hierop voor onderwijs, helpt bij het modelleren van een procesplaat.
 • De globale functionaliteiten van SharePoint op het gebied van taxonomieën, metadata, folders voor bestandsopslag en teamsites.
 • Hoe Simon Wardley de zogenaamde ‘mapping‘ methodiek toepast om keuzes te maken. Als instrument gebruikt het onderdelen uit de waardeketen om strategische keuzes te ondersteunen, doordat het van elk onderdeel de volwassenheid in beeld brengt.
 • De varianten van BYOD, de consequenties en mogelijke afwegingen.

Waarmee experimenteerde ik?

Wat las ik?

D.O.E.L. 2013 – 08

Deze is nog een achterblijvertje van mijn augustus activiteiten. Meer voor de volledigheid dus. 😉

Wat deed ik?

 • Ik heb een analyse gemaakt van de Verbeterplannen van onze scholen om te peilen welke ICT/Informatie behoeftes er leven.
 • Ik heb waargenomen bij een informatiebijeenkomst voor leveranciers in het kader van een Best-Value Procurement aanbesteding. Voor mij een verfrissende variatie op de procedures die ik normaal gewend ben bij europese aanbestedingen.

Wat onderzocht ik?

 • De functionaliteit van BitTorrent Sync, om mappen tussen desktops en andere devices te synchroniseren.
 • Functionaliteit en architectuur van Facet examensoftware.
 • Het platform Stoic, waarmee functionaliteit gecreëerd kan worden door te configureren in plaats van te programmeren. Blog is hier te volgen. Ik verwacht hier veel vaker van te gaan horen.
 • De verschillen in annotatie-standaarden bij PDF en ePub.

Waarmee experimenteerde ik?

Wat las ik?

D.O.E.L. 2013 – 04

Wat deed ik?

 • Samen met een ‘veranderaar‘ een opgezet gemaakt voor een onderzoekje naar ELO functionaliteiten in Magister. Uit de samenwerking volgde een voor mij verfrissende, bottom-up, aanpak van veranderen. Ik hoop hierdoor dat mensen op de werkvloer de praktische kant van de verandering zelf besturen.
 • Een collega geholpen met de vertaling van een advies met technisch jargon op het gebied van beveiliging naar leesbaar geheel en aangevuld met aandacht voor gedrag.
 • Een bezoek gebracht aan andere instelling om de impact in te schatten van de upgrade van onze bestaande ELO.
 • Een rudimentair upgrade plan voor onze ELO gemaakt met collega’s.
 • Ons Programma van Eisen voor “Communication & Collaboration” kritisch besproken met technisch analysten. Dit helpt ons kritische vragen te stellen aan leveranciers.
 • Deelplannen geschreven voor het project dat bovenstaande PvE moet verwezenlijken.
 • Een rapportage gemaakt voor onze begeleiders om de datakwaliteit van hun registratie te verhogen. Het toont vooral de ontbrekende informatie. 😉
 • Ik bezocht SamSam 2013 in Den Bosch bij 1931. Ik blogde daar de hele dag.
 • Voor het eerst deelgenomen aan onze Strategisch Platform Informatie Management. Samen met een collega zijn we als informatiemanagers er permanent lid van.
 • Ik bezocht de netwerkbijeenkomst informatiemanagers MBO en blogde er over.

Wat onderzocht ik?

 • Samen met een collega een relatief uitgebreid onderzoek gedaan naar de mate van complexiteit van onze onderwijslogistiek binnen VO scholen. Dit leidde tot een advies voor het gebruik van een ander systeem voor onze aan- en afwezigheidsregistratie.

Waarmee experimenteerde ik?

 • Ik heb geen nieuwe apps of software bekeken. Huh? Zo niet normaal …. 😉

Wat las ik?

D.O.E.L. 2013 – 03

Wat deed ik?

