D.O.E.L. 2012 – 11

Omdat je soms rechts niet weet wat je links allemaal doet hieronder een overzicht voor mezelf. Omdat ik recent geen nieuwe afkortingen verzonnen had, heb ik er weer eentje bedacht (D.O.E.L. = Wat Deed, Onderzocht, Experimenteerde en Las ik?).

Wat deed ik?

 • Ik bezocht de bijeenkomst van het Netwerk Informatiemanagers in MBO.
 • Ik heb een publicatie in de Hoe?Zo! reeks geschreven voor Kennisnet, dat de praktische toepassing van Triple A laat zien.
 • Ik bezocht Dé Onderwijsdagen en blogde daar deze artikelen.
 • Ik bezocht de MBO City conferentie en blogde er deze artikelen.
 • Ik maakte een zogenaamde Informatiekaart voor onze medewerkers van het Zorgplein. Deze brengt alle informatie in kaart die verschillende collega’s willen registreren tijdens zorgtrajecten en extra hulp voor studenten. Het uiteindelijke doel hiervan is overzicht kunnen bieden zodat het rendement van onze zorg voor studenten beter meetbaar is.
 • Ik heb een offerte gevraagd en behandeld voor het upgraden van onze ELO.
 • Ik heb een regio-rapportage gemaakt waarin adressen van onze VO leerlingen gebruikt zijn om:
  • GPS-coördinaten te genereren en zo een kaart met markers te maken. Daarnaast kon ik het geografische zwaartepunt berekenen.
  • Het aantal leerlingen per RMC regio en per buurt van Tilburg te berekenen.
 • Ik heb een concept jaarplan geschreven voor onze instelling, dat het “Integrale ICT Beleid” vertaald naar een plan voor 2013.
 • Ik nam deel aan een Qlikview webinar.
 • Ik werkte samen met een collega aan een Functioneel Ontwerp voor de generieke ICT voorzieningen waar we als team behoefte aan hebben. Het legt de nadruk op de behoefte van een kenniswerker.
 • Ik heb samengewerkt aan een plan voor een smartphone app voor onze dagroosters.
 • Samengewerkt aan de ontwikkeling van een instrument dat ons InformatiePortfolio in beeld brengt en ontsluit.
 • Ik heb meegewerkt aan een evaluatie van ons managementdashboard.
 • Ik heb een mapping gemaakt tussen de functionaliteit van een ouder pakket en Triple A.

Wat onderzocht ik?

 • Hoe je woonplaats gegevens kunt vertalen naar RMC regio, met behulp van deze tabel.
 • Hoe je postcode gegevens kunt vertalen naar buurten in een stad, zoals hier.

Wat experimenteerde ik?

 • Of je met GPS Visualizer adresgegevens kunt vertalen naar GPS coördinaten en daar kaarten van kunt maken.
 • Of je met Qlikview snel en laagdrempelig data kunt gebruiken om rapportages en overzichten te creëren.

Wat las ik?

Deze post maakt deel uit van de serie D.O.E.L. en somt op wat ik Deed, Onderzocht, Experimenteerde en Las. Ik hoop dat ik hierdoor later terug kan kijken op mijn ontwikkeling. Vooruitkijken moet natuurlijk ook, maar dat doe ik op andere manieren.