Tag Archives: samboict

Learning analytics: infrastructuur en voorspellende stuurinformatie op #samboict

Willem-Jan Swiebel, Gijs Gons (ROC Nova College) en Jocelyn Manderveld (SURF) nemen ons mee in hun verhaal over Learning Analytics in de derde workshopronde van de 34ste saMBO-ICT conferentie.

Jocelyn opent met de hoeveelheid data die we uit ons zelf verzamelen (quantified self) en de vraag of we deze data(verzameling) ook voor het onderwijs kunnen aanwenden. Als praktisch voorbeeld haalt ze de studenten-dashboards aan van Purdue University en Rob Koper.

coursesignals six-dimensions-of-learning-analytics

Jocelyn bakent de data bij Learning Analytics wel af: het betreft dynamische data op microniveau.

Willem-Jan vervolgt met een praktische Use-Case: voorkomen van uitval van studenten. Deze vertrekt vanuit profilering (studenteigenschappen, opleidingseigenschappen en onderwijshistorie) en bekijkt erna het gedrag en eigenschappen tijdens de opleiding. Ongestructureerde data vormt hierbij een uitdaging. Gingen ze als volgt te lijf:

 • Extractie van relevantie formulieren: deze werden gescand op specifieke trefwoorden.
 • Random Forest Classificatie: Huh, bent u er nog? Voor de statistiek liefhebbers even hier klikken.
 • Logistische Regressie op best-fit … ja dan ben je mij ook kwijt, wikipedia niet. 😉

Ze vonden 11 correlaties tussen kenmerken en voorspellingen op uitval. Geslacht, etniciteit, leeftijd, type en niveau vooropleiding, leerweg, postcodegebied, instroomniveau, school van herkomst, leerstoornissen en domein van opleiding. Overigens leidde dit tot nogal wat vragen over verschil tussen correlatie en causaliteit, mitigerende maatregelen, stigmatisering en self-fulfilling prophecy.

Sterk vond ik wel dat zij met 72% zekerheid kunnen zeggen of een specifieke student een diploma zal halen. Dat ligt frappant dicht bij het gemiddelde rendement dat we vanuit jaarresultaat etc kennen.

Al deze inzichten leiden ook tot keuzes: waar focus je je op in de begeleiding, wat gebeurt er als ik extra moeite doet of juist niet? Daarom stelt Willem-Jan: data-gedreven beslissen is mensenwerk. De kennis en kunde om data te interpreteren zijn niet standaard aanwezig.

Jocelyn vermeldt de mogelijkheid om bij Surf zelf een experiment te starten. Dat begint altijd met de vraag “Wat wil je weten?”. Voorbeelden zijn “Heeft de student zijn opdracht ingeleverd?” of “Welk materiaal wordt vaak gebruikt?”. Ook hier komt het menselijke aspect terug: “Voorspellen kan nooit zomaar zonder visie op wat voorspellend is.”

Het gesprek met docenten kan spannend zijn. Positioneer Learning Analytics daarom niet als vergrootglas op wat de docent niet goed doet, maar als hulpmiddel om inzicht te krijgen.

Keynote #samboict door Erno Mijland

Erno opent met de stelling “ICT werkt als … het het leven ontzorgt en verrijkt.” Dat geldt dus ook voor onderwijs. Hij vervolgt met de veranderende rol van de docent versus alle mogelijkheden die techniek biedt. Zijn aanmoediging is om er mee te leren om te gaan. De media-veerkracht verhogen dus. Om dit te ordenen heeft hij de ‘taxonomie van bloem’ verzonnen. Deze kent de volgende aspecten:

 • Multimediaal
 • Zichtbaar
 • Activerend
 • Sociaal
 • Docent-onafhankelijk
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk
 • Op maat
 • Digitale didactiek: deze staat centraal in zijn bloem.

Erno illustreerde elk aspect heel praktisch met allerlei tools. Al deze aspecten verdienen aandacht, de mate waarin verschilt per context natuurlijk. Hij heeft wel oog voor verschillende belangen: de beheerder vanuit de school, de docent en de leerling verwachten van ICT verschillende dingen. Dit botst wel eens, vandaar dat regie nodig is.

Tot slot mooie oneliner: Als je kunt vergeten dat het technologie is … dan werkt het.