 • Ik heb me ingewerkt bij een lopend project voor onze VO scholen. De rol van informatiemanager was niet ingevuld in de stuurgroep.
 • Ik heb meegeholpen aan een Programma van Eisen voor een systeem voor documentopslag/bestandsdeling/communicatie/samenwerking.
 • Met Archi 2 modellen getekend voor ons VMBO scholen die het verband tussen Untis voor roostering en Magister tonen in de huidige situatie en gewenste.
 • Als architect samengewerkt met functioneel beheerders en betrokkenen uit een onderwijsteam voor het verplaatsen van bepaalde functionaliteit.
 • Georiënteerd op scholing of cursus Informatiemanagement.
 • Samengewerkt aan advies voor een End-Of-Life van een systeem.
 • Gewerkt aan een Programma van Eisen voor een school die graag dossierstukken online brengt.
 • Een onderdeel van een Programma van Eisen geschreven voor interne social media functionaliteiten.
 • Meegewerkt aan de levering van informatieproducten voor ons jaarverslag, door deze te beheren en toe te zien op de informatievoorziening.
 • Samengewerkt met collega’s aan een overleg-model voor onderwijslogistiek, planning en roostering.
 • Bezocht onze interne managementconferentie.

Wat onderzocht ik?

Waarmee experimenteerde ik?

Wat las ik?

 • Niets! Behalve dan 1000 berichten in Feedly. 😉 Mijn leeslijst is dus deze maand onverkort lang.

D.O.E.L. 2013 – 02

Wat deed ik?

Wat onderzocht ik?

Waarmee experimenteerde ik?

 • Met Archi, een gratis tekenpakket waarin je modellen kunt tekenen volgens de Archimate taal.
 • Met Skydrive in combinatie met een tablet en ‘alternatieve’ Office apps, zoals Kingsoft Office. Lang verhaal kort: openen vanuit de cloud is OK, maar terug weer opslaan … ? Blijft kwestie van handmatig uploaden …

Wat las ik?

D.O.E.L. 2013 – 01

Wat deed ik?

 • Ik heb samengewerkt met een collega aan de vormgeving van Informatiemanagement binnen onze instelling. Hierbij vertaalden we rollen naar interne functionarissen.
 • Ik heb een overzicht gemaakt van regionale afkomst van studenten.
 • Ik maakte een visualisatie met uitleg over “Virtuele Desktops”.
 • Ik bezocht de 27ste saMBO-ICT conferentie en blogde er live mee.
 • Ik gaf een presentatie over onze registratie/rapportage van begeleiding en zorg en schreef er een handleiding voor.
 • Ik ben begonnen met het opstarten van de informatieproducten voor het jaarverslag van de instelling. Net als voorgaande jaren.
 • Ik heb samengewerkt met Functioneel Beheer voor de vormgeving van wijzigingenbeheer op het InformatiePortfolio.
 • Ik heb een visualisatie gemaakt over de juridische relaties in de context van (cloud)leveranciers.
 • Ik heb deelgenomen aan sessies waarin directeuren, hoofden van diensten en architecten afstemmen voor ‘IT Alignment’.

Wat onderzocht ik?

Waarmee experimenteerde ik?

 • Met een SQLLite connector voor Excel om data van een Android app te ontsluiten. Het komt van RSS Bus.
 • Met een ASUS Transformer tablet, het draait Android 4.1. 
 • Met Google Drive en Microsoft Skydrive, zodat ik met collega’s bestanden kan delen en deze ook offline in te zien zijn. Vooral de synchronisatie tussen PC’s, tablets en smartphones is handig.
 • Met Polaris Office voor Android. Moeilijk blijft wel het bewerken van office bestanden op de tablet èn deze dan terug opslaan in de ‘cloud’. Inzien werkt wel goed.
 • Met de archief functie van twitter. Het levert na download een handig off-line te browsen en doorzoekbaar archief op, te navigeren op jaar en maand. Alle tweets zijn per maand ook in excel te openen.

Wat las ik?

Ik heb overigens nog een heel leeslijstje klaarstaan merk ik ….

D.O.E.L. 2012 – 12

Wat deed ik?

Wat onderzocht ik?

