Social Media door John Hanswijk

Op één van onze opleidingen wordt het schooljaar geopend met workshops over social media. Ik mag er zelf een sessie verzorgen over Facebook. John Hanswijk opent met een lezing. Hij stelt dat sinds Jan Steen sociale contacten eigenlijk niet zo verandert zijn. Wel de techniek, reikwijdte en snelheid. Met wat getallen om te illustreren:

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=eejYHRIhgko’]

Meer getallen in het MBO zijn te vinden in een onderzoek van ROC Westbrabant over social media.

En nog meer in de Gary’s social media count.

In het onderwijs

Hij begint met de WAAROM? vraag en komt met de volgende antwoorden:

 • Omdat het bij de leefwereld van je kind/student hoort.
 • Voor je bedrijfsvoering: Het ondersteunt bij communicatie (rooster, vakanties, storingen, opleidinginformatie, vragen, etc.)
 • Voor je onderwijs: overhoren, verslagen via blogs, lessen op youtube, links, artikelen en stellingen op Facebook.

Gebruik je gezond verstand

Er zijn veel voorbeelden van carrière slopende tweets. Daarom benadrukt John de noodzaak van media-vaardigheid en het gebruik van protocollen. Hij noemt die van V&VN.

Praktijkvoorbeeld stagebegeleiding

In de BPV kent iedereen wel de knelpunten en voorbeelden van gebrekkige communicatie. Men is daarom gaan experimenteren met social media. Nimeto onderzocht de methodiek met de volgende resultaten:

 • Er was vaker contact tussen bedrijf, deelnemer en begeleider.
 • Meer zelfreflectie voor studenten.
 • Het kost, zeker de eerste keer, tijd.
 • Als het veilig en afgeschermd moet dan moet je extra opletten.
 • Bloggers scoren hoger op werkhouding.
 • De tevredenheid van studenten neemt opzich niet toe.

John besluit met:

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI’]

Je assortiment opleidingen kritisch onder de loep

Macrodoelmatigheid

De tijd dat je als Mbo-instelling  even een opleiding in de markt zette zijn voorbij. Sterker nog: je huidige assortiment aan opleidingen heeft niet automatisch bestaansrecht omdat je nu eenmaal gewend was deze aan te bieden. De roep om macrodoelmatigheid klinkt steeds luider. Nu kun je als instelling wachten tot er aanvullende maatregelen komen, in de vorm van een licentiesysteem, maar zelf eens kritisch kijken kan geen kwaad.

Nu komt een kritische kijk niet uit de lucht vallen, maar heeft een basis nodig. Dat kan in de vorm van een onderlegger die alle opleidingen in kaart brengt. Niet zozeer een analyse, maar een overzicht. Zeker geen eindpunt, maar start voor een dialoog die uiteindelijk antwoord zou kunnen geven op de volgende vragen: Welke opleidingen moeten we continueren? En welke moeten we afbouwen?

We hebben bij het maken van dit assortimentsoverzicht nagedacht over 2 dingen:

 • Welke perspectieven komen er in? Welke kenmerken van een opleiding willen we belichten?
 • Wat voor vormgeving maakt de grote hoeveelheid gegevens overzichtelijk en leesbaar?

Kenmerken van opleidingen

Per opleiding willen we niet alleen kijken naar het financiële perspectief, daarom gebruiken we de volgende gegevens:

 • Het aantal studenten, gebaseerd op BRON terugmeldingsoverzichten. De makkelijkste om in beeld te brengen en relevant vanwege de long-tail.
 • Het rendement van een opleiding, gebaseerd op het JaarResultaat van de onderwijsinspectie.
 • De arbeidsmarktrelevantie, gebaseerd op “Kans op Werk” data van S-BB, de nieuwe COLO.
 • Doorstroom HBO, gebaseerd op gegevens van DUO die de HBO Raad verspreid.
 • De prijsfactor, gebaseerd op Crebolijsten van MBO15. Dit is de enige financiële indicator hier, omdat deze landelijk verandert naar 1,2. Dan is het relevant of je veel opleidingen hebt met factor 1,4 of juist 1,1. Het is moeilijk om exploitatiegegevens te herleiden naar opleidingen, anders zou dat beter zijn.

