Zilverlicht

Tijdens de laatste ronde van “De dag van presentie/absentie”, gaf Siebrand Dijkstra een mini tour door de nieuwe versie(s) van Magister. Bijna lyrisch toonde hij de laatste snufjes, eventuele bugjes voor lief nemend, in Magister 5. Twee dingen vielen op:

 • Wijziging in platform/ontwikkelomgeving: tot nu toe ontwikkelde Schoolmaster veel in ASP.net. Microsoft heeft onlangs “Silverlight” uitgebracht voor ontwikkelaars en schijnt het volgende week vrij te geven voor zogenaamde “Go Live licenties”. Oftwel: je mag je product dat je ermee hebt ontwikkelt gaan vermarkten. Je zou met een beetje creativiteit Silverlight kunnen zien als de Microsoft variant van Flash. Zodat je al die dingen kunt die met HTML onmogelijk, onhandig of lastig zijn.
  Wat is hier nu zo spannend aan? Met de overstap naar Silverlight is er straks geen verschil tussen Magister als applicatie en de versie die in de browser draait. Het enige dat nodig is, is Internet Explorer, FireFox of een andere browser. Het voordeel: als er iets aangeklikt wordt (student, knop of bepaalde gegevens) dan hoeft er niet een nieuwe pagina geladen te worden. De applicatie draait lokaal, slechts data moet worden opgehaald. Resultaat: een applicatie die via web benaderbaar is, maar in niets te onderscheiden valt van de “gewone applicatie”, geen vertraging vanwege laden van HTML. Daarnaast biedt het synchronisatie-mogelijkheden mocht je plotseling off-line werken.
 • Magister voor de iPhone: iMaestro! Siebrand toonde een iPhone met daarop Magister draaiend. Inclusief gebruiksvriendelijk multi-touch interface en de voor iPhone bekende “veeg” mogelijkheden om te scrollen.

Markt van leveranciers presentie/absentie

bve

Ik ben vandaag in Wageningen in het congrescentrum WICC, alwaar verschillende leveranciers zich presenteren op het gebied van aan- en afwezigheidsregistratie. Een terrein met veel voetangels en klemmen, gezien de discussies over onderwijstijd (zowel het qua aangebod als consumptie ervan). Deze dag is georganiseerd door het BVE-Platform en een vervolg op de “dag van aanwezigheid” van vorig jaar. Duidelijk is dat er in een jaar tijd toch veel gebeurd is. Kort samengevat:

 • De leveranciers van de grotere systemen komen allemaal tegemoet aan de eisen omtrent flexibiliteit. Vooral niet roosterbare, ad-hoc afspraken zijn nu veel beter vast te leggen, te registreren en te rapporteren.
 • Voor het terugdringen van VSV zijn de landelijke ontwikkelingen een stuk verder. Dusdanig dat het vraagtekens zet bij een aantal maatregelen uit ons convenant in de regio.

Continue reading

Warme student overdracht

Op allerlei scharnierpunten in het onderwijs raken we leerlingen en studenten kwijt. Dat leidt weer tot uitval en verminderde doorstroom. Vanuit gemeentes wordt er ondertussen flink aan getrokken om dit tegen te gaan, dus ook in “onze” regio Midden Brabant en o.a. voor het scharnierpunt po-vo en vo-vo.

Gevraagd wordt of de scholen/stichtingen willen deelnemen aan een werkwijze die leidt tot de zogenaamde “warme overdracht” van leerlingen en hun informatie. Alle basisscholen en vo scholen uit de regio wil men hierbij betrekken. Daarnaast nemen allerlei andere stichtingen en de gemeente deel. Alhoewel de methodiek veel overeenkomst vertoont met de werkwijze omtrent VSV richt het zich dus vooral op primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Achtergrond

WSNS in de regio Eindhoven is hier al mee gestart en had de volgende doelstellingen:
– Tijdig zorgleerlingen in beeld krijgen
– Alle leerlingen tijdig voor de zomervakantie plaatsen
– Dubbeltoetsen voorkomen
– Warmere overdracht
– Betere communicatie po-vo
– Gebruik maken van standaarden op het gebied van informatieuitwisseling.

