Doorstroom

Doorstroom van primair naar voorgezet onderwijs met Sankey diagrammen

DUO heeft een datadump vrijgegeven met aantallen leerlingen die doorstromen van PO naar VO. Tof, die open onderwijsdata. Net als toen de Vereniging Hoge Scholen kwam met doorstroom data van MBO naar HBO, heb ik ook nu weer Sankey diagrammen gemaakt. Hieronder zie je dit voor de scholen van Voortgezet Onderwijs uit RMC regio 35, inclusieef vestigingsplaats.

PO VO RMC Regio 35

 

 

Het overzicht kan ‘live’ worden bekeken op de site van Fineo, de tool waar deze visualisatie mee gemaakt is. De reden dat ik alleen RMC Regio 35 toon is dat de datadump anders te groot wordt (maximaal 10 MB) en omdat je anders alleen de 10 grootste aanleverende en ontvangende scholen van heel Nederland krijgt. Als je links kiest voor “Instellingsnaam PO” en rechts voor “Instellingsnaam VO” dan kun je met de muis de stromen laten ‘oplichten’.

Als je je eigen school ‘gewoon’ in excel wilt terugzoeken, dan kan dat ook:

 • Download mijn excel bestand van de DUO data.
 • Optie 1: Ga naar tabblad “Draaitabel Ontvangende VO”
 • Kies boven voor het BRIN nummer of naam van de PO school.
 • De ontvangende VO scholen met aantallen verschijnen er onder.
 • Optie 2: Ga naar tabblad “Draaitabel Toeleverende PO”
 • Kies boven voor het BRIN nummer of naam van de VO school.
 • De toeleverende PO scholen met aantallen verschijnen er onder.

Spelen met data en visualisaties, blijft een hobby. Deze keer aangemoedigd door Reinout van Brakel, via zijn blog. 😉

Toelichting van DUO op de telling:

Om het aantal doorstromers te bepalen is in BRON een selectie gemaakt van leerlingen die op peildatum 1 oktober een geldige inschrijving hadden in het primair onderwijs en op peildatum 1 oktober in het jaar daarna een geldige en bekostigde inschrijving in het voorgezet onderwijs. Aan deze groep deelnemers zijn instellingsgegevens uit BRIN gekoppeld.

Doorstroom van MBO naar HBO per instelling

Cijfers van je eigen instelling zijn leuk, maar dan heb je nog niet direct ‘gevoel’ bij getallen. Voor de doorstroom van MBO niveau 4 gekwalificeerden naar HBO heb ik de gegevens van de HBO Raad op een rij gezet. Verticaal alle MBO instellingen, horizontaal de jaren 2005 tot en met 2010. Kun je gelijk zien hoe de conculega’s het doen. En krijg je meer gevoel erbij. Wat is veel, wat is weinig etc.

De data is openbaar te verkrijgen, maar ik dacht dat het handig zou zijn om de voorgekookte draaitabel te delen. Bij deze:

Doorstroom MBO HBO 2005 2010 Instellingen Relatief

Doorstroom MBO HBO 2005 2010 Instellingen Absoluut

O ja, zelf spelen als sankey-diagram kan ook hierzo.

Doorstroom van studenten visualiseren met Sankey diagrammen

Voor mijn rapportage over HBO Doorstroom was ik op zoek naar manieren van visualisatie. Met excel kun je natuurlijk saaie tabellen en kolomgrafiekjes maken, met hele mooie kleuren in de huisstijl, maar ik wilde iets meer. Nu is ‘stroom’ conceptueel voor te stellen door zogenaamde Sankey diagrammen. Traditioneel gebruikt om energie- of vloeistofstromen letterlijk te visualiseren. Maar studenten stromen ook.

Dus dat wil ik wel eens testen, met Fineo van Density Design. Links zie je het totaal van de grootste MBO’s. Rechts als je er eentje bekijkt.

   

Zelf testen? Dit diagram staat hier.