Portalen: Aanpak en Resultaten bij ROC Midden Nederland op #samboict

In de eerste workshopronde van de 34ste saMBO-ICT conferentie bezoek ik de presentatie van René van der Mark. In hun visie staat het portaal tussen de kernsystemen aan de ene kant en de gebruikers aan de andere kant. Logisch dat je een soort one-stop-shop wilt lijkt me. Tegelijkertijd is er wel spraken van portalen, meervoud. Dat klinkt pragmatisch en is wel begrijpelijk. Je kunt nu eenmaal niet alle ‘ingangen’ of ‘startpagina’s’ in 1 klap vervangen, vandaar dat de term DLWO ontstaan is. (“De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat studenten ondersteunt bij het leren en docenten bij het onderwijzen.”, als definitie vond ik hier goed bij passen.)

 • EduArte portalen voor studenten, docenten, praktijkopleiders en ouders. Deze zijn ook beschikbaar in de apps voor mobiel. Ze gebruiken ook nog Blackboard. 😉
 • Intranet naar Office365.

René vertelt over hun implementatiestappen met pilots voor BPV-urenregistratie, ouderportaal, toegang voor praktijkopleiders etc. Over toegang voor ouders kwamen wel wat vragen: wat doe je met 18+, moet je controleren dat gegevens van ouders allemaal wel kloppen en kun je niet de student laten bepalen wat ze delen met anderen? Dat laatste zou echter nieuwe functionaliteit zijn. Scholen en hun administraties staan wel voor een enorme berg werk als je van 10.000 studenten dus 20.000 ouders of verzorgers toegang wilt geven. Het gedoe met wachtwoorden zou je kunnen voorkomen als ouders kunnen inloggen met bijvoorbeeld OpenID (OAuth protocol). Zouden ze zo kunnen inloggen met hun Facebook account bijvoorbeeld. De administratie van ouder-gegevens blijft bestaan natuurlijk.

René vervolgde met een demonstratie van EduArte studentenportaal, wat ik interessant vond omdat we een aanbesteding hebben lopen op deze functionaliteit.

Tips van René:

 • Kleine maar duidelijke stappen zetten.
 • Verlies niet teveel energie aan mensen die niet willen.
 • Niet alle functionaliteit in één klap voor iedereen.

Wij Waterdragers: IT driving the unknown economy

Daan Quakernaat trapt de 34ste saMBO-ICT conferentie af met de keynote. Zijn stelling is dat we in een ‘Unknown Economy” leven. Hij doelt denk ik op een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Wel illustreert hij de veranderingen met enkele gapminders. Ben Hans Rosling nog altijd dankbaar voor het verzinnen ervan.

Hij prikkelt ons door te zeggen dat we al 34x met 60 MBO’s bij elkaar komen terwijl heel de wereld 60.000 ‘MBO’s’ heeft. De transitie die plaats vindt in die wereld komt op ons af. “Geen tijd voor strategie” volgens Daan. Succesvol veranderen werkt op basis van scenario’s, niet op basis van strategie. Zodat je tussentijds kunt reageren, want bijsturen moet snel i.v.m. risico’s zoals datalekken en hackers etc.

Hij hekelt de rol van architecten en consultants die alles willen controleren en beheersen, loslaten is zijn devies. De complexiteit van IT illustreert hij met alle services ‘lagen’ die uiteindelijk veroorzaken dat … werknemers excel opstarten.

Zijn stelling is dat standaardsoftware en open standaarden je flexibeler maakt en maatwerk je vast zet. Het proces vooropzetten en vervolgens maatwerk vragen is op langere termijn niet te onderhouden. Processen veranderen namelijk steeds.

Hij maakt een sprongetje naar zijn filosofische achtergrond met een soort yin-yang:

 • Zwart is het deel dat gaat over structuur, checklisten, regels, procedures, controles, iso en feiten etc.
 • Wit gaat over visie, intuïtie, inzicht, bezieling, vertrouwen, geluk, onzekerheid, geloof en onmacht.

Beiden zijn volgens hem nodig, terwijl IT traditioneel op het eerste deel zit.

Daan zijn roots liggen in harde IT, kun je prettig merken omdat hij tegelijkertijd technologie fenomenen kritisch tegen het licht houdt. De kreet “Alle bedrijven zijn IT-bedrijven” is voor mij echter hetzelfde als “Geen enkel bedrijf is een IT-bedrijf”.

 

Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven op #kdo365

Ik ben vandaag bij Microsoft te gast voor de Kennisdeling Office365Remco de Rijk en Ubel Zetstra van het Noorderpoort College delen hun ervaringen met ons. Belangrijk aspect was de regionale spreiding van Noorderpoort in de provincie. Wat de noodzaak tot virtueel vergaderen etc. verhoogd.

