Aantekeningen van Dé Onderwijsdagen 2012

Het is een beetje egocentrisch, ik weet het. Patsen met je eigen 84 conferentie-tweets.

Ze zijn als volgt gemaakt:

 • Downloaden van Archivist.
 • Zoeken op hashtag #owd12.
 • Exporteren naar text (tab gescheiden bestand) of naar xml.
 • Importeren in Excel, met tab als scheidingsteken. XML ging bij mij beter omdat er in sommige tweets iets staat wat lijkt op een tab of enter. Dat lijken dan 2 tweets in de tekst en dus 2 rijen in de tabel en dan gaat de import stuk.
 • Filteren op username @blogisch

Bij deze:

[table id=11 /]

De Onderwijsdagen – #owd12

Ik ben vandaag op ‘Dé Onderwijsdagen‘, georganiseerd door o.a. Kennisnet. Ik mag er weer livebloggen op het blog ervoor. Hieronder daarom de verwijzingen naar posts die ik schreef:

 

Hoe?Zo! Van blogger naar schrijver

Begin dit jaar kreeg ik een belletje van Kennisnet: of ik het zag zitten om een praktisch boekje te schrijven over het gebruik van de Triple A informatie-architectuur binnen MBO-instellingen. Na kort wikken en wegen (het is nogal een stap van blogger naar schrijver) en het verkennen van de opdracht ben ik akkoord gegaan. Ik gaf er verder weinig ruchtbaarheid aan, eerst maar eens presteren voordat ik tam-tam.

Uiteindelijk ben ik er erg trots op! Vorige week was de lancering op het netwerk van ‘Informatiemanagers in het MBO’ en de publicatie is hier terug te vinden. Mijn ervaringen op een rij (ik zal teveel uitroeptekens proberen te mijden):

 • Schrijven voor een doelgroep is totaal anders dan bloggen voor jezelf!
  Op mijn blog schrijf ik waarover ik wil en in de stijl die ik wil. Expres denk ik meestal niet aan een doelgroep. Ik ging er altijd vanuit dat social media mij die lezers brengt die een klik hebben met mijn teksten. Dat hoeft op zich niet een grote doelgroep te worden.
  Met een publicatie voor anderen werkt het andersom. Leidend is dan wat anderen nodig hebben, wat anderen  begrijpen en wat anderen nuttig vinden. Dat vergt het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Daarnaast was het een uitdaging om ‘techno-babbel’ te vermijden en niet te cryptisch te zijn. Ik heb de neiging om vier dingen in één zin te zeggen.
 • Het Hoe?Zo! format is erg handig. Het voelt niet beklemmend en laat genoeg ruimte om je gedachten zelf vorm te geven en je woorden tot leven te laten komen.
 • Er gaat veel meer tijd in zitten dan je van te voren denkt. Dat was het overigens meer dan waard!

Al met al erg leerzaam en een spannende klus!

Herziene Kwalificatiestructuur: Samenwerken met ambitie

Eric Jongepier vertelt op de saMBO-ICT gebruikersdag over de Herziening Kwalificatiestructuur. saMBO-ICT wordt hierbij betrokken vanwege de impact op processen en systemen. Het is een ‘majeure’ ontwikkeling. Even plat op een rij:

 • Macrodoelmatigheid en organiseerbaarheid zouden hand in hand moeten gaan. Dat is niet vanzelfsprekend.
 • Het aantal belanghebbenden is groot: instellingen, DUO, ministerie, bedrijven en kenniscentra.
 • Het uitlijnen van veranderende wet/regelgeving, projecten, een praktijkproef en nieuwe functionaliteit van systemen is een grote uitdaging.
 • Het tijdpad is krap en levert druk.
 • Er is gestart met een analyse van DUO systemen.
 • De rol van saMBO-ICT is adviserend.

Update: De presentatie is hier terug te vinden.

De Informatie Encyclopedie met Qlikview

Wim Konings laat op de saMBO-ICT gebruikersdag zien hoe ze rapportages over indicatoren uit de Informatie Encyclopedie leveren met Qlikview. Zijn eerdere presentatie over hetzelfde op de 26ste conferentie vorige week is hier te vinden.

