Elektronisch LeerDossier

Ik ben vandaag bij de MBO Raad in de Bilt voor een bijeenkomst “Elektronisch LeerDossier”. Helaas miste ik de opening en schoof direct aan bij een werkgroep die vragen formuleerden over de besturing van ELD.

De vragen en risico’s t.a.v. ELD, die uit de werkgroepen kwamen:

 • Wat kun je er mee? Wat is de waarde van informatie? Zijn het vooral de harde gegevens? Die bij een warme overdracht minder belangrijk zijn? Stimuleert ELD een koude overdracht?
 • Is de privacy goed geregeld? Wie is eigenaar van de gegevens, student of instelling? Hoe lang blijft het dossier in het schakelpunt? Kan de informatie gebruikt worden voor andere doeleinden dan bedoelt?
 • Biedt ELD alleen overdrachtsdossiers of ook tussentijdse leerdossiers?
 • Veel begeleidingsinformatie is niet digitaal.
 • Hoe luidt de business-case voor het MBO? Oftwel: levert het geld op of administratieve lastenverlichting? Waarom zouden we dit doen? Leidt het niet tot dubbele registratie van gegevens?

ELD gaf hier een reactie op:

Administratieve lastenverlichting was niet de motivatie voor het formuleren van het ELD, maar is wel een bijkomstigheid. Vervolgens wordt het verschil tussen Bron, e-portfolio en ELD geschetst:

 • Bron: Voorziet primair in de informatiebehoefte van de overheid. Beleid van de overheid is gericht op gescheiden infrastructuren (voor zichzelf en die van de sectoren).  Bron hanteert een eigen semantiek. Als instellingen onderling informatie moeten uitwisselen, dan heeft de onderwijs-sector een eigen infrastructuur nodig. De overheid gaat die niet leveren. Oftwel: BRON kan niet gebruikt worden voor ELD.
 • E-Portfolio:  de leerling is eigenaar, soms gebruikt een school  het als informatiesysteem, de semantiek is IMS gebaseerd.
 • ELD: ondersteunt de overdracht, is beschikbaar voor instellingen het gehele jaar door, semantiek is ook IMS gebaseerd.

Technisch: De zendende school stuurt het dossier op naar het ‘postkantoor’, deze bewaart het tijdelijk. De ontvangende school kan het dossier ophalen. In de tussentijd kan een ouder/verzorger bezwaar maken tegen levering. Vanuit de zaal kwamen hierop wel reacties op het gebied van privacy/eigenaarschap. Nu wordt er uitgegaan van een periode van enkele weken, waarin bezwaar gemaakt kan worden, zodat het dossier niet vrijgegeven wordt.

Benadrukt wordt dat er geen ‘database’ wordt opgebouwd van dossiers. Het postkantoor wisselt uit, houdt wel logboeken bij, maar de inhoud verdwijnt na verloop van tijd (18 maanden…). 

Van iemand die zich op meerdere opleidingen aanmeld, kan door meerdere scholen het dossier ingekeken worden.

Omdat enkele instellingen de behoefte hadden aan het meesturen van allerlei verklaringen als bijlagen, wordt hier in de toekomstige architectuur rekening meegehouden. Ook vermeld wordt de NORA architectuur zoals de overheid die hanteert. 

Bij mijzelf drong zich de overeenkomst op met bijvoorbeeld het Elektronisch KindDossier. Het blijkt dat de zorgsector inderdaad ook een schakelpunt heeft en vergelijkbare architectuur ontworpen heeft. Op mijn vraag of er niet gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen daar, wordt dit bevestigd. De zorg schijn veel verder te zijn in de acceptatie van dossieroverdracht.

