Yearly Archives: 2010

IT Governance en Informatiemangement #samboict

“Informatiemangement is een vakgebied in de pubertijd” stelt Jan-Kees Meindersma uitdagend tijdens de presentatie “IT Governance en Informatiemangement”, die hij samen gaf met Jan Bartling. Daar ben ik het wel mee eens. Eerst licht hij het volwassenheid model (vrij naar Luftman) toe.

De 3 terreinen van deze bijeenkomst waren opleiding in informatiemanagement, de positie ervan en sturing op kosten en risico’s.

 • Is er binnen de BVE sector behoefte aan verdere opleiding IM? Op deze vraag kwamen allerlei reacties.
  – Het werkterrein IM wordt erg verschillend ingevuld. Harde infrastructuur loopt er soms dwars doorheen.
  – Voorlopen op de rest van de organisatie helpt niet altijd. Modellen en processen loslaten op een organisatie terwijl de “vraagkant” niet georganiseerd wordt werkt niet goed.
  – Sommige instellingen zetten IM bij het ICT domein i.p.v. het onderwijsdomein.
 • Positionering IM. Ook hier zijn grote verschillen:
  – Binnen een stafdienst ICT.
  – Als eigen centrale dienst.
  – Binnen een onderwijsafdeling
 • Het maken van een Business Case binnen onderwijsinstellingen blijft nog moeilijk. Alternatieve methodieken zouden kunnen zijn de “Benefits case” of “Multi-criteria methode” (Parker en Benson).

Onderzoek in andere branches schetsen ook een beeld:

 • IM is vaak een apart taakveld en functie, maar geen aparte zelfstandige eenheid.
 • De rapportagelijn bepaalt vaak de focus van de informatiemanager. Rapporteert hij aan CVB of IT-Manager.
 • IM vaak te operationeel en te weinig strategisch.
 • De toegevoegde waarde is voor besturen niet altijd duidelijk.
 • Vaak is IM gesplitst van Functioneel Beheer.

Al met al een workshop die meer vragen oproept dan beantwoord. Wel geruststellend om te zien dat pijnpunten elders ook leven 😉 Er komt wel een vervolg…

ICT Benchmark BVE 2010 op #samboict

Jeroen Westerink van M&I Partners geeft een presentatie over de ICT Benchmark BVE 2010 met als titel “Vergelijken en Leren”. De benchmark kijkt o.a. naar volwassenheid van ICT (COBIT) en TCO op 12 BVE instellingen. Samen leveren zij een redelijk beeld van de sector. Het onderzoek loopt nog, maar we krijgen toch enkele resultaten. In het kort:

 • Het beeld van de branche is op hoofdlijnen hetzelfde als vorig jaar.
 • Het meeste sprekende kengetal voor de branche is nog niet gevonden. Men hanteert er 5.
 • Trends zijn nog niet aan te geven.

Enkele observaties en getallen:

 • Schaalvoordelen bij grotere instellingen worden duidelijker.
 • Software kosten blijven moeilijk te duiden (vooral het onderscheid tussen educatieve software en content).
 • Grote onderlinge afwijking in volwassenheid.
 • Ongeveer 40% van ICT kosten zit in personeel, de werkplek 25%.
 • Gemiddeldes van de 12: Kosten per werkplek €1500, ICT kosten per deelnemer €400, ICT percentage van de begroting circa 6% (laagste 4,5% en hoogste 9%).

Nu is benchmarken een sport op zich, want wil je goed kunnen vergelijken dan moeten allerlei dingen eenduidig op dezelfde manier bekeken worden. Dat blijft een uitdaging. Vierkante meters voor ICT, energieverbruik, deelnemerlaptops die je wel onderhoud etc. maken vergelijkingen tussen ROC’s moeilijker. Wat benchmarken ook niet doet is “kostendrijvers” vergelijken. Om bijvoorbeeld de vraag te beantwoorden welke oorzaken er zijn voor kosten.

De benchmark liet instellingen ook zichzelf beoordelen op volwassenheid. (Operationele planning, compliance, projectmatig werken, architectuur etc.) Door de insteek (self-assessment) blijft vergelijken wel subjectief. Wellicht peer-review als methodiek beter? Dit maakt overigens beginnen met benchmarken niet minder noodzakelijk! Het helpt om:

 • Individuele instellingen te positioneren.
 • Verdieping aan te brengen in oorzaak van kosten.
 • Een begin te maken van een kwalitatieve vergelijking.

