Workshop #samsam13 Van Novell naar een een hybride Cloud

Daan Meijer van o.a. het Hoornbeeck college en Erwin Derksen delen hun ervaringen met de migratie van Novell naar Microsoft, op het SamSam congres.

Hun uitgangspunten waren de huidige krachttermen, zoals “Samenwerken”, BYOD, Anytime en Anywhere etc. Er volgt een wat technische toelichting op de migratie:

 • Ze hebben goede ervaringen met de migratie van mail en agenda, middels CloudMigrator. Ze claimen 99,99% succes. Dat is nogal anders dan wat ik van collega MBO’s hoor, met andere tools weliswaar. (Veel gehoord advies: zet oude mail op leesbaar en biedt een nieuwe schone inbox aan die leeg is. Hier dus andere indruk.)
 • Ze virtualiseerden hun applicaties met App-V. Tegelijkertijd brachten ze het aantal sterk terug. Ook lieten ze eindgebruikers applicaties testen in de nieuwe omgeving.
 • Ze hebben uitgebreide printmogelijkheden intact gelaten. Daar hebben ze spijt van. 😉
 • PC’s die aan machines hangen (van de afdeling Techniek), kosten relatief veel tijd.
 • BYOD volgt na de ‘basis op orde’.

Tips, tikkie open deur: blijf communiceren, hou het simpel en overzichtelijk door te faseren en niet alles tegelijk aan te pakken.

Workshop op #samsam13 “Samen leren werken met SharePoint”

Ellen Spuijbroek en Aart Quivooij van het Willem van Oranjecollege delen hun ervaringen met SharePoint, op SamSam2013. Ellen stelt:

“Zomaar alles in SharePoint kwakken heeft geen zin, zorg ook dat er meer eenduidigheid komt in manieren van bestanden opslaan. Uiteindelijk is dit efficiënter.”

Hun implementatieplan bestond uit de volgende fases:

 • Initiatie: voorlichting, interviews en voorstel voor technisch ontwerp.
 • Inrichting bepalen: het vertalen van het organisatiemodel zodat er een navigatiestructuur en rechtenstructuur ontstaat.
 • Inrichting uitvoeren: de concrete inrichting van nieuwsvoorziening, metadata, onderwijspleinen en formulieren.
 • Training

Randvoorwaardelijk hoor ik hier en ook bij de andere sessies: een goed ingerichte Active Directory is vereist, zowel voor SharePoint als Office365. Dan kan namelijk later iedereen de voor hem relevante informatie zien. Pagina’s in de portal passen zich aan het individu aan. Mits goed ingericht natuurlijk.

We krijgen ook tips mee:

 • Metadata: sta verschillende invalshoeken toe, maar wijs een knopenhakker aan! De meta-data is essentieel voor het later terugvinden van documenten.
 • Betrek secretariaten, directies en docenten: terugval in oude patronen veroorzaakt veel ruis! Als stukken ook nog gemaild blijven worden dan wordt de portal niet of slecht gebruikt.
 • Pas voortdurend aan: schaaf de portal bij n.a.v. reacties.
 • Blijf ondersteuning bieden.
 • Maak eigen personeel vaardig.
 • Benoem aanspreekpunten voor de acceptatie van de omgeving.

Een zijdelingse opmerking vond ik prikkelend: De beste nieuwsomgevingen zitten in organisaties die iedereen nieuws laten maken. Oftwel: als je het vullen van de portal inperkt tot een paar aangewezen personen, dan zal de vulling achterblijven.

Eentje voor de verwachtingen: vanuit een Android of iOs device iets uit je sharepoint openen is geen probleem. Wijzigen en terug opslaan echter …

Best Practice op #samsam13: Social SharePoint

Gertjan Flinterman vertelt over hun implementatie van SharePoint bij het Windesheim.

Ik was nieuwsgierig naar hun implementatie van SharePoint als “sociaal intranet”. Onze eigen zoektocht naar nieuwe systemen bevat namelijk heel wat eisen op het gebied van ‘social media features”. Hiermee bedoel ik niet zozeer het professionele gebruik van Facebook, Twitter of andere externe platforms, maar een instellings-eigen social media platform.

