Samen naar de top – #cviov

Ik ben vandaag en morgen op de CVI conferentie “Samen naar de top”, behalve dat ik er veel hoop te ‘halen’ ben ik ook conferentieblogger. Meestal kom ik dan in een soort hyperfocus die lekker productief is en voelt. Vraag me af wat voor stofjes er dan in mijn hersenen vrij komen. De meeste blogs gaan verschijnen op de gezamenlijke conferentieblog. We werken met een leuk groepje samen! Ben weer verder ….

TripleA maturityscan

saMBO~ICT onderneemt op dit moment een aantal acties in het kader van de borging TripleA, want een architectuur hebben, gebruiken en onderhouden zijn allemaal verschillende dingen lijkt me. Eén van de acties is het ontwikkelen van een “Maturityscan”. Dit wordt gedaan door M&I Partners in samenwerking met MBO-instellingen. Vorige maand was ik hiervoor bij een pilotsessie.

Korte omschrijving: de Maturityscan Triple A is een instrument waarmee de volwassenheid van onderwijsprocessen in een MBO-instelling in kaart kan worden gebracht.  Door ongeveer 150 vragen in te vullen, krijg je een score op 4 niveaus in 16 categorieën. Het doel is inzicht verwerven in de volwassenheid van je processen.

Omdat een volwassenheid-scan ook kan tonen hoe ONvolwassen (auw!) je op onderdelen bent, kan zo’n instrument veroordelend overkomen. Dus:

De makers hebben slechts de intentie om een onderwijsinstelling inzicht te geven in de huidige stand van zaken en waar mogelijk suggesties te doen voor het verbeteren van onderwijsprocessen. 

Met dit instrument wordt in kaart gebracht in hoeverre onderwijsprocessen samenhangend zijn ingericht in relatie tot de informatievoorzieningen in het algemeen en de onderwijscatalogus in het bijzonder. Daarbij wordt naar resultaat gekeken door de ogen van een student: hoe ervaart die het onderwijs en de onderwijsorganisatie?

Wat ik vooral handig vind als de scan zijn uitkomst toont, naast natuurlijk een grafiek, is een eigen versie van het verhaal van Thijs.

In dit boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A een scenario voor de loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt in dit boekje kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A. Dit is echter niet het enige denkbare scenario. De functionele ontwerpen van Triple A bieden ook de mogelijkheid voor het ondersteunen van andere keuzes, bijvoorbeeld in de mate van flexibiliteit.

De scan maakt nu een combinatie. Uit de vragen van de scan blijkt namelijk welke keuzes voor flexibilisering gemaakt zijn. Aan de hand van deze keuzes worden in detail díe onderdelen uit het boekje van Thijs gehaald die van toepassing zijn op je eigen instelling. Dit levert dan achter elkaar je eigen scenario op. Dus hoe Thijs het hele onderwijsproces doorloopt in jouw specifieke geval, maar dan in ‘gewone-mensen-taal’ verwoord.

De scan is of komt beschikbaar onder CC BY-NC-SA licentie. Het wachten is nog even op de definitieve versie.

InformatieProducten en vertrouwelijkheid

Al een tijdje ben ik bezig met het bouwen van een InformatiePortfolio. Toen schreef ik al:

Aan elk InformatieProduct worden kenmerken toegekend zoals een code, naam, omschrijving, doel, niveau, status en frequentie. 

Ondertussen krijg ik ook te maken met “informatiebeveiligingsbeleid”, waarin een classificatie van vertrouwelijkheid staat. Vandaar dat ik deze ook als kenmerk wil meegeven aan een InformatieProduct. Deze classificatie kent drie niveaus van vertrouwelijkheid:

 • Publiek: Deze informatie kent geen eisen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en integriteit en is daardoor voor iedereen binnen de instelling beschikbaar en toegankelijk.
 • Intern: Dit betreft de informatie die toegankelijk mag of moet zijn voor alle medewerkers van de instelling. De eisen ten aanzien van vertrouwelijkheid en integriteit zijn gering.
 • Vertrouwelijk: Dit betreft informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers. De informatie wordt beschikbaar gesteld op basis van het “need to know” principe.

Sky Map: nerdy romantiek

Stel, je staat een beetje nerdy in het leven, je hebt niet zozeer gevoel voor romantiek, maar wel begrip van het concept. Op een dag zit je aan het strand samen met iemand anders naar de ondergaande zon te kijken. Even later verschijnt er zelfs een heldere sterrenhemel. Wat doe je dan?

Dan pak je Sky Map erbij! Wat kan je ermee?