Vormgeving
Om alles overzichtelijk bij elkaar in beeld te brengen hebben we een tabel gemaakt in de stijl van de bekende consumententest. De gegevens zijn opgedeeld in bandbreedtes die vallen in 5 categorieën. Van heel erg negatief tot heel erg positief. Hieronder een voorbeeld, maar dan zonder data. 😉

Ervaringen tijdens het maken 

 • De beschikbaarheid van data neemt toe, wat een hoop zoekwerk scheelt. S-BB bijvoorbeeld mailde een excel export van hun data en HBO Raad biedt deze aan ter download. Ik ben daarom blij met initiatieven als OpenOnderwijsData.
 • Crebo’s veranderen in de loop der jaren, van naam en/of nummer. Als je data hebt die over verschillende jaren en crebo’s gaat is het een heel gepuzzel wat bij de opleiding hoort, waarvan je de marketing naam hebt. Wellicht heb je de kans op werk van een instroomcrebo en het rendement van de uitstroomcrebo etc.

Nogmaals, een overzicht als deze geeft geen antwoorden, maar is wel een start voor dialoog.

Spelen met HBO Doorstroom in Fineo

Eenmaal alle data geüpload naar Fineo (zie ook mijn vorige posts) kun je er super mee spelen. Bijvoorbeeld door bovenin steeds een ander paar velden te kiezen. Hieronder volgt een overzicht van voorbeelden: respectievelijk van MBO naar HBO domein, opleiding en instelling.

Bij voorbaat excuus voor de infoporn, excusez-le-mot, maar ja, omdat het kan is het leuk. Overigens pakt Fineo van elk veld de 10 meest voorkomende. De percentages worden berekent over die 10. Als een opleiding buiten die top 10 valt en onzichtbaar is dan telt deze hier niet mee. Pak je de oorspronkelijke data en draaitabellen erbij met alle data dan krijg je iets afwijkende cijfers. Meestal wijkt het geen hele procent af. Je komt immers al snel in de long-tail van data terecht.

Van MBO en naar HBO op domein:

   

   

Van MBO en naar HBO op opleiding:

  

  

  

  

Van MBO en naar HBO op instelling:

  

  

  

  

Zelf spelen? Kan hier!

Vond trouwens tussendoor een handige tool voor screenshots in serie te maken. Voor de Chrome gebruikers onder ons.

Doorstroom van studenten visualiseren met Sankey diagrammen

Voor mijn rapportage over HBO Doorstroom was ik op zoek naar manieren van visualisatie. Met excel kun je natuurlijk saaie tabellen en kolomgrafiekjes maken, met hele mooie kleuren in de huisstijl, maar ik wilde iets meer. Nu is ‘stroom’ conceptueel voor te stellen door zogenaamde Sankey diagrammen. Traditioneel gebruikt om energie- of vloeistofstromen letterlijk te visualiseren. Maar studenten stromen ook.

Dus dat wil ik wel eens testen, met Fineo van Density Design. Links zie je het totaal van de grootste MBO’s. Rechts als je er eentje bekijkt.

   

Zelf testen? Dit diagram staat hier.

Praktisch:

 • Download de data van HBO Doorstroom en sla deze op als tab-gescheiden bestand.
 • Niet alles is te uploaden, gezien de hoeveelheid. Fineo accepteert alleen platte tekst. Het bestand wordt dan zo’n 30 MB. Ik heb daarom gefilterd op alleen de recentste data (2010).
 • Fineo verslikt zich in opleidingnamen met een komma. Zoek en vervangen in excel door spatie dus.
 • Uploaden naar Fineo.
 • Kies linker en rechterkant voor de grafiek. Bijvoorbeeld van “MBO Instelling” naar “HBO Instelling”.
 • Beweeg met de muis over de knooppunten.

