Keynote op #samboict: Innoveren met schapen, rode apen en nog veel meer door Jef Staes

Ik ben vandaag op de 33ste saMBO-ICT Conferentie bij het TT-Instituut van Drenthe College in Assen. Jef Staes geeft de keynote.

Jef ziet overal enorm veel veranderingstrajecten, met een hoge nadruk op snelheid. We leggen wel vaak de nadruk op passie voor talent, althans als je het aan scholen vraagt. Waarom leren mensen vanuit hun passie dan niet sneller? Één van de oorzaken is de sterke toename in informatie.

Hij somt een aantal ‘paradigma-veranderingen’ op: Van de industriële revolutie, treinverbindingen, transport, massa-productie tot en met informatie-technologie. Hij legt een verband tussen ‘passie voor evolutie’ (mijn uitleg: nieuwsgierigheid naar verandering) en het gebruik van social media.

Als we in deze kanteling van informatie-schaarste naar informatie-overvloed ons niet aanpassen dan verzuip je. Evolutionair gezien, zegt Jef, blijven de mensen over die blijven drijven en kunnen zwemmen in informatie.

In het huidige onderwijs krijg je een diploma voor dingen zonder passie en talent, volgens Jef. Daarna ga je werken en verwacht je wel passie en talent … om beter te worden in dingen die je niet graag doet.

Jef heeft er een term voor: “3D-Smarts” Dat zijn personen die met passie aan de slag gaan met zijn/haar talenten. Deze ontwikkelt in een veranderende omgeving en aanwendt om nieuwe problemen op te lossen. En passant krijgen we een definitie voor ‘intrinsieke-motivatie’: das gewoon dopamine. Jef ziet een grote rol voor deze ‘nieuwe mens’.

Als je in organisaties veel 3D-Smarts hebt rondlopen dan is consensus minder van belang, maar juist conflict. Passie zonder pijn helpt talent en innovatie niet vooruit. Hij moedigt aan je te focussen op ‘creators’ en ‘pioneers’. Deze nemen vervolgens de rest mee (de ‘followers’) en als laatste de ‘settlers’. Richt je in het begin niet op deze laatste groep.

Jef vertelt hilarisch en stelt vragen bij veel aangenomen vanzelfsprekendheden. Ik kreeg wel een beetje een deja-vu gevoel: de belofte van een ‘nieuw mens’ zoals die digital-native genoemd werd. Ik kan me wel vinden in Jef zijn aanmoediging voor werken met passie aan je talenten.

Office 365: een kwestie van loslaten op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Pieter Vorstenbosch vertelt in deze sessie welke keuzes SintLucas heeft gemaakt rondom de implementatie van Ofiice365. De onderwijsvisie van het SintLucas spreekt o.a. over leren en werken in co-creatie, in een contextrijke omgeving. Voor de ICT hulpmiddelen geldt dat ze in eerste instantie gebruik maken van cloud-diensten.

Hij ziet de Business-Case als volgt:

 • Benefits: basale communicatie, kostenbesparing servers, altijd up-to-date en professionalisering in kleine stappen mogelijk.
 • Risico’s: internetverbinding, acceptatie (bah, weer iets nieuws), beperkte mogelijkheden inrichting sites, de locatie van de data en de roadmap van Microsoft.

In het project hebben ze een knip gemaakt tussen SharePoint en Exchange. Technisch is dat ook handig, denk ik, aangezien Office365 toch een leuke schil is om deze twee schizofrene delen.

Interessant was ook hun interne discussie over “gebruik versus beheersing”:

 • Uitgangspunt 1: Geef medewerkers de tools en ga met ze in gesprek over hoe je ze gebruikt. Leidt daaruit kaders af en richt daarna zo in.
 • Uitgangspunt 2: Stel vooraf kaders op waar medewerkers aan moeten voldoen.

Uiteindelijk hebben ze een compromis gevonden door enkele zaken uit te zetten. Bijvoorbeeld video-kanalen staan uit omdat deze regulering behoeven, terwijl Office-Groups gewoon aan staat.

Ze kwamen daarna tot de volgende kaders:

 • Het portaal is voor bedrijfsinformatie en de vastgestelde bedrijfsdocumenten.
 • Het curriculum, nieuws en mededelingen staan in het portaal.
 • Opslag van persoonlijke documenten in OneDrive.
 • De netwerkschijven gaan uit.
 • Bijlagen worden intern gedeeld, geen fysieke bijlagen meer met de mail.

Wat ik frappant vond is dat het SintLucas met creatieve opleidingen dus wel degelijk standaard-software kan inzetten. Ik hoor wel eens mensen, met veel minder creatief werk, zeggen dat SharePoint niet creatief is. Beetje oneigenlijk argument, creativiteit zit in de content en de samenwerking er op. Niet in het systeem waarin je het bewaart en deelt. Kun je prima doen met SharePoint zeg ik.