Praktisch:

 • Download de data van HBO Doorstroom en sla deze op als tab-gescheiden bestand.
 • Niet alles is te uploaden, gezien de hoeveelheid. Fineo accepteert alleen platte tekst. Het bestand wordt dan zo’n 30 MB. Ik heb daarom gefilterd op alleen de recentste data (2010).
 • Fineo verslikt zich in opleidingnamen met een komma. Zoek en vervangen in excel door spatie dus.
 • Uploaden naar Fineo.
 • Kies linker en rechterkant voor de grafiek. Bijvoorbeeld van “MBO Instelling” naar “HBO Instelling”.
 • Beweeg met de muis over de knooppunten.

Had ik al gezegd dat je het hier zelf kunt doen? 😉
Tool gevonden via FlowingData.

Van MBO naar HBO

Al een aantal jaar probeerde ik meer inzicht te krijgen in de doorstroom van onze studenten naar het HBO. Dat had 2 redenen:

 • Punt 2 van onze bestuurlijke agenda vermeldt: “Er is sprake van een systematisch doorstroming vmbo > mbo  en mbo > hbo”. Als  er “sprake van is” dan zou het ook meetbaar moeten zijn. Eenmaal meetbaar/rapporteerbaar zou informatie hierover dus helpen besturen.
 • Één van de vier perspectieven om naar ons assortiment opleidingen te kijken is “Arbeidsmarktrelevantie”. Er zijn echter enkele opleidingen met een lage kans op werk (na MBO) maar die vooral bedoelt zijn als springplank naar HBO. Als je dus naar ‘kans op werk‘ alleen kijkt dan zou je deze onterecht kritisch bekijken. Mits er wel sprake is van doorstroom natuurlijk.

Dat het jaren duurde eer het lukte had te maken met beschikbaarheid van data:

 • Eigen uitstroomdata: een student gaat lang niet altijd naar de HBO opleiding die hij ons vertelt. Daarnaast zouden we onze administratie van de ‘uittake’  moeten aanscherpen.
 • HBO instroomdata: eenmaal goed afgestemd zijn HBO’s meestal wel bereid data van hun instroom aan te leveren. Zonder ‘man-in-the-middle’ is het erg arbeidsintensief om gegevens te leveren. Alle mogelijke HBO’s zouden dan zelf naar al hun toeleverende MBO’s dit moeten aanleveren. Elk MBO zou op zijn eigen manier deze informatie gestructureerd willen hebben en elk HBO zou deze weer op zijn eigen manier aanleveren. Zolang er geen standaard zou zijn.

Toch is er al een tijd een ‘man-in-the-middle’: DUO. Deze verzamelt over de instellingen heen natuurlijk al alles. Ik was daarom blij dat de HBO Raad deze data kan leveren.

Praktisch en kort:

 • Downloaden op bovenstaande link.
 • De draaitabel gebruiken om eigen ROC/AOC te kiezen en te kijken waar iedereen naar uitstroomde. Of je kiest je concurrent, kan ook.
 • De draaitabel is lekker te tweaken, zodat je data kan presenteren op MBO kwalificatie, crebo, domein, sector, leerweg of HBO instelling.
 • De ruwere data is niet op een apart tabblad terug te vinden. Deze kan je ‘reverse engineeren’ door op één van de totalen dubbel te klikken. Excel hoest dan alle mogelijke velden voor alle mogelijke rijen op.
 • Ik heb deze gefilterd op de eigen instelling.
 • Om intern te kunnen rapporteren naar onze organieke eenheden (teams) heb ik een koppeltabel gemaakt. Deze vertelt van elke crebo door welk team deze aangeboden wordt.
 • Vervolgens kun je bijvoorbeeld draaitabellen maken per team, per kwalificatie, per jaar en het percentage HBO doorstroom.

Voor mij erg handig deze transparantie. Dus DUO: laat maar komen die data!