Om deze doelstellingen te bereiken is er in samenwerking met partners een webportal ontwikkelt: “Real Time Overdracht” (RTO). Deze biedt een platform om dossiers uit te wisselen. De gehanteerde standaard is het zogenaamde DOD (Digitaal Overdrachts Dossier). Later is dit samen gegaan met ELD (Elektronisch Leerling Dossier).

Werking systeem
De PO scholen zetten het DOD van leerlingen uit groep 8 in het systeem. Ontvangende VO scholen zoeken aan de hand van het BSN dit dossier op en importeren dit in hun leerling-administratiesysteem.

Ervaringen
De ervaringen in de regio Eindhoven zijn ronduit positief. Het gebruik van het systeem leidt tot minder fouten, snellere administratieve afhandeling en een betere terugkoppeling. Het is niet nodig hele dossiers te kopiëren en handmatig in te voeren.
De vraag is nu of we dit ook gaan gebruiken voor onze VMBO tak. Eerst moet er nog een principiële uitspraak volgen voor onze deelname. Vervolgens moet gekeken worden of ons leerlingadministratiesysteem, Magister, DOD kan importeren. Wordt vervolgd….

TV gids in je RSS reader

Voor de downloaders en iTuners onder ons: het is nogal lastig om bij te houden wanneer er wat wordt uitgezonden, of je moet een Amerikaanse TV-gids hebben. Ik heb zelf al zo’n 3 jaar geen televisie meer (sinds onze dochter die van het nachtkastje duwde) en dat bevalt goed, zelfs het signaal hebben we laten afsluiten. Ik raak geen tijd kwijt aan zappen naar dingen die me niet interesseren, nieuws en actualiteiten zijn online prima te bekijken, en tv series zijn te downloaden. Een groot scherm als “TV” is even wennen, maar werkt prima.

Blijft over: wat wil ik zien? Beetje rondgekeken op sociale sites zoals Tioti en Next-Episode. Daar kun je een profiel aanmaken met series die je wilt volgen. Maar myTVRSS is nog eenvoudiger: series aanvinken, en de site levert een feed op die alle afleveringen in beeld brengt. Je kunt dus niet een week van te voren inkijken, maar als je eenmaal een serie volgt, dan melden de afleveringen zichzelf.

Aan elkaar knopen…

  Feedburner 

Ik kreeg afgelopen vrijdag wat vierkante ogen van rapportages die opgeleverd moesten worden, dus voor de afleiding even een tussendoortje opgepikt. De aanleiding was het roosterbureau, die kwam met de vraag waarom we geen schermen hebben hangen voor roosterinformatie. Die vraag wordt elders beantwoord, maar ik bedacht wel “zou het niet leuk zijn als extra service als we roosterinfo naar de mobiel kunnen brengen”.

Een half uurtje googlen leverde de volgende stappen op:

 • Maak een omgeving aan in Blackboard voor het roosterbureau van de betreffende school/college/team/entiteit. Het moet een omgeving zijn waarvan de mededelingen een “natuurlijke groep” moeten bereiken.
 • Maak een account aan dat alleen tot deze omgeving toegang heeft.
 • Installeer de building block “Announcements2RSS” van Avans Hogeschool. Deze building block geeft een feed. Deze feed is account-afhankelijk en wordt gevuld met de mededelingen uit alle omgevingen waar het account toegang toe heeft.
 • Maak een portal-module aan die de RSS link voor elk account aanbiedt.
 • Log in als het account dat de roosterwijzigingen moet volgen, zet de RSS-module aan en kopieer de RSS feed. Deze feed is nogal lang en “lelijk”. Testen laat zien dat iGoogle het wel slikt, maar Google reader weer niet.
 • Om de feed in te korten: maak bij feedburner er een “nette” feed van. Kun je ook later gelijk zien hoeveel mensen zich abonneren. In dit geval: http://feeds.feedburner.com/svcd (SvCD = School voor Commerciele Dienstverlening)
 • Deze feed wordt gegeven aan de mobiele variant van Google-Reader. Gevonden hier. Hiervoor hoeft de publiceerder èn de lezer geen account bij Google te hebben.
 • Het adres is http://www.google.com/reader/m/view/feed/<metjefeedadreserachter>. Google geeft hiermee de mogelijkheid om elke willekeurige feed aan te bieden in een voor mobieltjes geoptimaliseerde pagina.
 • In dit voorbeeld wordt dat dan:

http://www.google.com/reader/m/view/feed/http://feeds.feedburner.com/svcd

 • Dat is nog steeds “lelijk”. Dus op een domein wat we hebben lopen een URL aangemaakt hiernaartoe: http://svcd.contentinopel.nl
 • Getest op mijn oude Nokia en het werkt luid en duidelijk.

Opmerkingen:

 • Het vergt wel een mobiel met internettoegang. Dataverkeer van Google Reader Mobile is gering, gezien de tekstuele inhoud.
 • Blackboard systeembrede mededelingen komen ook mee. Opzich niet erg.
 • Onduidelijk is nog hoe snel de ene feed de andere oppikt. Het moet van Blackboard, naar FeedBurner, naar Google etc. Het mag maximaal een lesuur duren om te verversen…
 • Het vervangt niet overige communicatie, niet iedereen heeft internet op zijn mobiel.
 • Er zijn wel veel meer systemen die “messaging” doen etc., maar deze manier is redelijk laagdrempelig om te implementeren.
 • Omdat de feed publiek is, moeten de mededelingen geen info bevatten over de reden van lesuitval, ziekte en andere persoonlijke zaken.

Hoe gaat het bloggen?

Ik probeer nu meer dan een jaar het bloggen uit, en nu ik de migratie naar WordPress 2.5 achter de rug heb zag ik dat ik 69 postings heb gemaakt. Ik merk wel dat ik niet dagelijks iets te vertellen heb, dat ik niet schrijf met een speciaal publiek in gedachte, maar meer om mezelf te uiten (ego enzo) en op andere blogs zie ik natuurlijk veel verschillende stijlen. Het nut van bloggen opzich is wel bekend. Mijn gevoel tot nu toe:

 • Soms zie ik blogs waarop men treffend een sfeerimpressie weet te omschrijven, die vindt ik leuk om te lezen maar zelf ben ik er minder sterk in. Het gaat dan meestal om workshop en conferentie beschrijvingen.
 • Soms zoek ik meer diepgang en lees ik graag blogs met achtergronden en opinie etc. Nu heb ik als beta-geek bepaalt geen journalistieke achtergrond en grammatica en spelling, ach dat vond ik nooit belangrijk… (Ik leerde altijd voor spelling tot ik een 9 had, om het vervolgens weer te vergeten en nu ik het bedenk, zo leerde ik ook autorijles. Na 70 lessen reed ik weer hetzelfde als de eerste les zeg maar. Gelukkig slaagde ik de 4de keer in 1 keer) Maar on-topic:
 • Andere soorten berichten zijn meer ‘nieuws-achtig’, maar dan merk ik al snel dat ik readwriteweb, tweakers, techcrunch etc zou gaan zitten herhalen. Of er moet iets ècht unieks te melden zijn. Uniekheid vanuit me werk? OK, onderwijslogistiek en informatiemanagement in het onderwijs implementeren is wel een terrein in beweging, maar uniek is het niet. Overigens merk ik dat ik over informatiemanagement in onderwijs nog maar beperkt kan bloggen, wellicht omdat ik er nog maar een jaar mee bezig ben…
 • Ik heb nu een aantal malen ‘live-blogging’ toegepast: ik merk dat ik dan vrij letterlijk opschrijf wat er inhoudelijk langskomt. Dat lijkt weer een beetje op informeel notuleren.
 • Groepsblog: we vulden bijvoorbeeld onze ervaringen van Design4all op een groepsblog. Goed gevuld, maar daar vindt dan toch geen interactie op plaats. Hoeft wellicht ook niet, we gaan intern daar weer mee aan de gang. Op zich is 1 plek voor organisatiebrede ervaringen verzamelen wel goed.