Digitale werkplek met Office365 op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Bert Lammers van Landstede vertelt over hun samenwerkingsomgeving. Ze hebben voor de volgende inrichting gekozen:

 • Elke medewerker kan zelf een site aanmaken, leden uitnodigen en materiaal plaatsen.
 • Standaard staat alles open voor de medewerkers.  Transparantie dus!
  Dat leidt dan overigens tot veel zoekresultaten, dus het ‘volgen’ van een site is van belang.
 • Externen kunnen uitgenodigd worden.
 • Er zijn geen groepen gekoppeld om het beheer en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk weg te leggen.
 • Studenten hebben standaard nergens zichtrechten. Een site kan wel met ze gedeeld worden. Ze zien dan alleen die sites.
 • Voor support hebben ze Q&A site, waarbij elke vraag en antwoord daarop voor iedereen zichtbaar is.
 • De stijl van implementatie is vooral olievlek-achtig.
 • Studenten, leerlingen en medewerkers allemaal in één tenant.

Bert vertelt prettig onderkoeld, droogjes en to-the-point. 😉

 

Integraal inzicht Studentendossier op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Dennis van de Pol van het Deltion College deelt zijn ervaringen met een nieuw deelnemerbegeleidingssysteem. Leuk plakwoord, ik weet het.

Ze vertrokken vanuit een grote diversiteit aan ‘systeempjes’. Excel, Dropbox, mail etc. Laagdrempelig maar erg gevoelig voor verstoringen en zeker geen integraal overzicht.

Voordat men hals-over-kop een nieuw systeem naar binnen reed, werd er eerst beleid opgesteld, een juridische toets gedaan en de governance georganiseerd. Nodig omdat begeleiding veel privacy-gevoelige informatie bevat.

De juridische toets keek bijvoorbeeld naar vragen als “Mogen ouders zo meekijken?”, “Mag de docent eigen aantekeningen verborgen houden?” of “Mogen collega’s het hele dossier inkijken?”.

Daarna gingen men ontwerpen, aanbesteden, leverancierskeus en natuurlijk bouwen/opleveren. Het werd uiteindelijk Circle Software die de oplossing implementeerde binnen Office365. Als extra beveiliging past men two-factor authentication toe.

De schermen tonen:

 • De kenmerken van een deelnemer.
 • Een logboek met acties voor begeleiding.
 • De gespreksverslagen. Deze hebben ze qua structuur en kenmerken helemaal open gelaten. Dit omdat de aard van gesprekken zo divers is dat je daar eigenlijk geen formats in gaat stoppen.
 • Een dashboard met zaken die je wilt volgen van een student. Dat is o.a. verdeeld in terreinen als BPV, AAR, Rooster en Cijfers.

Ze zitten op dit moment in de ‘proof-of-concept’ fase. De pilot start in februari. Live-gang staat voor maart 2016.

Dennis deelt ook wat ze leerden tot nu toe:

 • Blijf bij je opdracht en voorkom het steeds maar toevoegen van wensjes en nieuwe functionaliteiten. Vermijden van feature-creep dus.
 • Betrek je organisatie: het MT voor kaders en de SLB-ers voor de inhoud.

Het Deltion heeft relatief veel maatwerk. Daar ben ik opzich niet op tegen als je je organisatie daar maar op inricht. Dat is voor de meeste ROC’s niet te doen lijkt me. Redelijk uniek dus.

Onderwijscatalogus op basis van SharePoint op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Ik had al 2x geschreven over de onderwijscatalogus bij het ID-College. Zie hier (presentatie zelf) en hier (bijbehorende presentatie). Dus ik maak me er hier een beetje makkelijk van af. 😉

 • Vooral opvallend is het aantal koppelingen, naar EduArte, Untis etc. Voor de student echter is de ‘ELO’ in Office365 het single point of information.
 • Informatie vanuit het werkproces: vanuit het rooster kun je klikken naar leermiddelen, cijfers en onderwijsinhoud en terug etc.
 • Ze geven inzicht in het aanbod van keuzedelen. Dat lijkt me spannend gezien de implementatie van HKS.

 

Digitaal examen dossier in Office 365 op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Henk van den Bosch van het Nova College en Remi Scholten van Circle Software vertellen over het digitaal examen dossier in Office 365. Ze hebben bewust gekozen om klein te beginnen bij het Cios. Het gaat om het bewijsmateriaal op basis waarvan is/wordt gediplomeerd. Essentie is dat dit een universele oplossing is die gebruik maakt van Office 365 SharePoint. Geen maatwerk dus.