Had ik al gezegd dat je het hier zelf kunt doen? 😉
Tool gevonden via FlowingData.

Van MBO naar HBO

Al een aantal jaar probeerde ik meer inzicht te krijgen in de doorstroom van onze studenten naar het HBO. Dat had 2 redenen:

 • Punt 2 van onze bestuurlijke agenda vermeldt: “Er is sprake van een systematisch doorstroming vmbo > mbo  en mbo > hbo”. Als  er “sprake van is” dan zou het ook meetbaar moeten zijn. Eenmaal meetbaar/rapporteerbaar zou informatie hierover dus helpen besturen.
 • Één van de vier perspectieven om naar ons assortiment opleidingen te kijken is “Arbeidsmarktrelevantie”. Er zijn echter enkele opleidingen met een lage kans op werk (na MBO) maar die vooral bedoelt zijn als springplank naar HBO. Als je dus naar ‘kans op werk‘ alleen kijkt dan zou je deze onterecht kritisch bekijken. Mits er wel sprake is van doorstroom natuurlijk.

Dat het jaren duurde eer het lukte had te maken met beschikbaarheid van data:

 • Eigen uitstroomdata: een student gaat lang niet altijd naar de HBO opleiding die hij ons vertelt. Daarnaast zouden we onze administratie van de ‘uittake’  moeten aanscherpen.
 • HBO instroomdata: eenmaal goed afgestemd zijn HBO’s meestal wel bereid data van hun instroom aan te leveren. Zonder ‘man-in-the-middle’ is het erg arbeidsintensief om gegevens te leveren. Alle mogelijke HBO’s zouden dan zelf naar al hun toeleverende MBO’s dit moeten aanleveren. Elk MBO zou op zijn eigen manier deze informatie gestructureerd willen hebben en elk HBO zou deze weer op zijn eigen manier aanleveren. Zolang er geen standaard zou zijn.

Toch is er al een tijd een ‘man-in-the-middle’: DUO. Deze verzamelt over de instellingen heen natuurlijk al alles. Ik was daarom blij dat de HBO Raad deze data kan leveren.

Praktisch en kort:

 • Downloaden op bovenstaande link.
 • De draaitabel gebruiken om eigen ROC/AOC te kiezen en te kijken waar iedereen naar uitstroomde. Of je kiest je concurrent, kan ook.
 • De draaitabel is lekker te tweaken, zodat je data kan presenteren op MBO kwalificatie, crebo, domein, sector, leerweg of HBO instelling.
 • De ruwere data is niet op een apart tabblad terug te vinden. Deze kan je ‘reverse engineeren’ door op één van de totalen dubbel te klikken. Excel hoest dan alle mogelijke velden voor alle mogelijke rijen op.
 • Ik heb deze gefilterd op de eigen instelling.
 • Om intern te kunnen rapporteren naar onze organieke eenheden (teams) heb ik een koppeltabel gemaakt. Deze vertelt van elke crebo door welk team deze aangeboden wordt.
 • Vervolgens kun je bijvoorbeeld draaitabellen maken per team, per kwalificatie, per jaar en het percentage HBO doorstroom.

Voor mij erg handig deze transparantie. Dus DUO: laat maar komen die data!

Aangescherpte meetsystematiek voor nieuwe VSV convenanten

In het verleden heb ik al geschreven over VSV. Die eerste convenant-reeks is afgesloten. Was deze succesvol? Volgens Marja in ieder geval wel. Zelf vond ik de regeling vooral een stimulans om te leren samenwerken in een onderwijsketen (PO-VO-MBO, waar blijft trouwens scharnier HBO?) en met gemeentelijke partners  in de regio. Deze samenwerking is overigens net zo moeilijk als een student binnenboord houden.