Keynote #samboict: “Top trends in Higher: Education, Work and Society”

Tracey Wilen-Daugenti van de University of Phoenix geeft een lezing getiteld “Top Trends in Higher: Education, Work and Society”. Welke trends ziet zij?

 • Ze begint met een illustratie en statement: Leave it to Beaver” is over. Ze verwijst naar de tv-serie uit de jaren 50 waarin alles perfect en ideaal was. Gezinssamenstelling en omgangsvormen veranderen.
 • Van kilobyte naar Yottabyte (1.000.000.000.000.000.000.000.000 bytes). Oftewel de enorme toename van data met Avatar als voorbeeld.
 • Mobile society: Van PC centric naar Mobile centric. Voorbeeld van Nokia’s visie (Morph).
 • Vergroening van de maatschappij: toenemend bewustzijn van invloed op milieu en duurzaamheid.
 • Van “Place Centric” naar “People Centric”. Plaatsonafhankelijkheid wordt gedemonstreerd met teleconferencing op Duke University.
 • Health Society: Van afhankelijke gezondheid naar geïnformeerde welzijn.
 • Learning Society: Naar de wijsheid van een individu naar de collectieve wijsheid van velen.
 • Working Society: Van “Gold watch” (1 baan tot pensioen) naar de 8-10 banen carrière. De toename in techniek met demo van BMW Augemented Reality.
 • Global Society: Van lokaal naar globaal.

Een andere voorbeeld: 500 jaar geschiedenis van schilderijen in 1 morph. Door Philip Scott Johnson.

Al met al was de keynote nogal een aanschakeling van voorbeelden in trends. De meeste waren voor mij echter al wel bekend en ik miste een beetje de echte concrete impact die het heeft op onderwijs. Wel veel illustratief materiaal meegekregen.

#saMBOICT conferentie nr. 22

Ik ben te gast bij ROC van Amsterdam voor de 22ste saMBO~ICT conferentie. Harry Mouw opent met welkom en zijn eigen ervaringen bij ICT implementaties. Hij benadrukt vooral de menselijke kant van het verhaal. Vernieuwing, verandering en innovatie liepen ook dwars door organisatieveranderingen heen. ROC van Amsterdam Airport is ontstaan uit de vliegtuigtechniek (Fokker) en de stewardessen opleidingen. Ze zijn gegroeid van 1700 naar 2800 studenten. De regionale èn landelijke rol verandert.

Maar: groeien doet pijn. Hun toekomstvisie? Groei in het huidige gebouw is niet meer mogelijk. Wèl wil men naar een ander type onderwijs. Leren en werken gecombineerd. Leren thuis, onderweg, beginnend op werk. De grens tussen stage en werk laten vervagen. Dit stelt hogere eisen aan ICT.

Al met al een mooie uitdaging! De verslagen van de workshops volgen hierna.

IPad in het onderwijs: waar is de Business-Case?

En dan bedoel ik niet zo een van leer of rubber. Maar het type waarin je kosten en baten met elkaar vergelijkt. Doorgaans is het schrijven ervan een beetje vervelende opdracht, vòòr de start van een project. Nadenken over voor- en nadelen van iets nieuws èn de vertaling daarvan naar harde euro’s is niet altijd makkelijk. Vaak zijn de gevolgen van vernieuwing niet meetbaar. Hoogstens intiütief te duiden als ‘bijvangst’. Nadenken over een business-case voor de IPad in het onderwijs haalt op het eerste gezicht ook de fun er een beetje uit.

Ik denk niet dat het voldoende is om de IPad één op één te vergelijken met een desktop of laptop, berekeningen te maken en het daarbij te laten. De invloed van de formfactor en achterliggende IT infrastructuur die een IPad met zich meebrengt hebben verdergaande invloed. Of stellen andere eisen, het is maar hoe je het bekijkt.
Overigens niet zo integer dat ik het de hele tijd heb over IPad terwijl ik eigenlijk zou moeten zeggen: “Tablet PC”. Een business-case schrijven voor de IPad alleen is te beperkend. Zeker gezien de hoos aan tablets die er nog aan zit te komen. Maar ja, modewoorden helpen wel je sitebezoek verhogen… 😉

Dus hier geen antwoorden, maar vooral vragen:

 • De ‘waarom?’ vraag: welke probleem dat we nu hebben, helpt de IPad oplossen?
 • Op welke terreinen zou de IPad iets veroorzaken?
 • Wat zou de mate van invloed zijn?
 • Welke risico’s brengt invoering met zich mee? Welke risico’s loop je als je niets doet?
 • Nadenken over iPad is leuk, maar wat is de visie op onderwijs en ICT? En hoe zou de iPad je helpen je doelen te bereiken?