Gertjan vertelt dat je een verschuiving in behoefte ziet, doordat het traditionele intranet maar beperkt gebruikt wordt. Mensen zoeken elkaar elders op. Met als nadeel een versnippering lijkt me. Als de ene collega op een LinkedIn groep zit en de andere op yammer of zo. Niet dat dat verboden is, maar ik zie het als gemis als je als instelling voor intern gebruik niet een integrale aanpak daarvoor biedt.

Hij toont de basic sociale mogelijkheden:

 • Content creëren en delen.
 • Volgen van anderen.
 • Het bekijken van berichten in een stream.
 • Zoeken door de hele instelling heen.

Wat ik opvallend vond in zijn ervaringen na twee jaar: Het ongemodereerd met 20.000 gebruikers op één platform zitten èn iedereen de vrije hand geven gaat niet mis. Hij vermoedt dat dat komt omdat het posten op het intranet niet anoniem is. Wellicht scheelt het ook dat hij met een oudere doelgroep werkt dan pubers, denk ik. Gertjan maakt zich geen illusie: als iemand wil cyberpesten of online wil schelden doen ze dat toch wel op Facebook of Twitter. Maar op hun intranet komt het bijna niet voor.

 

 

Keynote op #samsam13 “Structured Signs and Infinite Games”

Donald Brinkman van Microsoft geeft de keynote “Structured Signs and Infinite Games” op de SamSam 2013 conferentie in het 1931 complex. Hij legt het verband tussen games en leren met een paar voorbeelden:

 • MOOC’s en natuurlijk hun massale online karakter.
 • Badges en hun visuele iconen die van alles symboliseren: toegang, bereikte doelen, bewijs, c.v. of lidmaatschap. Toch zitten we niet te wachten op badge-frameworks per systeem. Vandaar het openbadge initiatief.
 • Het Chronozoom project: Een systeem dat content kan hangen aan een tijdlijn, waarop je nagenoeg oneindig in kunt zoomen. Het is open source en iedereen kan eigen tijdlijnen creëren.
 • Just Press Play:  hiermee werd een ‘sociale laag’ gemaakt, dat nieuwe studenten met elkaar verbond. Ze kregen allerlei uitdagingen waarvoor dan weer badges verdient konden worden.

Deze keynote even gewogen naar mijn eigen maatstaven:

 • Inhoud: De inhoud blijft voor mij een beetje een opsomming. Wat is nou zijn boodschap? Wat is de lijn van zijn verhaal?
 • Vorm: Donald heeft een licht verteerbare manier van spreken die ook in het Engels goed te volgen is. Echt inspirerend en meeslepend werd het niet.

 

Blogisch op Facebook

Facebook … ik heb er zo mijn dubbele gevoelens bij. Als actieve gebruiker heb ik er in de privésfeer baat bij voor het onderhouden van contact met familie, vrienden en kennissen. Toch kleven er aan Facebook voor mij een aantal principiële bezwaren, die meer te maken hebben met het gesloten karakter en de creatie van een monopolie die de rest van internet opeet. Als Facebook zijn diensten onwenselijk verandert, failliet gaat of de hele wereld gaat over naar de volgende social-media hype, wat doe je dan met je nauwkeurig bijgehouden timeline? Overigens geldt dit ook in zekere mate voor LinkedIn, Google+ en Twitter. De achterliggende ontwikkeling is volgens mij “How we lost the Web“, zoals zo goed onder woorden gebracht door Anil Dash.

De realiteit is wel dat de meeste mensen anderen volgen middels Twitter of Facebook pagina’s en niet middels een RSS reader. Dus heel pragmatisch: wil je Blogisch ook volgen op Facebook? Check deze pagina en click op Like!

Beeldig merk voor blogisch

Ik zat er al een tijd over te denken. De behoefte aan een eigen beeldmerk groeide in de loop van de tijd. Naast interesse in mijn vakgebied, heb ik altijd veel affiniteit gehad met vormgeving en ontwerp, of het nu gebouwen, meubels of grafische zaken betreft. Ik heb er zeker niet voor doorgeleerd, maar een poging doen om een logo te maken moest wel lukken.

De logo’s die mij het meest aanspreken, hebben de volgende kenmerken:

 • de vormen leggen een verband tussen wat het uitbeeldt en het idee erachter;
 • het gebruik van geometrische vormen boven organische;
 • de toepassing van metaforen of symboliek;
 • het gebruik van negatieve ruimte, zoals hier.