Archivering is voor velen een saai onderwerp. Toch wordt het belang van goede dossiervorming steeds belangrijker, gezien de veranderingen op het gebied van privacy en archiefwet. Zomaar overal kasten met mapjes gaat m niet meer worden lijkt me.

Technische achtergrond en proces:

 • Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard Office365. Waar het tekort kwam is een Add-In voor gemaakt. Dit om ‘ellenlange’ workflows te voorkomen en het beheersbaar te houden.
 • Tijdens het printen van examens kunnen er al barcodes en QR-codes afgedrukt worden.
 • De ‘examenboom’ bevindt zich in Magister. Deze is gekoppeld en leidend voor de resultaten. Terecht vind ik, omdat uit je studentenadministratie uiteindelijk je diploma moet rollen.
 • De scanners digitaliseren het werk. Een workflow laat je er metadata aan toevoegen. Veel wordt al gevuld aan de hand van de barcodes etc.
 • Het dossier-item komt in het zogenaamde ‘Dynamisch Magazijn’.
 • Tot slot kan het naar het archief.

Mijn indruk is dat er veel intelligentie zit in de scan-software zelf. Zodat veel data zo automatisch mogelijk wordt gevuld. Het is een redelijke keten van hardware/scannen/data/opslag etc. Vandaar dat integratie een belangrijk aspect is hier.

Hun ervaringen en tips voor ons:

 • Hou de processen duidelijk en simpel.
 • Begin klein en doe niet alles in 1x.
 • Markeer zo vroeg mogelijk de te scannen documenten met een uniek ID.
 • Test veel en uitgebreid. Wat gebeurt er als je papier scant met vlekken of vouwen? etc.

Implementatie van Summa Search op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Paul Hulsbosch, docent bij Summa Zorg vertelt over hun implementatie van SuSe ( een eigen afkorting van Summa Search). Het is gemaakt in Office 365 en wordt gebruikt voor de opslag van digitaal lesmateriaal in de ruimste zin met behulp van metadata.

Zijn inkijk in eigen keuken: ze hadden 610 GB aan lesmateriaal in 611 mappen in ruim 6000 bestanden in talloze formaten (Flash, Prezi, Mp4 etc.) Daarnaast had elke docent zijn eigen systeem (Google Drive, Dropbox, USB etc.)

Het zoeken op lesmateriaal werd dan moeilijk, op z’n zacht gezegd. Paul deelt zijn ‘Business Case:’ op een bierviltje. Als elke medewerker elke week 30 minuten bezig is met zoeken: 104 FTE x 30 minuten per week x 40 lesweken x tarief €40 = €83.200. Dan is er genoeg winst te halen lijkt me.

Hun doel:

 • Een centrale plaats voor opslag.
 • Een bepaalde mate van uniformiteit in lay-out en lettertype.
 • Kennisdeling en integrale ontwikkeling.
 • Maatwerkpakketten en arrangementen.

Zij zochten de oplossing in SharePoint. De inrichting is als volgt:

 • Elk team krijgt een eigen subsite.
 • Hierin is een teambibliotheek waar docenten lesmateriaal kunnen plaatsen en delen met collega’s voor ontwikkeling.
 • Als het materiaal klaar is voor gebruik wordt het gekopieerd naar hun SuSe omgeving met eigen bibliotheek. In deze stap wordt meta-data toegevoegd.
  Ze kozen expres voor een kopie in plaats van verplaatsen aangezien lesmateriaal na verloop van tijd doorontwikkeld wordt en er dus juist wel verschillende versies nodig zijn.

Behalve aandacht voor de techniek hebben ze ook aandacht gegeven aan de rollen die personen spelen. Binnen onderwijsteams de ‘taakdocenten’ die ontwikkelen en binnen de Suse-omgeving beheerders etc. Daarnaast bepleit Paul voor betrokkenheid van management. Vooral op het punt van delen:

Docenten die veel tijd besteden aan de ontwikkeling van eigen lesmateriaal vinden delen met anderen vaak moeilijk. Ze bleven op hun eigen producten ‘zitten’. Delen van eigen materiaal tussen collega’s onderling wordt echter steeds gebruikelijker. Ik vind zelf dat deze mentaliteit een belangrijk aspect is van de implementatie. Belangrijker nog dan de technische randvoorwaarden.

Organiseren met Office 365 op #kdo365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Erwin Theunissen beantwoordt voor ons de vraag “Wat is nieuw rondom Organiseren van onderwijs met Office 365 en wat kun je ermee?” Hij is Solutions Specialist. Mooie titel vinden ze zelf 😉

Erwin erkent de spagaat: aan de ene kant onbeperkt data via onbeperkt aantal apps en devices, maar … beperkte tijd en aandacht voor alles, aan de andere kant. “Attention doesn’t scale” zeg maar.

