BlockChain: De rol van je portemonnee

Voor het toevoegen van data aan een BlockChain, in de vorm van transacties, bestaan zogenaamde ‘clients’. In het geval van BitCoin is dit een ‘wallet’. Deze bevat de geheime en publieke sleutels waarmee transacties ondertekend worden. De Bitcoins zelf zitten niet echt in je portemonnee dus, maar wel het vermogen om ze te besteden. Beetje zoals bij telebankieren met een app, maar dan zonder bank.

Als BlockChain toepassingen in het onderwijs kent, buiten digitaal geld, dan zou ik wel meer dingen in een wallet willen hebben:

  • De officiële documenten van de inschrijving, stageovereenkomsten en natuurlijk het diploma. De wallet wordt dan meer het ‘dossier’.
  • De leerresultaten die gaandeweg formeel en informeel behaald zijn. De wallet wordt dan meer het ‘portfolio’.
  • De historie van leer- en werkervaringen. De wallet wordt dan meer een “Curriculum Vitae”.
  • De licenties voor het digitaal lesmateriaal. De wallet wordt dan meer het equivalent van een ‘passwordmanager‘. De functies voor klutsen (encryptie) en waarmerken (hashen) voor identiteiten en wachtwoorden zijn toch al dezelfde dacht ik zo.

Zo’n multifunctionele wallet zou voor bewaren van dit soort ‘sociaal kapitaal’ wel de volgende functionaliteiten moeten hebben:

  • Beveiligde lokale toegang op je eigen PC of SmartPhone. Open deur natuurlijk, maar gezien het belang dat het dient toch vermeldenswaard.
  • Opslag voor documenten en willekeurige data.
  • Voor elk item de verwijzing naar het waarmerk. Deze verwijzing moet in ieder geval steeds linken naar de juiste BlockChain, blok en velden met data.
  • Het kunnen ontvangen van verzoeken om informatie te delen of door te geven. Deze verzoeken tonen dan van wie de informatie af komt en naar wie het zou moeten.
  • Het kunnen delen van items met de waarmerk-link op reguliere manieren, zoals mail en social media.
  • Liefst ook een logboek met alle ‘deel’ acties, zodat je weet wat je met wie gedeeld hebt.

Het zelf doorgeven van persoonlijke informatie zou veel privacy problemen oplossen. Het ‘enige’ dat nodig is dat instanties, bedrijven en scholen niet gekoppeld alles zelf ongebreideld doorgeven maar in hun processen steeds een stap laten waarin het individu dit zelf doet. Gezien het belang dat een individu zelf heeft bij bepaalde processen zou dit genoeg motivatie moeten zijn, optimistisch gedacht. Het stelt wel hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid: dit soort zaken zouden met een paar ‘tappen’ uitgevoerd moeten kunnen worden door de eindgebruiker.

Technisch liggen dit soort applicaties niet heel ver van ‘cloud’ opslag aangezien documenten opslag en delen al geregeld is. Toch kun je ook (ethische) bezwaren hebben bij het ‘even blockchain-enabled’ maken van Microsoft OneDrive, Apple iCloud of Google Drive. Zij weten zo nog meer over je identiteit en hebben nog meer data om door te verkopen. Daarnaast zouden de gevolgen van datalekken nog verstrekkender zijn.
Lang verhaal kort: een open-source wallet die lokaal bij de gebruiker blijft lijkt beter. Wel goed backuppen …

Oh ja en zouden die mijn.overheid.nl dossierstukken er a.u.b. in mogen? 😉

Overigens verzin ik dit allemaal uit mijn duim, dus repliek welkom. 😉

In mijn volgende blogs meer kritische vragen over de Business Case voor BlockChain. Dit is deel 6 in de serie toelichting op m’n presentatie op saMBO-ICT. De andere delen: