Yearly Archives: 2012

Tekenen met PowerPoint

Afgelopen week heb ik een aantal visualisaties gemaakt. Nu bedoel ik met tekenen niet het uit de vrije hand schetsen maar het zogenaamde vectorgeoriënteerd tekenen. Met objecten enzo voor schematische zaken. Een ‘echt’ pakket hiervoor zou Adobe Illustrator of Microsoft Visio kunnen zijn. Maar voor mijn doel kunnen deze teveel en hebben daardoor een te steile leercurve. Je zou verwachten dat PowerPoint alleen is voor eenvoudige dia’s. Toch kom ik er een eind mee. Alleen opslaan als een hoge resolutie tekening lukte me niet direct.

De exportfunctie waarin een dia opgeslagen wordt als jpg, heeft standaard een resolutie van 96 dpi. Deze valt wel te pimpen naar ongeveer 300 dpi, door een register-hack. Maar dat vond ik ook niet voldoende. Mijn opslaan workflow is nu als volgt:

Omdat een pdf alle informatie over pijlen, vierkanten, cirkels en tekstvakken bevat als ‘object’ en niet als afbeelding (als het tenminste geen foto is) kan je in- en uitzoomen zover je wilt. En dus ook opslaan in hoge resolutie.

De Anywhere Kaart

De laatste visualisatie van deze week gaat over het verband tussen apps of applicaties en de soort van verbinding die je met internet hebt. Aan de ene kant probeer ik onderscheid te maken tussen netwerken en tegelijkertijd te duiden of een app dan nog ‘werkt’.

De Anywhere Kaart.

 

Toelichting:

 • Van links naar rechts stellen de bogen de soort verbinding voor.
 • In de bovenste helft levert de school de infrastructuur.
 • In de onderste helft levert de eindgebruiker zelf de infrastructuur.
 • De balken met soorten ‘apps’ tonen of deze ‘het doen’.
  • Die in de browser werken: alles dat web-enabled is, zelf gehost of in de cloud.
  • Die op het device opslaan: de stand-alone applicaties of apps. Dat kan zijn Office, traditionele software met lokale setup en het hele legioen ouderwetse methode- en branchesoftware voor opleidingen.
  • Die kunnen synchroniseren: deze vond ik het vermelden apart waard, omdat het werken en leren faciliteert waar geen internet is.
  • Die een virtueel bureaublad nodig hebben: Als traditionele software zich niet ontwikkelt naar een ‘web-enable’ variant, maar toch noodzakelijk is voor het onderwijsproces, dan zijn er technieken als VDI, remote desktop en Citrix.

Ik wil deze visualisatie gebruiken om te laten zien wat we beloven met de term ‘Anywhere’. ‘Overal toegang tot informatie’ is een grote belofte, die echter wel begrensd is.

Zelf printje maken op hoge resolutie? Download hier.

De ICT Onderwerpenkaart

Voor het ICT Jaarplan waar ik bij betrokken ben, zocht ik nog een ordeningstructuur voor alle onderwerpen die langsvliegen. Na enig peinzen, ben ik tot een lagenmodel gekomen. Deze deelt alle Informatie/Techniek gerelateerde onderwerpen op in de volgende lagen:

 • Sturing: De laag waarin governance over IT plaatsvindt en managementinformatie geborgd ligt.
 • Mensen: De laag die aandacht geeft aan professionalisering, cultuur en gedrag.
 • Processen: De laag die het werk omschrijft en de vraag “Wat doen we?” beantwoordt.
 • Applicaties: De laag die omschrijft waarmee we ons werk doen en de vraag “Met welke systemen?” beantwoordt.
 • IT Omgeving: De laag die de besturingssystemen en generieke IT systemen (Middle-ware) beschrijft. Hier ligt de vraag “Waarop draaien de systemen?”.
 • Infrastructuur: De faciliterende nutsvoorziening die dit alles mogelijk maakt.

IT Lagen en Onderwerpen

Ik gebruik het om tijdens dialogen te voorkomen dat ‘alles-met-alles’ te maken heeft, complexiteit te verminderen en activiteiten te kunnen duiden. Er zou best enige discussie mogelijk zijn over de lagen zelf en de schikking van onderwerpen daarbinnen enzo. Belangrijker dan dat het perfect klopt, volgens ieders wereldbeeld, is dat ik een onderlegger heb die werkbaar is.

Zelf printje maken op hoge resolutie? Download hier.

Mijn eerdere visualisaties over Devices en Professionalisering.