Voor mijn eigen logo moest het ook nog:

 • ruimte bieden voor ontwikkeling. Logo’s kunnen best evolueren in de loopt van de tijd.
 • te tekenen zijn met een eenvoudig tekenpakket of Powerpoint.

Voor het ontwerp doorliep ik de volgende stappen:

 1. Reflectie: Waar staat de naam ‘Blogisch’ voor? Oorspronkelijk is de term ontstaan door een samentrekking van het woord ‘blog’ en ‘logisch’. Ik kwam het tegen in een artikel in Computer Totaal van Volkert Deen. Nu is het woord blog voor mij niet zozeer een kernbegrip, alhoewel ik wel hecht aan het concept timestream. Het kernbegrip ‘logisch’ daarentegen sluit voor mij aan bij begrippen als ratio, intellect en het maken van geïnformeerde keuzes. Voor mijn ‘gevoel’ volgen keuzes vaak logisch uit onderliggende principes. Eenmaal deze principes kennend, zijn keuzes makkelijker te maken. Ik snap ook wel dat het werkelijke leven complexer is en dat ook je eigen emoties keuzes onbewust ‘rationaliseren’. Een uitdaging voor mezelf is dan ook om ogenschijnlijk irrationele beslissingen uit mijn omgeving niet weg te wuiven met het predicaat ‘ridicuul’. Dat lukt me steeds beter door het proces van articulatie, waardevrije analyse en het voordragen van consequenties en opties. Zonder waardeoordeel over voorkeuren, neigingen, historie en sentimenten.
 2. Brainstorm: Welke metaforen zijn er te vinden bij dit kernbegrip? Door mijn achtergrond (docent natuurkunde), welde er al snel een associatie op met de wereld van schakelingen en poorten, zoals we die in electronika en chips vinden. Logische poorten zijn schakelingen die volgens Booleaanse algebra werken. Zo’n poort bekijkt input die uit nullen of enen kan bestaan. Afhankelijk van het type poort is de output óf een 1 óf een 0. Nu zoek ik niet zozeer de vergelijking met zwart/wit situaties en ik wil zeker niet dogmatisch alles indelen in ‘goed’ of ‘fout’. De metafoor zit voor mij vooral in het maken van een keus (output) op basis van kenmerken van de situatie (input), geleid door een bepaalde logica.
 3. Keuze van symbolen: Welke visuele betekenisdragers kent deze metafoor? Ik heb gekozen voor het symbool van de AND-poort en de OR-poort.
 4. Keuze van hoofdkleur: Mijn veranderstijl ligt van nature aan de blauwe kant. Ik zie een organisatie in eerste instantie als machine. Mijn radar voor andere veranderstijlen in mijn omgeving is overigens wel gevoeliger geworden in de loop van de tijd. Blauw associeer ik ook met structuur wat weer aansluit bij mijn zoektocht naar orde, samenhang, integraliteit en overzicht.
 5. Ontwerp: Hoe kan ik deze symbolen zo tekenen dat er een krachtig beeldmerk uit volgt? De symbolen voor beide poorten lijken op elkaar gestapeld een B te vormen. Een verwijzing naar zowel de eerste letter van de merknaam als persoonlijke achternaam.

Bij deze dus:

BlogischLogo - Klein

 

Overzicht van Edubloggers

edublogger-badge-2013

Het bestaat al een tijdje maar ik wilde toch even aandacht geven aan het initiatief van Karin, Willem en Raymond. Zij houden de lijst met edubloggers bij op Edubloggers. Handig om:

 • Snel te ontdekken wie er allemaal over onderwijs schrijft, gesorteerd per sector (PO, VO, MBO, etc.).
 • Snel te ontdekken wat deze bloggers geschreven hebben. Per sector wordt een stroom getoond met een samenvatting van de recentste artikelen en een link daarnaartoe.
 • Deze personen te volgen waar je wilt: op hun eigen blog, op Edublogger of op de hele lijst op twitter.

Zelf heb ik de badge ontvangen en ben er trots op!