 • Door je smartphone te richten op dat deel van de hemel waar je iets van wilt weten, toont het de sterrenbeelden en planeten. Het werkt niet met je camera, maar op basis van GPS en kompas. Dus ook bij een bewolkte hemel toont het wat je eigenlijk zou zien.
 • Als je de naam van een planeet of sterrenbeeld intypt, toont het een pijl waar deze zich bevindt. Hiervoor draai ik met de smartphone op armlengte rond. Je kunt je smartphone dan net zolang richten totdat je op de juiste plek bent. Zodat je weet wáár je in de lucht moet kijken.

Overigens is het voor kinderen ook een ontzettend leerzame app!

Tot voor kort werd Sky Map gemaakt door Google, maar sinds de laatste opruiming in januari stoppen ze er mee. Gelukkig voor alle nerds onder een romantische sterrenhemel: de Android app wordt open source.

Dutch Teachers and Policymakers Academy

Vorige week werd op de TIER-dag de site van DTPA gelanceerd (niet te verwarren met Dutch Teachers AGAINST Policymakers Academy, ik weet het flauw en niet zelf verzonnen).

Omschrijving van DTPA:

DPTA verzorgt opleidingen en cursussen voor docenten in het PO, VO, MBO en HBO en voor beleidsmedewerkers en toezichthouders binnen de publieke sector vanuit de gedachte dat problemen in onderwijs en beleid alleen opgelost kunnen worden door een creatieve en slimme aanpak. Een belangrijk aspect daarbij is de evidence based-benadering: veranderingen in het onderwijs en in het beleid worden pas doorgevoerd als bewezen is dat ze effectief zijn. En als dat bewijs er nog niet is, moeten veranderingen worden gekoppeld aan onderzoek.

Vooral de laatste zin vind ik een belangrijke toevoeging! In een ideale wereld zou elke verandering eerst onderzocht zijn op de gevolgen. Maar soms moet je de verandering echt beleven alvorens je de gevolgen goed kunt begrijpen. Het begeleiden van de verandering door onderzoek, laat ruimte open voor experimenteren.

Wie in MBO-onderwijsland gaat de master doen?

Best Evidence Encyclopedia

Het is al weer even geleden dat ik TIER succes wenste en de hoop uitsprak dat er meer resultaten beschikbaar zouden komen. Nu is de doorlooptijd van academisch onderzoek, terecht overigens, meestal langer dan een jaar, maar aankondigingen, tussenresultaten of onderzoeksmethodes zijn ook interessant.

Ik kon helaas vorige week niet op de TIER-dag zijn en de presentatie van de Best Evidence Encyclopedia. Hoopvol opgezocht, maar helaas voor MBO nog erg leeg. Ik blijf dus nog even hoopvol afwachten. Vooral omdat ‘Evidence Based’ besluitvorming wellicht een beter fundament biedt voor veranderingen. Of onderwijsvernieling zoals sommigen het noemen.

 

Op zoek naar meetbare doelmatigheid

Op de laatste saMBO-ICT conferentie hebben Peter Zacht en ik een presentatie gegeven. Deze bestond uit 2 delen: de ervaringen van onze zoektocht naar meetbare doelmatigheid en de eerste resultaten van een onderzoek naar macrodoelmatigheid onder Brabantse MBO instellingen. Hieronder volgt het eerste deel samengevat.

Alhoewel de aanleiding vooral financiële druk is, lijkt het ons toch noodzakelijk om doelmatigheid ook vanuit andere perspectieven te benaderen. Die hadden we al een tijd terug verzonnen. We hanteren als uitgangspunt:

 • Ons product is een opleiding en die vinden we terug in onze data als CREBO.
 • De afzet van het product is het aantal deelnemers op die opleiding.

Hieronder staan ze op een rij en onze zoektocht naar bijbehorende metrieken.

 • Arbeidsmarktrelevantie: hoe groot de kans op werk is. De gegevens hiervoor halen we van kansopwerk.nl. Door steeds kenniscentrum, opleiding, niveau en regio te kiezen geeft de site de kans op werk op een schaal van 1 tot 5 (gering tot goed). Het is bewerkelijk om dit te herhalen voor 200 CREBO’s. Gelukkig kregen we medewerking van COLO (nu S-BB) die in een datadump van onze regio voorzag.
 • Rendement: hoeveel % van de deelnemers met een diploma vertrekt, volgens de definitie van ‘jaarresultaat’.
 • Omvang: het aantal bekostigde deelnemers op de teldata 1 oktober en 1 februari, zoals deze aangeleverd worden aan BRON. Visueel stellen we deze voor als de Long Tail.
 • Betaalbaarheid: de ratio van kosten en opbrengsten van een opleiding. Gegevens hiervoor komen uit onze financiële administratie. Deze is echter niet of moeilijk per CREBO uit te rekenen. Wat wel lukt via ons onderwijsallocatiemodel, is het naar tarief uitrekenen hoeveel er aan personele formatie begroot is.

