Businesscase MBO door Roy Dusink en Maarten Kuiper

Roy en Maarten geven een workshop met als titel ‘Business Case MBO’, over onderbouwd investeren in ICT.

Roy start met de ervaringen uit hun pilot. Tot voor kort was er een ‘verdeel en heers’ methode bij de verdeling van gelden over projecten. Er was niet altijd een zakelijke rechtvaardiging of toets aan strategische doelen. Een korte inventarisatie onder de aanwezigen toonde dat dit bij veel ROC’s zo is.

Besluitvorming over ICT projecten is ook complex. De volgende vragen zijn soms moeilijk te beantwoorden:

 • Hoe draagt het project bij aan doelstellingen?
 • Is de begroting realistisch?
 • Gaan we de baten wel realiseren?
 • Wat zijn de belangen van alle betrokkenen?
 • en… wat levert het op voor ONDERWIJS?

Er is dus behoefte aan een methodiek om te komen tot een ‘Business Case’. Hiervoor is samengewerkt met Kennisnet, saMBO-ICT, MBO15, Mondriaan College en ROC Aventus. Belangrijke ingrediënten:

 • Vroegtijdig betrokkenheid van stakeholders. Een kant-en-klare business case presenteren werkt meestal niet.
 • Gebruik van een batenboom. Zie hieronder voor een voorbeeld.
 • Een kwantitatief model op basis van een gestructureerde methode.
 • Een platform voor professionaliseren. Deze lijkt me goed, het maken van Business Cases blijft toch een lastige sport. Samen met ROC’s deze vaardigheid verbeteren, zou erg fijn zijn.


Aventus ziet onder andere de volgende vervolgstappen:

 • Het verband tussen Business Case en projectportfoliomanagement beter leggen.
 • Het trainen van opdrachtgevers/eigenaren.

Enkele (eigen) kanttekeningen:

 • Het maken van een goede business case is niet een garantie, wel voorwaarde, voor een geslaagd project.
 • Heb je de vaardigheid om zo’n framework zelfstandig toe te passen? Vooral de kwantitatieve kant is moeilijk.
 • Kies slim het eerste project om hiermee aan de slag te gaan. Het project dat het meest dit nodig heeft zou wel eens de meest complexe kunnen zijn.
 • Kom maar op met dat platform!

Ik ben benieuwd naar het boekje! Het is hier te krijgen.