Praktisch:

 • Er is de volgende data gebruikt:
  • De BRON foto zoals we die van DUO ontvangen.
  • De VSV lijsten met BSN nummer van ‘Directie VSV’.
  • De studenttevredenheid van ResearchNed (JOB Monitor).
  • Het jaarverslag van de instelling.
  • Je eigen organisatiestructuur.
 • Deze data wordt QlikView ingestuurd.
 • In QlikView wordt alles gecombineerd. Vooral de koppeling met je eigen organisatiestructuur maakt het mogelijk om bij bepaalde cijfers in te zoomen tot op bedrijfseenheid of team.
 • Wim geeft het gratis weg! Oftwel: als je zelf Qlikview en je eigen data hebt, dan hoef je geen eigen inrichting te bouwen.

Mijn aantekeningen van de Business Discovery Worldtour 2012 van QlikView zijn hier te vinden.

 

Onderwijscatalogus: van idee naar werkelijkheid

Ik ben vandaag op de saMBO-ICT gebruikersdag. Wim Arendse van Zadkine vertelt over hun implementatie van de onderwijscatalogus ten behoeve van minoren. Hij stelt:

Flexibiliseren door standaardisering is te vergelijken met componeren.

Conceptueel snappen we dit allemaal wel, alleen de praktijk is weerbarstiger. De onderwijscatalogus is namelijk zo’n spin in het web. Het dient als bron voor rooster-, registratie, begeleiding- en communicatiesystemen. Om het niet te complex te maken, heeft het Zadkine gekozen voor het major/minormodel en standaardsjablonen. Een sjabloon in deze context legt de vorm van een opleiding vast: hoeveel uur les/BPV en hoeveel uur keuzedelen.

Welke sjabloon van toepassing is hangt af van een eigen beslisboompje, met niveau, vol/deeltijd en nog een paar variabelen. Het levert voor elke student op welke vorm zijn opleiding heeft, dusdanig dat een roosteraar er mee aan de slag kan. Welke minor precies gevolgd gaat worden hangt af van de keus van de student.

Mijn indruk:

 • Het gebruiken van ‘templates’ brengt een oneindig aantal routes en opleidingvormen terug tot een overzichtelijkere en beperkte lijst.
 • Het gebruik van ‘minoren’ brengt een oneindig aantal reeksen onderwijsproducten terug tot een overzichtelijkere lijst.
 • De sjablonen zijn niet helemaal te vergelijken met referentiearrangementen, omdat ze niet zozeer inhoudelijk het onderwijs beschrijven als wel de blokken en urenverdeling over de jaren heen.

De presentatie van Wim zoals hij die gaf op de laatste saMBO-ICT conferentie is hier te vinden.

Aantekeningen van de 26ste saMBO-ICT conferentie

Het is een beetje egocentrisch, ik weet het. Patsen met je eigen 50 conferentie-tweets. Die van iedereen staan overigens hier….

Ze zijn als volgt gemaakt:

 • Downloaden van Archivist.
 • Zoeken op hashtag #samboict.
 • Exporteren naar text (tab gescheiden bestand) of naar xml.
 • Importeren in Excel, met tab als scheidingsteken. XML ging bij mij beter omdat er in sommige tweets iets staat wat lijkt op een tab of enter. Dat lijken dan 2 tweets in de tekst en dus 2 rijen in de tabel en dan gaat de import stuk.
 • Filteren op username @blogisch

Bij deze:

[table id=10 /]

 

Ik vind overigens de TAGSExplorer visualisatie van #samboict die Willem maakte ook mooi!

Triple A: samen, slim, semantisch

De keynote van de 26ste saMBO-ICT conferentie wordt gegeven door Eric Jongepier met als titel: ‘Triple A; samen, slim, semantisch’. Hij doorloopt tijdens zijn lezing het proces: inschrijven – leren organiseren – leren – examineren en diplomeren.

In één dia toont Eric hoe de discussie over ‘Organiseerbaarheid en betaalbaarheid’ is gebleven van CGO (2007) naar BGO (2012) naar de herziene kwalificatiestructuur (2014). Kan dit nu niet eens voor altijd opgelost worden? ‘Er is geen wondermiddel voor, dus samenwerken was en is noodzakelijk… ‘.

Hoe maken we deze stap nu? Eric adviseert met de Onderwijscatalogus aan de slag te gaan. Tips van hem:

 • De onderwijscatalogus bevat geen nieuwe informatie. Zie het dan ook niet zo. Het is wel een nieuwe registratie.
 • Uit ervaring blijkt: probeer niet de volledige catalogus te realiseren in 1x.
 • Modulariteit: vul de catalogus alleen met die informatie die nodig is voor de processen die het ondersteunt.
 • Roept de term ‘Onderwijscatalogus’ aversie op? Nou… noem het dan “Kernregistratie Onderwijs”!