Eindconclusie en indruk: ELD gaat er links/rechtsom komen, wat de inhoud en werkwijze is blijft nog gedeeltelijk open… ELD en roc-i-partners nemen initiatief tot een vervolgsessie. Ik ben voor het eerst aangeschoven bij dit onderwerp, maar als ik goed ingelezen ben loopt ELD al jaren. Het verbaasde me daarom dat er vragen werden gesteld die eigenlijk het hele onderwerp en nut van ELD opnieuw ter tafel brachten. “Wat is de toegevoegde waarde? Wat heb ik er als organisatie aan? Wie is eigenlijk de eigenaar van de informatie?” En je kon er op wachten: ook privacy wordt weer van stal gehaald als beer op de weg. Wellicht denk ik er te makkelijk over, maar als een legertje juristen er naar gekeken heeft, wie ben ik dan om er nog aan te twijfelen? Ik kan me niet voorstellen dat deze vragen afgelopen 4 jaar al niet gesteld zijn. Op deze manier verloopt dit als een typische discussie waar we in het onderwijs het beste in zijn: eerder gevonden oplossingen vrolijk weer opnieuw ter discussie stellen. Het ligt misschien ook aan de gekozen werkvorm waarin gevraagd werd om vragen, risico’s en aandachtspunten te formuleren. Dan krijg je die ook.
De vragen over “koude” versus “warme” overdracht vond ik zelf belangrijker. Digitale dossiers die nà een warme overdracht komen, kunnen moeilijk deze warme overdracht ondersteunen.

Wikipedia op mobiel

Nu ik eenmaal met een blackberry rondloop, zoek ik er steeds meer applicaties voor. Vorige week had ik onderweg ineens Wikipedia ‘nodig’. Googlen levert niet direct wikipedia artikelen op die voor mobieltjes geoptimaliseerd zijn. UpVise kan hiervoor uitkomst bieden. Het werkt niet alleen op Blackberry’s, maar ook op PDA’s met Windows Mobile en Symbian toestellen (Nokia, Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson etc.)

De gratis variant bevat Wikipedia, een RSS reader, boodschappenlijstjes, contactpersonen en notities. Alhoewel het me om de eerste ging, ga ik de andere onderdelen ook bekijken.

Het wikipedia gedeelte laat je zoeken in verschillende talen, de laatste versie ook in het Nederlands.

 

Blackberry ervaringen

Ik loop nu een week te testen wat er allemaal wel en niet kan met mijn Blackberry 8707. Even samengevat:

 • Synchronisatie met werkmail en agenda is OK. Oftwel: waar mijn werkgever het nuttig voor acht, werkt prima…
 • De bediening met een wieltje en een qwerty toetsenbord is, na kort wennen, goed te doen. Ik kan er redelijk op typen.
 • Als platform vindt ik het voorlopig niks: er wordt weinig ontwikkelt voor het Blackberry OS. Zeker als je dat vergelijkt met Windows Mobile en de Symbian toestellen van Nokia. Het installeren van allerlei java applicaties (Twitterberry, Fire-Eagle, Blogloc) lukt meestal net, maar lopen tijdens gebruik vast. Ligt vast aan mijn type Blackberry.
 • De 3G verbinding surft verder prima. Allerlei sites detecteren je als mobiele surfer en passen hun pagina automatisch aan. (m.twitter.com bijvoorbeeld) Omdat het scherm redelijk groot/breed is, werkt dat prima.
 • Google: met Google Mobile wekte alles in 1 keer prima! Ze hebben Blackberry varianten voor Maps, Mail, Sync etc. Google detecteert automatisch het type apparaat en biedt dan een aparte applicatie aan ter download. Voor Reader is de mobiele site prima en is er geen aparte applicatie nodig.
 • Bloggen: omdat ik geen echte blogcliënt heb gevonden voor Blackberry zocht ik een alternatief voor mobiel bloggen. Voor wordpress heb ik die gevonden door een plugin te installeren: deze tovert de “admin-interface” om naar een mobielere variant.

Ik heb nu wel de neiging om bij een rood stoplicht even mijn feeds bij te lezen en al rijdend te twitteren 😉 ….

Stop de telefoongids

Nu toon ik over het algemeen niet zoveel maatschappelijke betrokkenheid, maar een tweet van Johan bracht met op de volgende site: Stopdetelefoongids. Zeker omdat ik steeds minder kasten in huis wil met papier dat nooit van de plank komt. Al jaren gooi ik de gids rechtstreeks in de papierkliko. Vroeger zonder ergenis, tegenwoordig irriteer ik me er wel aan. Vanwege de papierverspilling.

Even aanmelden en je verschijnt op de mashup.

Identiteit

ROC Tilburg

Mijn werkgever is van kleur èn naam verschoten. Meestal profileerde ik me naar buiten toe als werkend voor ROC Midden Brabant. De eigenlijke stichting heette SEB: Stichting Educatie en Beroepsonderwijs.