 • De postionering van een DMS binnen onze architectuur, zoals een collega deze ontwierp.
 • Het D.I.S.C. model voor een ‘personality assessment tool’.
 • Het Zachman framework voor Architectuur.

Waarmee experimenteerde ik?

 • Met ZOHO Creator, een “Database-as-a-service” tool, die we inrichten voor het vastleggen van houding en voortgangsinformatie. Met als scope de studenten van één bepaalde opleiding.
 • Met de export functionaliteit van Powerpoint (pdf) en PDF-XChange (jpg) om hoge resolutie tekeningen te kunnen creëren.
 • Met PDF Archtitect, een tool van PDF Forge om PDF’s te creëren. Achteraf vind ik de onbetaalde versie te kreupel.

Wat las ik?

D.O.E.L. 2012 – 11

Omdat je soms rechts niet weet wat je links allemaal doet hieronder een overzicht voor mezelf. Omdat ik recent geen nieuwe afkortingen verzonnen had, heb ik er weer eentje bedacht (D.O.E.L. = Wat Deed, Onderzocht, Experimenteerde en Las ik?).

Wat deed ik?

 • Ik bezocht de bijeenkomst van het Netwerk Informatiemanagers in MBO.
 • Ik heb een publicatie in de Hoe?Zo! reeks geschreven voor Kennisnet, dat de praktische toepassing van Triple A laat zien.
 • Ik bezocht Dé Onderwijsdagen en blogde daar deze artikelen.
 • Ik bezocht de MBO City conferentie en blogde er deze artikelen.
 • Ik maakte een zogenaamde Informatiekaart voor onze medewerkers van het Zorgplein. Deze brengt alle informatie in kaart die verschillende collega’s willen registreren tijdens zorgtrajecten en extra hulp voor studenten. Het uiteindelijke doel hiervan is overzicht kunnen bieden zodat het rendement van onze zorg voor studenten beter meetbaar is.
 • Ik heb een offerte gevraagd en behandeld voor het upgraden van onze ELO.
 • Ik heb een regio-rapportage gemaakt waarin adressen van onze VO leerlingen gebruikt zijn om:
  • GPS-coördinaten te genereren en zo een kaart met markers te maken. Daarnaast kon ik het geografische zwaartepunt berekenen.
  • Het aantal leerlingen per RMC regio en per buurt van Tilburg te berekenen.
 • Ik heb een concept jaarplan geschreven voor onze instelling, dat het “Integrale ICT Beleid” vertaald naar een plan voor 2013.
 • Ik nam deel aan een Qlikview webinar.
 • Ik werkte samen met een collega aan een Functioneel Ontwerp voor de generieke ICT voorzieningen waar we als team behoefte aan hebben. Het legt de nadruk op de behoefte van een kenniswerker.
 • Ik heb samengewerkt aan een plan voor een smartphone app voor onze dagroosters.
 • Samengewerkt aan de ontwikkeling van een instrument dat ons InformatiePortfolio in beeld brengt en ontsluit.
 • Ik heb meegewerkt aan een evaluatie van ons managementdashboard.
 • Ik heb een mapping gemaakt tussen de functionaliteit van een ouder pakket en Triple A.

Wat onderzocht ik?

 • Hoe je woonplaats gegevens kunt vertalen naar RMC regio, met behulp van deze tabel.
 • Hoe je postcode gegevens kunt vertalen naar buurten in een stad, zoals hier.

Wat experimenteerde ik?

 • Of je met GPS Visualizer adresgegevens kunt vertalen naar GPS coördinaten en daar kaarten van kunt maken.
 • Of je met Qlikview snel en laagdrempelig data kunt gebruiken om rapportages en overzichten te creëren.

Wat las ik?

Deze post maakt deel uit van de serie D.O.E.L. en somt op wat ik Deed, Onderzocht, Experimenteerde en Las. Ik hoop dat ik hierdoor later terug kan kijken op mijn ontwikkeling. Vooruitkijken moet natuurlijk ook, maar dat doe ik op andere manieren.