Om hiermee om te gaan benaderen ze het van 3 kanten:

 • Maak computing persoonlijker.
 • Bouw een intelligent cloud-platform.
 • Heb een nieuwe blik op productiviteit en bedrijfsprocessen.

Erwin neemt de kans waar om een aantal nieuwe producten te tonen:

De Surface Hub:

https://www.youtube.com/watch?v=FRLDRQePY1o

En de net gelanceerde FindTime:

Erwin vroeg ook hoeveel scholen voor hun studenten “Office365 Pro Plus” hebben. Wat me verbaasde was toch hoe weinig scholen dat aan hebben staan. Als je namelijk een Office licentie hebt, krijg je voor de studenten gratis de mogelijkheid om op 5 devices de hele suite te installeren. Kost niets en bespaart je studenten toch zelf aanschaffen.

Andere tips van Erwin:

De hele presentatie is hier terug te vinden.

Sociale Innovatie, Technologie en de rol van ROC’s op #mbocity

Marc Vermeulen probeert de volgende vraag te beantwoorden:

Wat kunnen we met een gecombineerde inzet van technologische én sociale innovatie doen om voor lager gekwalificeerden juist wel weer een volwaardige en productieve rol in het arbeidsproces te realiseren? 

Hij waarschuwt voor somberheid. Op de manier van Ivan Illich. De volgende bronnen gebruikt hij:

Marc geeft aan dat iedereen steeds hoger opleiden een race naar de bodem is. Nog meer opleiden is geen oplossing, sociale innovatie wel? En … wat is de rol van (V)MBO-ers in de kenniseconomie?

Om dit te beantwoorden kijkt hij naar de maatschappij als een biotoop met verschillende soorten die afhankelijk zijn van elkaar. Hij werd hierin niet erg concreet, maar biedt wel een aantal vuistregels.

 • Complexiteit vergt creativiteit.
 • Samenwerking is essentieel.
 • De kwaliteit van de relatie bepaalt de kwaliteit van het resultaat.
 • Geen bolwerken maar netwerken.
 • Je bent wie je kent.
 • Niet knoeien maar net-werken.

De rol die hierbij hoort en groter zal worden is die van ‘match-maker’.

Samenvattend: De verdringing op de arbeidsmarkt verscherpt ongelijkheid. Meer onderwijs helpt dan niet. Sociale innovatie mogelijk wel. Gericht op de inschakeling van iedereen. Hij vraagt ROC’s om hier aan bij te dragen. Hij mist ons in de discussies omtrent sociale innovaties.

Eigen indruk: ik had Marc nog nooit horen spreken, zijn presentatie bevat veel data/cijfers/bronnen. Dat vind ik wel lekker. Marc roept natuurlijk wel meer vragen op dan hij beantwoord, maar zijn oproep aan ROC’s komt vanuit het hart.

Wat ik me echt afvraag is of sociale innovatie wel past in het ‘Groeiland’ scenario van Frank Kalshoven

Vertrouwen Verbinden Vakmanschap #mbocity

Myriam Lieskamp spreekt over het thema “Werken en leren in een professionele leergemeenschap”.

Wat is een professionele leergemeenschap?

Myriam sluit voor de definitie aan bij wat Mentink hierover schreef in 2014. Het is een gemeenschap van onderwijsmensen, die o.a.:

 • gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen en hun talenten;
 • waarin eigenaarschap en regelruimte is;
 • waarin leraren werken die gemotiveerd zijn en initiatief nemen.

Myriam prikkelt wel door te stellen dat je dit niet even ‘organiseert’ door een vast moment op dinsdag te plannen. Leidinggevenden zijn hierin faciliterend.

Bouwstenen

 1. Gemeenschappelijke visie
 2. Een ondersteunende leerstructuur
 3. Een open en veilige leercultuur
 4. Ondersteunend leiderschap
 5. Een rijke leeromgeving
 6. Mogelijkheid tot samenwerken
 7. Een onderzoekende, reflectieve houding
 8. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen
 9. Uitdagend, haalbaar en gedegen leerprogramma

Concreet werk je in een duurzaam samengesteld team, realiseer je samen afgesproken onderwijskundige doelen, werk je aan didactische en pedagogische aanpakken die bewezen werken, onderzoek je continue wat werkt, gebruik je elkaars ervaringen en werk je oplossingsgericht.

Als je wilt checken of je hier klaar voor bent, bekijk dan in ieder geval het lijstje prestatie-indicatoren “Professionele Ontwikkeling” van Hessing. Onderaan zit een linkje naar de pdf, zie bladzijde 13.

Mijn  eigen indruk:

Myriam kan boeiend vertellen en ik vind de nadruk op gezamenlijkheid erg goed. Zou het gedroomde koninkrijk dan echt verdwijnen?