Een “corporate identity” verder en we heten nu “Onderwijsgroep Tilburg“. Deze heeft 2 brands onder 1 dak: ROC Tilburg en Midden Brabant College.

Mijn mailadres verandert daardoor ook: jdebruijn at onderwijsgroeptilburg.nl

Blackboard Usergroup

Ik ben vandaag met mijn collega, Marion Coenraad, in Nijmegen bij de Radboud Universiteit, voor een bijeenkomst van de Blackboard Usergroup. Ook te vinden op ning. Het netwerk bestaat uit een mengeling van functioneel en applicatiebeheerders uit MBO, HBO en universiteiten. Voor ons de eerste, en prettige, kennismaking met dit netwerk. De gebruikersgroep is laagdrempelig, toegankelijk en iedereen wisselt openlijk allerlei ervaringen uit op het gebied van beheer van Blackboard.

Algemene conclusie: de manier waarop het beheer van Blackboard is ingericht kan erg verschillen. Van centraal naar decentraal en gedelegeerd, van formeel tot informeel, van pragmatisch tot principieel, van model-volgend tot ad-hoc. Toch blijkt dit niet tot grote verschillen in tevredenheid van eindgebruikers te leiden. Wat blackboard zelf betreft en de overstap naar versie 8.x, 9.x of ‘Next Generation‘: wij gebruiken niet het content-management-systeem en zitten op versie 7.3. De beperkte nieuwe functionaliteit en de problemen die upgrade op dit moment oplevert geven mij geen haastige overstap neiging. Ik verwacht voorlopig nog wel even toe te kunnen met 7.3.

Voor een verslag van de onderdelen, klik ‘Continue Reading’.

Continue reading

Congres Onderwijs en ICT 2008

Update30 juni: De presentaties zijn toegevoegd.
Ik ben vandaag in de Jaarbeurs voor het jaarlijkse Heliview congres. Voor mij is het de eerste keer, dus ik was benieuwd hoe het zich verhoudt tot de andere bekende conferenties. 

Algemene indruk: Het is duidelijk minder massaal, iets meer “gesponsord” door IT bedrijven, iets minder gefocused op O dan I. Naast BVE, ook HBO en Universiteiten. Meer Surf, geen Kennisnet. Inhoudelijk: ik miste in zijn algemeenheid diepgang en interactie. Teveel kreten van nu, zonder daar dan weer diep op in te gaan. Al met al een dag van beperkt nut.

Nieuwe woorden: puistjes-functionaliteit, verfspat-architectuur. Nieuwe afkorting: COTS

Praktijkcase: “Het applicatie-landschap van ROC van Amsterdam” door Jaap de Mare

appeltje_54206e of mondriaan3

Jaap nam als thema “van Appel naar Mondriaan”. Als je al je applicaties op een rij zet, ziet dat er dan uit als een schilderij van Appel? Of als een Mondriaan? Beiden kun je mooi vinden….

Waarom vertrok ROCvA vanuit een Appel situatie? Het is ontstaan uit 50 rechtsvoorgangers, heeft 3200 medewerkers, 35.000 studenten en 100 teams. Onder het mom van “laat 1000 bloemen bloeien” ontstaat er dan wel een heel veelkleurig applicatie-landschap: 1100 applicaties met veel overlap en weinig integratie. Jaap noemt dit een “verfspatten-architectuur”! Ook oneigenlijk gebruik was groot: eenmaal een bepaalde applicatie in gebruik, dan stapt men er moeilijk van af, liever gaat men er ook dingen mee doen waar het eigenlijk niet voor bedoelt was. De leverancier gaat dan zogenaamde “puistjes-functionaliteit” leveren die je tegen de eigenlijke software aanplakt. (puistjes op een waterhoofd?)

Om dit te keren hanteerde men de volgende uitgangspunten:

 1. Basisregistraties voor studenten, medewerkers en relaties.
 2. Één applicatie per functioneel gebied.
 3. Standaard COTS: Commercial Of The Shelf. Geen eigen getweakt of andermans custom spul dus.
 4. Géén allesomvattend systeem, maar ‘best-of-breed’.
 5. VMBO, MBO en Educatie dezelfde architectuur, tenzij…

Vervolgens liet Jaap zien wat de huidige stand is bij het ROCvA: Hij toont een ‘rustiger’ applicatielandschap, maar was wel bescheiden. Veel integratie is nog onderweg. Ambities voor de toekomst: niveau 4 van het “maturity-model”. SOA in stap 5 is nog verder weg.