Ze vielen met de aanbestedingsdeur in huis, wat ik in eerste instantie een beetje vreemd vond. Want waarom zou je Skype aanbesteden als het gewoon bij je Office365 suite zit? Het werd gelijk iets duidelijker toen bleek dat het vanuit een telefonie-perspectief gedaan is. Hun telefonie was versnipperd, diverse lokale analoge centrales en geen integratie met mobiele telefonie. De gewenste situatie:

 • Nieuwe infrastructuur voor telefonie.
 • Integratie vast en mobiel.
 • Een centraal beschikbare telefoonlijst.
 • Berichtenverkeer, videogesprekken en vergaderingen.
 • Aanwezigheidsinformatie.
 • Integratie met de rest van Office365.

De marktpartijen waren redelijk kritisch op het gebruik van Skype, aangezien het behalve technische zaken juist ook veel aandacht voor gebruikers, adoptie en cultuur vereist. Ze selecteerden een partij die bovenstaande doelen kon helpen realiseren. Het werd me dan ook iets duidelijker waarom je ‘Skype’ zou aanbesteden. Je zoekt een telefonie-provider die integreert met Office365. De partij aan wie gegund werd bouwde de Skype omgeving binnen hun datacenters op. Aanbestedingstrajecten zijn droge en taaie kost, dat bleek ook een beetje uit de presentatie. 😉

Ik was zelf iets nieuwsgieriger naar de ervaringen van adoptie. Terwijl tegelijkertijd de koppeling met telefonie de adoptie afdwingt, aangezien mensen al decennia lang bellen en daar natuurlijk niet mee stoppen. Zelf stellen we Skype gewoon beschikbaar en laten het min of meer organisch groeien, naast telefonie die er los van staat. Dan gaat adoptie trager.

Gebruikerservaringen tot nu toe:

 • Conceptueel is het wennen: Je regelt je eigen beschikbaarheid en je regelt je eigen bereikbaarheid.
 • Het wifi-netwerk moet op orde zijn.
 • Door een strenge winterdag konden mensen niet verplaatsen, wat slimmer samenwerken op afstand stimuleert.

 

OneNote als mini-ELO op #kdo365

Ik ben vandaag bij Microsoft te gast voor de Kennisdeling Office365. Noemi Claes van het Summa College deelt met ons de ervaringen met OneNote for Classrooms.

Ze demonstreert een aantal directe lestoepassingen:

 • Hoe je aan een Notitieblok lesmateriaal (tekst, afbeelding en video) toevoegt en ook van studenten opdrachten kan ontvangen. Blijkt dat een student in OneNote direct spraak en video kan opnemen en dit aan de docent kan laten zien.
 • Voor dyslectici gebruikt ze de plugin “Immersive Reader” waarmee tekst vergroot getoond kan worden en middels ‘text-to-speech’ de student kan afluisteren.
 • Een student kan opdrachten openen en aan werken op zijn eigen tabblad. Je ziet vrij eenvoudig wie wat gedaan heeft en op welk moment.
 • Als je een groep studenten toevoegt aan je notitieblok, krijgen ze allemaal een eigen tabblad met specifieke lees/schrijfrechten.

Ik was toch onder de indruk hoe OneNote gegroeid is van grote notitiebak tot mini-ELO.

Tutorials en Stagevoortgang met Sway #kdo365

Ik ben vandaag bij Microsoft te gast voor de Kennisdeling Office365. Esther van der Hei van Nimeto. Hun landschap in een notedop, wellicht logisch maar voor het overzicht toch handig:

 • OneDrive = Persoonlijke opslag
 • Groups = Samenwerkingsplaats
 • Sites = Intranet en Lesmateriaal
 • Yammer = Informele communicatie
 • e-mail = Besluitvorming en extern
 • Skype = Korte discussies en Stagegesprekken
 • Video = Instructies

En dan Sway, wat is het (niet): Vergeet sheets, denk webpagina’s met rijke content. Ze zijn een creatieve school dus  ‘moet het gewoon smoelen’. Ze gebruiken Sway voor 2 dingen:

 • Tutorials: in de vorm van een interactieve lesbrief. Het maken van goed uitziend lesmateriaal is laagdrempelig.
 • Als stagevoortgangmeter: de studenten delen in een Sway hun ervaringen, middels stukjes tekst maar vooral ook beeld.