Kortom: Ik ga zeker door met bloggen, maar zijn er nog tips?

Parell

Parell is en voor mij een nieuw netwerk, dat zich bezighoudt met leerlogistiek en bedrijfsvoering. De afkorting staat voor Partners AOC ROC Excellente LeerLogistiek. Ik woonde de bijeenkomst bij, in Bilthoven bij de MBO Raad. Het doel van Parell is uitwisseling van ervaring, kennis en expertise op het gebied van ‘het organiseren van leren’. Als organisatievorm wordt gelonkt naar ROC-i-Partners, mits er een kartrekker kan zijn. Voor de zomer wil men de organisatorische kant van de grond hebben. Het vertoond wel alle kenmerken van een “community in de dop”, met vragen als “Wie doet wat?”, “Welke samenwerkingsvormen kiezen we?” en “Hoe hoog leggen we onze ambitie?”.

Betrokken zijn o.a.: Luc Verburgh (loods MBO2010) en Arjan Verhoeven (Berenschot), verder is Iwan Basoski (Berenschot) er bij betrokken. Kennisnet biedt de platforms voor kennisdeling.

Luc trapt af met een aantal hoofdthema’s:

 • Onderwijslogistieke processen: Hij onderscheidt 4 hoofdprocessen. Examinering, Voortgang, Begeleiding, Planning (roostering, aanwezigheid/afwezigheid). De mate van flexibiliteit kan enorm verschillen, maar hij geeft aan het ambitieniveau niet te hoog te leggen, of anders de eigen ambities langzaam te laten groeien.
 • Instrumentarium (ICT en niet-ICT tools) zodat er een applicatielandschap ontstaat van ROC’s in zijn geheel.
 • Planning en Control of Performance-management: dit raakt erg aan informatiemanagement. Echter de ‘best practices’ die er in ROC land zijn demonstreren nogal “informatiemanagement voor managementinformatie” en niet zo zeer informatiemanagement ter ondersteuning van de werkvloer. Hier is men echter wel naar op zoek.
 • Organisatie, kosten en middelen.
 • Relatiemanagement, stage en BPV.

Vanuit het netwerk wordt gevraagd wie er mee wil werken aan kennisdeling op het gebied van begeleiding en aan/afwezigheidsregistratie. Een andere prangende behoefe is het ‘kunnen doorrekenen van de kosten van nieuwe onderwijsvormen’. Ik krijg de indruk dat het moeilijk is om je ‘mogelijke’ investeringen in ‘mogelijk’ onderwijs in kaart te brengen, laat staan om te berekenen wat dan de opbrengst zou zijn.

Daarna kwamen er enkele presentaties:

Continue reading

Da Vinci College goes digitaal

Da_Vinci_College Gert-Jan Wiers start met een filmpje over dossiers en de papierberg die verwerkt moet worden in een ROC. De presentatie toonde hoe men die digitalisering heeft ingezet. Net op dreef, viel de elektriciteit uit in de vleugel van het gebouw! In half donker ging Gert Jan verder…

Aanleiding, behalve de papierberg, was het kwijtraken van stukken, centralisatie van de back-office, kleiner vloeroppervlak na verhuizing en de wens om elk moment iemands dossier in te kunnen zien en te kunnen controleren op volledigheid. Prioriteit werd gegeven aan het bekostigingsdossiers, daarna volgen personeelsdossiers. Ondertussen blijkt de elektriciteit er in de halve wijk in Maastricht er uit te liggen…

Het gebruikte DMS is Verseon en dit is gekoppeld o.a. aan nOISe. De lange termijn ambitie is alle papierstroom te digitaliseren. Tip: pak 1 ding tegelijk aan en start beperkt. Laat later andere onderdelen van de organisatie volgen.

Om de papierstroom de digitaliseren èn tegelijk goed te hangen aan de jusite persoon, plakt men na het printen/ontvangst een barcode op het document. Zodat de scanner automatisch het document juist opslaat.

Complimenten voor Gert Jan die al improviserend toch de inhoud wist over te brengen!

(Dit is een crosspost op www.blogisch.nl en rocmb.blogspot.com)