Hij illustreert daarna steeds het verband tussen de catalogus en logistiek, leermiddelen, meting van de voortgang, centraal examineren en diplomeren. Bij veel van deze terreinen is er samengewerkt binnen saMBO-ICT. Hij moedigt deze samenwerking zeker aan bij de totstandkoming van de Herziene Kwalificatiestructuur. Dus:

Samenwerken maakt voor de toekomst de sector nog sterker! Triple A is een goed fundament hiervoor.

 

 

Digitaal Inschrijven: gebruik de BRON

Het digitaal aanmelden voor MBO’s is zo’n proces dat elke instelling zelf organiseert, eventueel met een applicatie en deze inricht. Met alle gevolgen van dien: iedereen eigen systemen, informatie die in de keten telkens opnieuw uitgevraagd wordt en slechte datakwaliteit. Vandaar dat ik aanschuif bij een presentatie over ‘Digitaal Inschrijven: gebruik de BRON’ door Henk-Jan van Ginkel, Coos van der Wolf en Gido de Koff. Deze Proof of Concept loopt al een tijdje. Het document dat dit samenvat is hier te vinden.

Uitgangspunten:

 • Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik van studentgegevens.
 • Gebruik van DigiD en BSN.
 • De burger aan het stuur van zijn gegevens! Hij/zij stemt toe of niet voor de aanlevering van gegevens!
 • Het veld aan het stuur van de pilot! De onderwijsinstellingen werken samen met DUO/OCW.
 • Decentrale oplossing, afgesproken service-standaarden. Elk ROC kan kiezen wat voor oplossing ze kiezen, alleen ‘praat’ alles wel met DUO.

De besparingen die een landelijk aanmeld-netwerk zou bieden:

 • Al voor de intake heeft een school de juiste harde gegevens.
 • Geen fysieke kopie diploma/cijferlijst nodig.
 • Realtime op de hoogte van behaalde resultaten.
 • Geen fysieke OOK.
 • Geen fysieke identificatie nodig.

Er zijn voor instellingen verschillende niveau’s van implementatie mogelijk: alleen gegevens overdragen, inschrijven of ook nog digitaal ondertekenen van OOK. Deze PoC vergde trouwens een apart juridisch traject om te onderzoeken wat wel/niet mag, met minderjarigen.

De demo toonde het volgende:

 • Een student meld zich aan bij het ROC.
 • Er verschijnt een scherm van DUO waarop hij/zij inlogt met DigiD.
 • DUO laat zien wat er bekend is van die student.
 • Hij stemt in met het overdragen van de gegevens aan het ROC.
 • De student gaat verder met de intake.

Als je als instelling concreet aan de slag wilt is voorlopig Henk-Jan contactpersoon. Daarna wordt het overgedragen aan het IPO.

Hmmmm… om dit alles voor POK’s mogelijk te maken zou aansluiten op het landelijk register van bedrijven met een accreditatie handig zijn. ;P

Visueel plaatje:

Onderwijstijd en elearning door Albert Vlaardingerbroek

Ik ben bij de presentatie ‘Onderwijstijd en elearning’ door Albert Vlaardingerbroek gaan zitten. Binnen onze instelling hebben we een tak die scholing geeft aan BBL-ers binnen bedrijven. Daar wordt het een hele toer om alle tijd zuiver mee te kunnen tellen als onderwijstijd. De ‘Focus op vakmanschap‘ beweging noopt tot aandacht hiervoor.

Albert stelt prikkelend:

 • Onderwijstijd is soms als het ‘Betonnen Zwembandjes’ dilemma. Iedereen springt door allerlei verkrampte hoepeltjes om tijd maar geteld te kunnen krijgen.
 • Online kun je soms nog beter monitoren wie oplet dan offline. De regelgeving laat daar geen ruimte voor. Terwijl klassikale lessen ook niet altijd effectief zijn.

De link tussen het tellen van tijd bij e-learning en de definitie van onderwijstijd: Er is sprake van synchrone interactie… Dat stelt specifieke eisen aan je ELO.

Albert  schetst een aantal scenario’s, met daarin de volgende kenmerken, benaming en oordeel:

[table id=9 /]

 

Bovenstaande indeling helpt je gesprekken te voeren met inspectie. Albert verwacht geen verschuivingen in het beoordelen van onderwijstijd. Het ligt politiek ook gevoelig, gezien de landelijke kritiek op de kwaliteit van het onderwijs.

Een voorbeeld is uitgewerkt in onderstaand filmpje:

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=gjeYx8JODdo’]

Meer zoals dit is terug te vinden op deze site.