Is BlockChain disruptief voor Student Informatiesystemen?

Je kunt ook het woord “ontwrichten” gebruiken natuurlijk. 😉

Op de “BlockChain in Education” conferentie maakte Andreia Inamorato dos Santos de opmerking dat BlockChain het potentieel heeft de markt voor studentinformatiesystemen te ontwrichten (zie slide 11 van de presentatie). In de context van het MBO zijn dat de systemen die deze processen ondersteunen.

Nu denkt elk zichzelf respecterend technologisch fenomeen dat nog vroeg in de hypecycle zit dat het de wereld verandert, maar toch: gaat BlockChain de kernsystemen voor studentinformatie overhoop gooien?

Op korte termijn zeker niet, want:

 • De datastructuur van BlockChain is een logboek, niet een (relationele) database.
 • De gegevens op een BlockChain zijn anoniem, maar openbaar.
 • De informatie waarvan je het waarmerk ‘op’ de BlockChain wilt zetten komt nog steeds uit een eigen lokaal systeem. Het aangaan van een verbintenis met een student en alles dat er uit volgt aan administratie, kun je niet ‘op’ BlockChain doen.

Op langere termijn verwacht ik het wel, mits:

 • De Blockchain behalve een logboek, ook een applicatie wordt. In principe kan dit door code in een block op te slaan. Dit concept van Smartcontracts wordt uitgewerkt door Ethereum, op de BlockChain van Bitcoin na, het grootste cryptografie netwerk.
 • De processen binnen de onderwijssector zo gestandaardiseerd zijn dat deze door Smartcontracts zijn uit te voeren.
 • Identiteitsystemen goed kunnen samenwerken met een ‘anoniem openbaar’ netwerk. Wat vooralsnog tegenstrijdig klinkt. Het schijnt te maken te hebben met zelf-soevereiniteit: een manier om onomstotelijk je identiteit te gebruiken zonder dat er één systeem is die als het ware een ‘voucher’ geeft.
  Ter vergelijking: als ik nu gebruik maak van Eduroam, dan is het uiteindelijk mijn werkgever die er voor instaat dat ik ben wie ik zeg dat ik ben. Als je alleen zelf kunt instaan voor je eigen identiteit dan heet dat dus zelf-soevereiniteit.
  Wat rechtstreeks uit het handboek voor anti-corporate cyberpunks lijkt te komen. Heb ik niets op tegen, maar helemaal volgen doe ik het ook niet. 😉
 • De toegang tot gegevens en privacy goed geregeld zijn. Toegang moet namelijk ook weer ingetrokken kunnen worden. In mijn vorige posts noemde ik het nut van waarmerken. Als deze echter eenmaal gecommuniceerd zijn, dan kun je niet voorkomen dat iemand in de toekomst nog over deze gegevens beschikt.
 • De schaalproblemen van de huidige BlockChain netwerken opgelost zijn. Het aantal transacties per seconde die kunnen worden vastgelegd is veel te laag om grootschalig gebruik betrouwbaar en tijdig te ondersteunen.

Klein disclaimertje: ik leer nog elke dag over de praktische en reële toepassingen van BlockChain dus laat het vooral weten als ik er niets van begrijp.

3 comments

 1. Is BlockChain disruptief voor Student Informatiesystemen? Dat is inderdaad de vraag. Op die vraag Andreia Inamorato dos Santos tijdens de conferentie Blockchain-in-Education (#BCINED2017) de voorlopige conclusie op basis van het desbetreffende blockchainonderzoek van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Joël geeft ons een serie uitstekende argumenten waarom bestaande Student Informatie Systemen in de komende weken en maanden nog wel gebruikt zullen worden. Op langere termijn niet, omdat deze systemen al héél erg lang héél erg veel last hebben ‘function creep’ en vanuit het perspectief van studenten en docenten niet kunnen leveren wat ze zouden moeten leveren. Nu leveren ze studenten en docenten veel frustratie en werkdruk op. Dat gaat allemaal ten koste van primaire leerprocessen, ten koste van leertijd en de leeropbrengsten. De administratieve lastendruk van de huidige generatie Student-Informatie-Systemen en Leerling-Volg-Systemen kunnen, zullen en moeten worden vervangen door Leerling-Volg-Jezelf-Systemen om moderne onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren, om gedifferentieerde en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken. Blockchaintechnologie gaat de productie en de betrouwbare uitwisseling en (her-)gebruik van multimediale leerbewijzen door leerlingen en studenten mogelijk maken. Internet en blockchain gaan ons helpen om de ‘hyperconnected future of education’ mogelijk te maken en de bestaande studentinformatiesystemen naar de schroothoop van de onderwijsgeschiedenis te verwijzen.

  1. Oef, dank je wel voor je uitgebreide respons. Verwoord wel goed mijn hoop en tegelijkertijd het besef dat er zoveel moet gebeuren om het te realiseren. Niet alleen in de onderwijsbranche maar ook in overheid, zorg etc. En het loopt onvermijdelijk het niveau politiek/cultuur in …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s