Onze regio heeft nu een nieuw convenant ondertekend. De ‘aangescherpte meetsystematiek’ is hier terug te vinden, in bijlage A.

Kritiek op de eerste convenant-reeks viel uiteen in twee delen. In mijn ogen is er geluisterd naar beide punten:

 • Manier waarop de populatie deelnemers waarover je meet samengesteld werd:
  • Deelnemers die zonder kwalificatie uitstromen naar een niet-bekostigde MBO opleiding, een opleiding bij politie of defensie of een gevangenis tellen niet meer tegen.
  • AKA deelnemers die werk hebben na uitstroom tellen niet meer tegen.
  • Deelnemers die binnen 3 maanden na teldatum alsnog een startkwalificatie halen. Vooral handig als iemand net niet afrond binnen de tijd en even later wel zijn diploma haalt.
 • Manier waarop je de resultaten afzet tegen een norm uit een peiljaar. Deze laatste had financiële gevolgen. Vooral als je school sterk kromp of groeide. Nu wordt er gekeken naar de ratio VSV t.o.v. het totaal aantal deelnemers i.p.v. het aantal VSV uit het peiljaar.

saMBO-ICT regiobijeenkomst over #TripleA @ncyclopedie

Ik zat vorige week donderdag bij de presentatie over de nieuwe encylopedie. Ik had al kennisgemaakt. Nu nog nader.

De voordelen van een online variant nog een keer:

 • Deelbaar op onderdelen.
 • Makkelijker te onderhouden en actualiseren. Hier was aanleiding toe: de haalbaarheid van flexibel onderwijs en de realiteit van logistieke uitdagingen leidde tot een iets andere onderwijsvisie.
 • Minder kostbaar dan 500 encyclopedieën drukken. De mogelijkheid tot downloaden en printen blijft.
 • Samenhang door de encyclopedie heen is meer zichtbaar.

Er werden twee handige manieren om de encyclopedie te bekijken gedemonstreerd:

 • Door naar “Wat hebben we te bieden?” te gaan: Je start dan vanuit de hoofdgroepen, waarna je steeds dieper via tabbladen afdaalt van kernsysteem en proces naar Use Case. Afhankelijk van waar je nieuwsgierig naar bent.
 • Door naar “Waar ben je naar op zoek?” te gaan: Je start dan met een procesplaat. Voor de kenners: de oude bollenplaat dus. Er op klikken geeft meer info en een link naar de onderliggende Use Cases. Ook als procesplaat.

Ook handig t.o.v. de oude encyclopedie is het onderdeel “Instrumenten”. Met demo’s, filmpjes, modellen, presentaties en toetsen.

Dit zijn gebruikersvriendelijke varianten naast het rechtstreeks bekijken van de Wiki.

WhatsApp berichten migreren naar een nieuwe mobiel

De overstap naar mijn nieuwe Samsung Galaxy SIII is goed gegaan, maar waar ik even mee liep te klungelen was Whatsapp. Het migreren van data kan meestal op één van de volgende manieren:

 • Online synchroniseren omdat een app slechts een frontje is van een systeem elders. Voorbeelden zijn Gmail, Google Calender, Evernote en Instagram.
 • Lokaal (op mobiel zelf) exporteren en via USB/PC kopiëren naar nieuwe mobiel. Op de nieuwe mobiel deze data weer importeren. Mijn voorkeur gaat uit naar *.csv bestanden voor data omdat deze dan ook in excel te lezen is. Voorbeelden zijn data van enkele tooltjes zoals Phonalyzr (telefoongebruik), Sleepbot (slaapduur) en NetCounter (dataverkeer).