Praktische toepassing Triple A bij impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur

Als ik over (informatie)architectuur praat, dan kan niet iedereen zich daarbij iets voorstellen. Terwijl het in de praktische toepassing niet eens complex hoeft te zijn of raketwetenschap. Het laatste voorbeeld hiervan vond ik in de impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur.

Hoe komt Triple A nu van pas? Het ondersteunt verandering (in dit geval naar een andere kwalificatiestructuur). Doordat het een overzicht biedt van de processen en dat helpt bij de aanpak van de analyse. Van elk proces uit het Triple A model, wordt bekeken wat de oorzaak en aard van de verandering is, welke oplossingsrichting er mogelijk is en de systeemimplicaties.

De voordelen zijn:

 • Minder kans op blinde vlekken: zolang de referentiearchitectuur zelf ‘alles’ afdekt, vergeet je in de analyse niets.
 • Visuele ondersteuning: doordat in het procesmodel getekend kan worden waar de veranderingen plaatsvinden. Dit helpt weer dialoog. In het procesmodel worden de veranderingen genummerd. Per verandering wordt bovenstaande analyse uitgevoerd.

Impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur

Nota bene:

Het gebruik van de term ‘architect’ en ‘architectuur’ binnen de context van informatie, systemen en processen, is voor sommigen een doorn in het oog. Vanwege de bescherming van de titel. Ik stoor me er natuurlijk niet zo aan. 😉

D.O.E.L. 2013 – 03

Wat deed ik?

 • Ik heb me ingewerkt bij een lopend project voor onze VO scholen. De rol van informatiemanager was niet ingevuld in de stuurgroep.
 • Ik heb meegeholpen aan een Programma van Eisen voor een systeem voor documentopslag/bestandsdeling/communicatie/samenwerking.
 • Met Archi 2 modellen getekend voor ons VMBO scholen die het verband tussen Untis voor roostering en Magister tonen in de huidige situatie en gewenste.
 • Als architect samengewerkt met functioneel beheerders en betrokkenen uit een onderwijsteam voor het verplaatsen van bepaalde functionaliteit.
 • Georiënteerd op scholing of cursus Informatiemanagement.
 • Samengewerkt aan advies voor een End-Of-Life van een systeem.
 • Gewerkt aan een Programma van Eisen voor een school die graag dossierstukken online brengt.
 • Een onderdeel van een Programma van Eisen geschreven voor interne social media functionaliteiten.
 • Meegewerkt aan de levering van informatieproducten voor ons jaarverslag, door deze te beheren en toe te zien op de informatievoorziening.
 • Samengewerkt met collega’s aan een overleg-model voor onderwijslogistiek, planning en roostering.
 • Bezocht onze interne managementconferentie.

Wat onderzocht ik?

Waarmee experimenteerde ik?

Wat las ik?

 • Niets! Behalve dan 1000 berichten in Feedly. 😉 Mijn leeslijst is dus deze maand onverkort lang.

Bellenblazen met de Resultatenbox DUO – De rendement en VSV editie

In mijn vorige post vertelde ik hoe je data van DUO kunt omzetten in een “Bewegingsdiagram” met Google Spreadsheets. Toen plaatste ik financiële indicatoren van MBO’s op de assen. Hieronder een andere variant, maar dan met rendement en VSV.

Opmerkingen:

 • De tijddimensie is eigenlijk schooljaar, maar ’08-09′ wordt dan geïnterpreteerd als 8 september of zo. Daarom wordt schooljaar 08-09 gezien als rapportagejaar 2009.
 • Sommige jaren hebben voor sommige instellingen geen data of deze lijkt ‘0’. Omdat de assen zich hierop aanpassen en de schaal te groot wordt voor de rest zijn deze rijen verwijdert.
 • Een Google Spreadsheet met twee tabbladen met elk 300 rijen en 2 datakolommen èn 2 keer een bewegingsdiagram gaat al erg traag reageren.
 • Als je op de afbeelding klikt, kom je in de ‘echte’ versie.

Gapminder Rendement en VSV MBO

Werk als volgt:

 • Druk op de knop “Play” om de ontwikkeling door de jaren heen te volgen.
 • Kies rechtsboven bij “Kleur” voor “Unieke kleuren” om de instellingen visueel te onderscheiden.
 • Vink bij de lijst met instellingen aan welk MBO je wilt volgen. Er wordt dan een ‘pad’ getekend.