De gebruikte “veranderfilosofie”:

 • Geen dwang maar verleiding.
 • Standaard applicaties worden geïntegreerd.
 • Als er “iets niet is”, wordt niet gezegd dat “het niet mag”. Oftwel: dan geen standaard-applicatie.

Al met al, had Jaap een duidelijk èn bescheiden verhaal, met oog voor de tijd en stappen die nodig zijn voor verandering. De presentatie:

Onder “Lees verder” volgt een impressie van de andere onderdelen.

Continue reading

Parell bijeenkomst

Ik ben vandaag bij Berenschot in Utrecht voor een bijeenkomst van Parell. Uit het voorstel-rondje blijkt dat de meer zijn die werken op het terrein van onderwijsinnovatie en/of informatiemanagement.

Platform PARELL door Iwan Basoski van Berenschot

Omdat PARELL een netwerk “in de dop” is, blijft de vraag: wat is het doel en wat wissselen we uit? Iwan ligt een aantal punten toe:

 • Missie: PARELL stimuleert, faciliteert en coördineert de kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van onderwijsbedrijfsvoering in het MBO. De activiteiten van PARELL resulteren in concrete producten en modellen die MBO scholen kunnen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijsbedrijfsvoering. en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Iwan benadrukt dat kennis niet alleen uitgewisseld moet worden, maar uiteindelijk ook toegevoegde waarde, value moet bieden. (Kennisgeneratie ==> Kennisoverdracht ==> Kenniscirculatie ==> Kennisvalorisatie).
 • Visie: Onderwijsbedrijfsvoering is een hoofdthema binnen de implementatie van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Zie hiervoor “Op weg naar 2010” van MBO2010. Verder is het efficiënter als instellingen hun expertise uitwisselen èn is er op de markt geen netwerk dat de inhoudelijke functionaliteit biedt.
 • Onderwijsbedrijfsvoering: “het geheel van ondersteunende systemen en processen, noodzakelijk om het primaire proces van MBO-instellingen adequaat te doen verlopen.”
 • Werkwijze: Behalve bijeenkomsten, workshops en opleidingen, wil men concrete modellen opleveren die voor instellingen bruikbaar zijn om mee aan de slag te kunnen. Voor de viruele uitwisseling denkt men aan surfnet-groepen.
 • Organisatievorm: De gebruikte organisatievorm is nog in ontwerp. Uitgaande van de functionele specificaties, worden ontwerpeisen afgeleid. Vervolgens wordt er de juiste bestuurlijke/juridische en organisatorische variant bij gezocht. (BV, vereniging, stichting, of een vorm zoals ROC-i-partners dat heeft.)

Frida Hengeveld voegt er aan toe: De organisatievorm komt komende weken aan de orde bij bestuurders van ROC’s en 25 juni is hiervoor een bijeenkomst. De verwachting is dat er in ieder geval een ‘programma-manager’ nodig is. Het profiel voor deze functie is in de maak. Luc Verburg noemt vervolgens een aantal prangende onderwerpen die èn hoge eisen stellen aan onderwijs èn aan de bedrijfsvoering: Examinering, voortgang, aan/afwezigheidsregistratie.

Algemene conclusie

Slechts een kort gedeelte van de middag ging over PARELL zelf. Meer duidelijkheid zal er komen op de bestuurlijke vergadering van 25 juni. Daarna werd er vervolgd met demonstraties. Als een onderwijsorganisatie een beeld wil vormen van de kosten van ‘het nieuwe leren’ dan zijn er meedere modellen en simulaties op de markt. Hieronder volgt een toelichting.

Continue reading

FireFox 3

Voor iedereen die FireFox als browser gebruikt, vandaag probeert men een wereld-record te breken. Door zoveel mogelijk de nieuwe versie te laten downloaden in 24 uur. Mocht je het nog niet gebruiken, dan is het nu een mooie gelegenheid om FireFox een keer uit te proberen!

Update 20:15: Nieuw wereldrecord ;), snelste servercrash….? Sites gingen direct na de start down. Directe links werken wel. Windows versie hier.

Overigens deze links via FriendFeed snel gevonden. Blijkt nieuws snel te geven.