In het geval van WhatsApp moet je de volgende stappen doen of vermijden om je berichten te verplaatsen naar je nieuwe mobiel:

 • Nog NIET op je nieuwe mobiel WhatsApp installeren! Als je je huidige telefoonnummer verifieert op je nieuwe smartphone, zijn je berichten op je oude mobiel niet meer in te zien. WhatsApp start daar dan eenvoudigweg niet verder op, zonder eerst opnieuw een verificatie te doen. Dat heb ik dus wel gedaan zodat ik verder kon …
 • Start WhatsApp op je oude mobiel op. Ga in het menu naar “Instellingen”.
 • Kies voor “Meer” en dan voor “Reservekopie van gesprekken”.
 • Koppel je mobiel via USB aan je PC of laptop.
 • Open de SD-Card en zoek de map “WhatsApp”.
 • Kopieer de hele map naar je PC.
 • Kopieer deze vervolgens naar de SD-Card van je nieuwe mobiel.
 • Installeer nu wel WhatsApp.
 • Doorloop de SMS verificatie.
 • WhatsApp vindt nu je gespreksgeschiedenis en vraagt of deze herstelt moet worden vanuit de reservekopie. Klik OK.
 • Om te testen: open een dialoog, scroll naar boven, klik “Laad eerdere berichten”. Als het goed is, zijn alle berichten meegekomen.

Overigens ontdekte ik al zoekende nog een andere optie voor als je gericht WhatsApp gesprekken wilt bewaren:

 • Open Whatsapp
 • Open het gesprek dat je wilt bewaren.
 • Tik het menu aan.
 • Tik “Meer” en dan “E-Mail dit gesprek”.
 • Vervolgens e-mail ik het naar mezelf.
 • In je mailbox ontvang je een mailtje met het complete gesprek als *.txt bijlage. Bij mij ging dat tot meer dan een jaar terug.

Omdat gmail ook door txt bijlagen kan zoeken, komen de WhatsApp berichten nu ook terug in de zoekresultaten. Mits ze dat zoekwoord bevatten natuurlijk. Handig!

Exit gesprek met Sammy sr.

Ik heb in het verleden wel eens vaker afscheid moeten nemen. Als je het goed voorbereidt is het niet zo pijnlijk. Dan kun je elkaar gewoon recht in de ogen aan blijven kijken als je uit elkaar gaat. Het seniorenbeleid heeft zijn vruchten afgeworpen: Sammy heeft het twee jaar volgehouden naar tevredenheid.

We zijn op de toppen van Italië en Oostenrijk geweest en ze was trouw gezelschap. Soms een verlengstuk van je zintuigen, vaak een boodschapper en altijd een assistent in het leven.

Maar nu is het tijd voor de nieuwe generatie. Ze draagt het stokje over aan de Samsung Galaxy SIII. Deze keer geen uitgebreid selectietraject met spitten in reviews, maar gewoon het vertrouwen dat de nieuwe generatie de modernste uitdagingen aankan.

We hebben de overdracht als volgt laten verlopen:

 • Eerst Sammy jr. via de wifi aangesloten en Google alles laten synchroniseren. 600 contactpersonen en alle agenda-items zijn er in minder dan een minuut. Overigens loont nu zich de gewoonte om alle contactpersonen altijd bij Google op te slaan en niet op de telefoon zelf.
 • Naar Google Play gegaan voor het overzicht van alle apps die ik op Sammy sr. heb. Vanwege de aanmelding bij Google staat mijn nieuwe toestel er ook al bij. Nu kan ik elke app vanuit de website naar mijn nieuwe mobiel ‘sturen’.
 • Data: alle benodigde data overzetten kostte wat meer tijd. Foto’s en films zijn nog makkelijk, die moeten toch nooit te lang rondhangen op mijn mobiel. Gegevens die aan applicaties hangen, moeten per stuk geïnventariseerd worden. Bijvoorbeeld mijn slaapmeter (onderdeel van mjin Quantified Self interesse). Ik kan data exporteren, het bestand via USB overzetten en weer importeren. Soms kan ik via de cloud synchroniseren. Per app verschilt dit.
  Sammy sr. is komende tijd nog wel bereikbaar om eventueel mee te helpen met de overdracht, mocht iets niet lukken.