 

 

Soluto – rustgevende afteller

Wel eens een afteller tegengekomen in het verkeer? Ik merk dat ik me minder gestrest voel tijdens haast als ik ZIE dat ik 57 seconden moet wachten voor het groen wordt. Afwachten verandert in gewoon wachten. Dat heb ik nu ook met het opstarten van de PC.

Soluto is een tool die analyseert wat je computer allemaal zou kunnen vertragen. Na de installatie en het heropstarten kan die analyse beginnen. Het scant alles dat tijdens het opstarten voorbij komt en plugins of extensies van browsers. Vervolgens geeft het de keus om een bepaald onderdeel te verwijderen of later handmatig op te starten.

Bijkomend voordeel: het leert steeds beter inschatten hoe lang de opstart duurt en toont de resterende tijd. In plaats van direct 6 programma’s op te starten zodra het bureaublad in beeld komt (en daardoor het eigenlijke opstarten te vertragen), wacht ik lekker geduldig, met grote innerlijke rust.

 

 

Ik wil gewoon … een datamodel kunnen tekenen in Access

Wat doe ik?

Ik ben bezig om een informatieportfolio te bouwen. Dat is kort samengevat: een database van alle informatieproducten van een instelling, waarin relaties gelegd worden met interne leveranciers, doelgroepen, processen in waardeketen, kernsystemen, publicatiedata, definities en KPI‘s. Ik gebruik hiervoor Microsoft Access. Om het datamodel te ‘tekenen’, kunnen tabellen worden getoond met lijnen ertussen die de relaties voorstellen.

DataModel InformatiePortfolio

Wat kan ik?

Tabellen in beeld brengen, de lijnen ertussen, alles verschuiven (zodat het er een beetje spinneweb-achtig uitziet) en er een afdruk van maken over 8 pagina’s.

Wat wil ik?

 • Als ik een tabel schuif tot aan de rand van het scherm, dat mijn papier mee schuift!
 • In en uit kunnen zoomen!
 • Meerdere tabellen tegelijk kunnen selecteren/slepen!
 • Dat het scrollwiel van de muis gebruikt kan worden, net zoals de scrollbalk. Draaien aan het wiel doet nu niets.
 • Als je over de relaties een rapport genereert, dan lijkt het wel te kunnen. Echter elk lijntje wordt als los object gezien. Schuif je een tabel in het model, dan komen de verbindingslijnen niet mee…. Schuif je bij de relaties een tabel, dan verandert het rapport niet mee. Bummer…

Eigenlijk wil ik dus dat objecten net zo behandeld worden als in een tekenpakket…

Wat vind ik?

Ik vind dit heel gewoon, omdat het broertje Excel en zusje PowerPoint dit ‘gewoon’ al jaren kunnen! Objecten selecteren, slepen, in/uitzoomen. Allemaal zo 1995.

Backup en nu een keertje goed – Deel 2

Zo’n vier jaar geleden startte ik echt met back-uppen. De oplossing die ik toen koos (Amazon S3 en JungleDisk) heeft ongeveer 3 jaar naar tevredenheid zijn werk gedaan. Alleen werd het toch prijzig. $0,14 per GB per maand voor opslag en $0,12 per GB per maand voor dataverkeer lijkt weinig, maar als je 200 GB wilt opslaan….

Totdat ik dus Crashplan ontdekte. Net als bij Amazon kun je je back-up bij hun opslaan. Wat interessanter is: je kunt binnen je familie-, vrienden- of vage kennissenkring opslag aanbieden. Het programma zelf, dat voor het back-uppen zorgt, is gratis.

Hoe werkt het?

 • Maak een account aan bij Crashplan.
 • Download en installeer Crashplan op de computer waar de back-up moet komen of vandaan komt.
 • Wijs mappen/bestanden aan die in de back-up moeten.
 • Wijs bestemmingen aan waar de back-up naartoe moet. Dit kunnen computers van jezelf zijn maar ook die van vrienden!
 • Als je iemand anders opslag wilt bieden, stuur hem dan de code die Crasplan hiervoor biedt.
 • Stel eventueel in wanneer er gescand moet worden op nieuwe of gewijzigde bestanden en met welke snelheid die geüpload moeten worden.
 • Back-ups kunnen door anderen niet bekeken worden. Degene die opslag aanbiedt ziet één groot bestand. Daarin zitten al je eigen bestanden versleuteld.

Een voorbeeld van hoe ik het implementeerde:

 • Binnen de familie zijn 2 computers aangewezen die niet uit worden gezet.
 • Beiden bevatten een 2TB schijf.
 • Onderling wisselen we de vriendencodes uit die Crasplan genereert.
Dat werkt nu alweer een jaartje naar tevredenheid.

Is 2 back-ups niet een beetje overdreven?

Dat lijkt zo, totdat een PC crasht van een vriend en in de week die nodig was om een nieuwe aan te schaffen zijn externe schijf met back-up van tafel valt. Zeker voor onzekere…