Vrijheid, Vaardigheid en Verantwoordelijkheid

Gisteren schreef ik al over het ICT Jaarplan waar ik mee bezig ben. Behalve een visualisatie van devices, heb ik er nu eentje die drie aspecten van de menselijke kant in beeld brengt. Ik had iets nodig dat niet alleen de vrijheid weergeeft aan de ene kant maar ook de randvoorwaarden die er voor nodig zijn aan de andere kant. Een ICT beleidsplan dat begrippen als ‘BYOD‘ en ‘Anytime, Anywhere’ gebruikt, ademt vrijheid. Tegelijkertijd stelt dit ook eisen aan de professionalisering en het verantwoordelijkheidsbesef van mensen.

Vrijheid, Vaardigheid en Verantwoordelijkheid

 

Toelichting:

 • De drie bollen zijn een soort Venndiagram, dat laat zien dat de professional in vrijheid kan handelen, mits hij vaardig en verantwoordelijk is.
 • De vrijheid uit zich in het kunnen kiezen van zijn of haar eigen apparaat en de toegang tot informatie op elke plek en tijdstip.
 • De vaardigheden zijn nodig op de drie terreinen van TPACK.
 • De verantwoordelijkheid heeft te maken met gedrag en informatiebeveiliging. Om te stimuleren dat de juiste informatie gebruikt wordt, het niet in onjuiste handen komt en het verkrijgen ervan geen onevenredig beslag legt op middelen.

Ik wil deze visualisatie gebruiken om mijn pleidooi te ondersteunen: als de vrijheid komende jaren toeneemt, moeten de vaardigheden en verantwoordelijkheden evenredig toenemen.

Zelf printje maken op hoge resolutie? Download hier.

De Device Kaart

Ik ben de laatste tijd bezig met een ICT jaarplan voor onze instelling. Behalve aandacht voor sturing, mensen en processen wordt daarin ook aandacht gegeven aan ‘devices’. Om alles uit elkaar te houden heb ik de onderstaande visualisatie gemaakt. Losjes geïnspireerd op producten van De Argementenfabriek.

Toelichting:

 • De kolommen: De middelste toont de apparatuur. Aan de linkerkant is deze verbonden met situaties waarin de instelling deze niet bezit. Aan de rechterkant juist wel. “Van Ons” is in dit geval van de onderwijsinstelling.
 • De labels: Deze tonen de besturingssystemen (of Operating Systems). De meest ‘gangbare’ zijn vermeld.
 • De “Anywhere” vakken: Deze tonen de locatie van het apparaat.
 • De “Manage” vakken: Deze tonen een kreet die aangeeft wat voor vorm van beheer er is.
 • De pijlen: Er is hier sprake van twee ontwikkelingen:
  • Verticaal: van veel door de instelling beheerde apparatuur naar meer door de eindgebruiker beheerde apparatuur.
  • Horizontaal: van apparatuur van de instelling naar meer van de eindgebruiker of leverancier. (“Van SAAS” genoemd omdat het anders niet in het cirkeltje past 😉 )

Ik gebruik deze visualisatie om de dialoog met aanspraakmakers te ondersteunen.

Zelf printje maken op hoge resolutie? Download hier.

 

D.O.E.L. 2012 – 11

Omdat je soms rechts niet weet wat je links allemaal doet hieronder een overzicht voor mezelf. Omdat ik recent geen nieuwe afkortingen verzonnen had, heb ik er weer eentje bedacht (D.O.E.L. = Wat Deed, Onderzocht, Experimenteerde en Las ik?).

Wat deed ik?

 • Ik bezocht de bijeenkomst van het Netwerk Informatiemanagers in MBO.
 • Ik heb een publicatie in de Hoe?Zo! reeks geschreven voor Kennisnet, dat de praktische toepassing van Triple A laat zien.
 • Ik bezocht Dé Onderwijsdagen en blogde daar deze artikelen.
 • Ik bezocht de MBO City conferentie en blogde er deze artikelen.
 • Ik maakte een zogenaamde Informatiekaart voor onze medewerkers van het Zorgplein. Deze brengt alle informatie in kaart die verschillende collega’s willen registreren tijdens zorgtrajecten en extra hulp voor studenten. Het uiteindelijke doel hiervan is overzicht kunnen bieden zodat het rendement van onze zorg voor studenten beter meetbaar is.
 • Ik heb een offerte gevraagd en behandeld voor het upgraden van onze ELO.
 • Ik heb een regio-rapportage gemaakt waarin adressen van onze VO leerlingen gebruikt zijn om:
  • GPS-coördinaten te genereren en zo een kaart met markers te maken. Daarnaast kon ik het geografische zwaartepunt berekenen.
  • Het aantal leerlingen per RMC regio en per buurt van Tilburg te berekenen.
 • Ik heb een concept jaarplan geschreven voor onze instelling, dat het “Integrale ICT Beleid” vertaald naar een plan voor 2013.
 • Ik nam deel aan een Qlikview webinar.
 • Ik werkte samen met een collega aan een Functioneel Ontwerp voor de generieke ICT voorzieningen waar we als team behoefte aan hebben. Het legt de nadruk op de behoefte van een kenniswerker.
 • Ik heb samengewerkt aan een plan voor een smartphone app voor onze dagroosters.
 • Samengewerkt aan de ontwikkeling van een instrument dat ons InformatiePortfolio in beeld brengt en ontsluit.
 • Ik heb meegewerkt aan een evaluatie van ons managementdashboard.
 • Ik heb een mapping gemaakt tussen de functionaliteit van een ouder pakket en Triple A.