Lessons Learned:

 • De inhoud van Sway is wat anders dan een stageverslag. Waar de één ophoudt en de ander begint is een kwestie van wennen.
 • Het delen van bedrijfsspecifieke gegevens of contactgegevens van praktijkopleiders versus privacy is punt van aandacht. Niet elk bedrijf is even happig op een kijkje in de keuken.

Het leren vastleggen met een stageblog #kdo365

Ik ben vandaag bij Microsoft te gast voor de Kennisdeling Office365. Mirza van Eck, informatiespecialist voor het Nova College vertelt over hun ervaringen met studenten die een stageblog bijhouden. Er waren een aantal redenen om voor een blog te kiezen:

 • Studenten kunnen delen wat ze doen op hun stage en wat ze toepassen van hun opleiding. Het geleerde in de praktijk dus.
 • Delen is normaal geworden nu. Een initiatief van een paar jaar geleden liep niet, blijkbaar is de tijd voor delen gewoon rijper.
 • De specifieke opleiding, het CIOS, heeft veel stageplekken op grote afstand en buitenland.

Het proces werkt het als volgt:

 • De student vraagt BPV contract aan: hij krijgt een landingspagina en blog. De SLB-er krijgt toegang en de praktijkopleider een mailtje.
 • De student werkt in de BPV: De praktijkopleider krijgt een inlog, kan meekijken en feedback geven.
 • De student is klaar met de BPV: De praktijkopleider kan er niet meer bij en bij de SLB-er verdwijnt de link. Na 2 maanden verdwijnt de blog.

De student kan in de portal zijn opdrachten, de beoordelingsformulieren BPV en zijn stage-uren registreren. De voordelen zien ze nu:

 • Verslag met meer dan tekst, ook video, audio en foto.
 • 24/7 toegang voor student, docent en praktijkopleider.
 • De praktijkopleider kan makkelijk zien wat er van de student verwacht wordt.
 • Bijvangst: de stage wordt sneller geregeld.

Uitdagingen zijn er ook: er is overal internet nodig. niet iedereen is even vaardig en alles dat nieuw is kost tijd.

Vragen die ik zelf had:

 • De blogs zitten niet in het profiel van de student: door het proces te automatiseren in een separate sitecollectie kan er beter gestuurd worden op daadwerkelijk gebruik.
 • Wordt het blog aan het einde wel bewaard of geëxporteerd? Dit wordt aan de student overgelaten, bijvoorbeeld dat hij alles opslaat als PDF.
 • Verantwoording: de uren en het verslag worden separaat beoordeelt. Het blog is slechts een hulpmiddel.

Office 365 ontwikkelingen in en om de klas #kdo365

Ik ben vandaag bij Microsoft te gast voor de Kennisdeling Office365Alixe van Ogtrop en Erwin Theunissen nemen ons mee in de mogelijkheden van Office365 in het onderwijs. Zoals altijd beginnen we met een feel-good-movie 😉

Alex opent met een intro over het veranderde karakter van Microsoft. Behalve dat Microsoft geen monopolist meer is, is de wereld zelf ook snel verandert. Microsofts adagio ‘Mobile-First, Cloud-First’ probeert hier bij aan te sluiten. Deze uitdaging is er ook voor de docent: Hoe digi vaardig is de leraar? Kan hij/zij digitaal connectie maken met de leerling?

Vervolgens komen er wat tools voorbij die de moderne docent kunnen ondersteunen:

 • Office Mix: Een gratis plugin voor PowerPoint waarmee je rijker lesmateriaal kunt maken, vergeleken met een normale PowerPoint althans. De docent kan toelichting inspreken, achteraf de opname bewerken en dit delen met zijn studenten. Ook kunnen interactieve quizzes gemaakt worden om studenten te laten oefenen met vragen. Aan het einde kun je het publiceren als video in het cloud gedeelte van Mix. Blijkbaar kan de docent later bekijken hoe lang een student bezig was met een slide.
  Bekijken kan op elk platform in gangbare browsers. Mixes bouwen is nog wel even niet voor de Mac-ers onder ons. Of je moet Bootcamp en Parallels hebben draaien. 😉
 • Office Groups: Alixe presenteert hoe je als studenten onderling kunt samenwerken in Groups. Eigenlijk een soort WhatsApp groepen, maar dan eentje waar je documenten, notities, taken en agenda’s kunt delen. Ik heb er hier al meer over geschreven. Laagdrempelig in gebruik en beheer.