Om Sammy jr. goed op weg te helpen heb ik wel wat randvoorwaarden geregeld die de continuïteit borgen:

 • Een beschermhoes en screenprotector. Vanwege mijn grove motoriek moet hij best wel wat verduren. Hielp bij sr. ook erg de tand des tijds te doorstaan.
 • Een mobiele accuoplader: daarmee kan ik, mits zelf vol, mijn lege accu onderweg weer opladen. Ziet er uit als een flinke batterij met micro USB-aansluiting. Ik twijfelde eerst tussen dit en een tweede accu. Nadeel van een tweede interne accu is dat je steeds de achterdeur van je mobiel moet openhalen om te wisselen. De klep is er niet op gebouwd om dit frequent te doen. Voordeel van deze lader is ook dat je élke mobiel met micro-USB kunt opladen.
 • Een verzekering van €8 per maand tegen schade. Dus als ik vergeet om jr. uit mijn zwembroek te halen en een duik neem, krijg ik een nieuwe. Dat kon de medewerker van de T-Mobile shop in ieder geval bevestigen.

Ik ben benieuwd naar de samenwerking! Zeker ook omdat ik hij Android 4.0 draait.

De nieuwe TripleA Encyclopedie: freaky met wiki

Ik zat er al een tijdje op te vlassen: er zou een nieuwe versie komen van de TripleA encyclopedie en vandaag is deze live te bewonderen! Via de nieuwsbrief wordt je ook echt aangemoedigd de oude versie weg te gooien. Niet zozeer omdat van alles de houdbaarheidsdatum verstreken is, maar de online versie is krachtiger. Volgens de site zelf:

De basis van deze website is een wiki. Een van de meest bekende wiki’s is Wikipedia. In de wiki vind je alle inhoudelijke informatie van Triple A. Er is nog iets speciaals aan deze wiki. Het is een semantische wiki. Dat betekent dat er in al het materiaal dat er in is geplaatst relaties en verbanden zijn aangelegd op basis van hoe het materiaal van Triple A is opgebouwd. Dit heeft als voordeel dat de wiki in staat is om relevante suggesties te doen op basis van de keuzes die je maakt.

De voordelen voor mij:

 • De oude versie bestond uit pdf-jes per kernsysteem. Zoeken binnen PDF gaat opzich wel, maar biedt geen overzicht van zoekresultaten. Zomaar een voorbeeld: alle processen en use-cases met daarin de rol Examinator kan je nu in 1x opzoeken.
 • In de samenwerking met anderen komt het regelmatig voor dat ik moest verwijzen naar 1 of 2 use cases. Dat betekent dan steeds PDF mailen en naar bepaalde bladzijden verwijzen. Nu kan ik linken naar elke Use Case per stuk of deze tweeten, liken, sharen en plussen 😉 .
 • De hoofdpagina toont het verband en laat je navigeren tussen kernsystemen, processen, use-cases, actoren, werkopdrachten en functies.
 • Eenmaal aangekomen bij een specifieke use-case of proces, wordt aan de zijkant getoond met welke processen, kernsystemen, instrumenten er een relatie is.
 • Termen zijn gelinkt naar hun betekenis in de begrippenlijst. Kost niet eens een klik. Hooveren met muis brengt die al in beeld.

Kortom, word ik blij van!

Voor iedereen die toch gek is op papieren printjes: de boeken zijn ook nog aanwezig en de downloaden als ePub of PDF. Daarnaast kan elke pagina vanuit de printvriendelijke versie afgedrukt worden.

Tegelijk met deze lancering is er ook een twitter account gemaakt, speciaal voor de @ncyclopedie! En als je wikifreaky bent: een feed van meest recente wijzigingen.