Wat onderzocht ik?

 • Hoe je woonplaats gegevens kunt vertalen naar RMC regio, met behulp van deze tabel.
 • Hoe je postcode gegevens kunt vertalen naar buurten in een stad, zoals hier.

Wat experimenteerde ik?

 • Of je met GPS Visualizer adresgegevens kunt vertalen naar GPS coördinaten en daar kaarten van kunt maken.
 • Of je met Qlikview snel en laagdrempelig data kunt gebruiken om rapportages en overzichten te creëren.

Wat las ik?

Deze post maakt deel uit van de serie D.O.E.L. en somt op wat ik Deed, Onderzocht, Experimenteerde en Las. Ik hoop dat ik hierdoor later terug kan kijken op mijn ontwikkeling. Vooruitkijken moet natuurlijk ook, maar dat doe ik op andere manieren.

De oneindige jukebox

Ik heb mijn antenne voor nieuwe vormen van visualisaties altijd aan staan. Soms is de manier van visualiseren interessant, los van het onderwerp waar het over gaat. Nog beter is het als zowel de visualisatie als de inhoud je liggen. In dit geval maakte de combinatie van toegepaste visualisatie en muziek mij nieuwsgierig.

Onderstaand diagram toont het nummer “Locus Priory” (van Saltillo‘s album Monocyte) na analyse door de “Oneindige Jukebox”. Het analyseert een track, ontdekt op welke momenten de muziek dezelfde kenmerken vertoont. Op deze tijdstippen kan er gesprongen worden naar een ander deel van de track. Hieronder zichtbaar als lussen. Als je dit willekeurig doet krijg je een oneindig aantal paden door het nummer heen en kan het dus oneindig lang duren.

Als je het wilt horen en zien, klik dan hier.

Het is afkomstig van Echonest, die allerlei muziek-analyses als service bieden. Deze is gebouwd door Paul Lamere, die schrijft over muziektechnologie op zijn blog.

Tweetarchief van #mbocity

Gisteren bezocht ik met veel plezier “MBO City“. Hieronder volgt een archief van alle tweets met de hashtag #mbocity. Het lijkt erop dat ik er geen gemist heb, maar verder geen garantie. 😉

Ze zijn als volgt gemaakt:

 • Downloaden van Archivist.
 • Zoeken op hashtag #mbocity.
 • Exporteren naar text (tab gescheiden bestand) of naar xml.
 • Importeren in Excel, met tab als scheidingsteken.

Hier als taart om te patsen:

Hieronder alle losse tweets! In het zoekvenster kun je een woord intypen. De tabel past zich dan tijdens het typen aan, met alleen die tweets die dat woord bevatten. Ook is sorteren mogelijk. Mijn blogposts zijn overigens hier te vinden.

[table id=12 /]

Leve de ja-cultuur

Hans Becker sluit de dag voor mij met “Leve de Ja-cultuur” en begint met het relativeren van het belang van een opleiding. Karaktereigenschappen als lef en doorzettingsvermogen, visie maken en enthousiasmeren leer je niet op de opleiding. Als bestuurder van een grote zorginstelling praat hij vermakelijk en uit ervaring over de nadelen van top-down en de bottom-up spagaat.

Hij trachtte hier uit te komen door ‘Culturele Sturing’ van zijn instelling (Humanitas). Deze gaat uit van:

 • Eigen regie beleggen bij mensen. Mensen de baas over hun eigen leven laten blijven. En dan niet slechts als motto, maar maak dat eens concreet.
 • Eigen activiteit: Je moet niet voor mensen zorgen, maar organiseren dat ze voor zichzelf kunnen zorgen.
 • Eigen geluk komt van eigen regie en eigen baas.
 • Je mag geen NEE zeggen! Het is niet dat alles kan, maar begin de dialoog met “Ja”. Verderop blijkt wel wat iemand nodig heeft en wat hem echt helpt op een betaalbare manier.

Hij schreef er ook een boek over.