Tip: geef je plaatselijke lid van college van bestuur, bijvoorbeeld die ene die zich bezig houdt met bedrijfsvoering, gewoon de iPad eens in zijn of haar handen. Wedden dat er allerlei gedachten ontstaan? Bijvoorbeeld over inefficiënt gebruik van werkruimtes voor docenten, die òf overvol zijn òf leegstaan op andere uren. Over de vierkante meters die je kan besparen, over de mogelijke afname van beheerde werkplekken en de toename van vrijheid. Want dat is wat eigenlijk het coolste van alles is: niet het design, maar het gevoel van vrijheid.

Wat zou overigens mogelijke bijvangst zijn? Ik denk dat werken met een über-cool gadget mensen ertoe zou kunnen verleiden applicaties te gebruiken die op een desktop weerstand zouden oproepen. Volg en begeleidingsystemen, software voor aan- en afwezigheidregistratie in het onderwijs kunnen een sterk administratief karakter hebben. En als onderwijsmensen ergens een hekel aan hebben dan is het wel aan administratie. Je wilt tenslotte niet verworden tot vinkvee en turfsmurf? (overigens gelijk een kritiekpuntje voor de lerarenopleidingen: zou de mate van automatisering in onderwijsland tegenwoordig niet iets meer aandacht voor dit soort systemen rechtvaardigen?) Misschien naïef, maar ik heb het gevoel dat mensen implementaties altijd leuker vinden, als het gebeurt op een IPad….

Verder wil ik bovenstaande vragen invulling gaan geven. Ideeën of gedachten?

OruxMaps: offline GPS tracking voor Android

Deze app had ik dus eigenlijk moeten kennen vòòrdat ik op vakantie ging. Maar ik ben blij dat ik OruxMaps nu heb. Zelf gebruik ik het nu voor GPS tracking van skate routes. Eerder had ik de GPS Tracker van Google zelf geïnstalleerd. Maar deze stopt het opnemen van je route als er mail wordt gecontroleerd of iets anders multitaskerigs ondernomen wordt. Kom je thuis met routes die halverwege dus ophouden.

Enkele voordelen van OruxMaps (de, gratis, applicatie kan nog veel meer):

 • Online/offline gps tracking: Het werkt met alle grote online kaartleveranciers. Maar het laat ook van te voren kaarten lokaal op je mobiel kopiëren. Of als je geen navigatie nodig hebt: gewoon zonder kaart. GPS-coördinaten hebben voor opnemen natuurlijk geen kaart nodig. Dus geen dataverkeer! Had handig geweest in het buitenland…
 • Export naar o.a. GPX en benoemen van categorieën. (hiking, running, cycling, rollerskating etc.)
 • Integratie met EveryTrail en MapMyTracks. Sociale netwerken voor het delen van je tracks.
 • Makkelijk te leren interface: opnemen, start, stop, continueren, inzoomen en uitzoomen etc.
 • Statistieken van de route.

Overigens is de integratie met MapMyTracks heel eenvoudig. Je krijgt een speciaal mailadres. In de verkenner van Android ga je naar het mapje met de GPX bestanden. Deze mail je naar MapMyTracks. Die bouwt er een hele mooie interface omheen:

Documents To Go: “werken” op de IPad?

Dus toen liep ik een beetje rond met een heel erg mooi digitaal fotolijstje waar je ook op kunt surfen. Althans dat gevoel kreeg ik een beetje bij de IPad. Maar ik wil dat het een heel eind mijn laptop vervangt. Dus na de tip over “Documents To Go” heb ik deze geïnstalleerd. Als ik namelijk mijn Office bestanden “gewoon” kan openen en bewerken, dan neemt de praktische waarde van mijn IPad op het werk erg toe.

Een alternatief is natuurlijk aan de slag gaan met Google Docs of een andere web-tekstverwerker. Maar dan moet ik iedereen waar ik mee samenwerk daar in meekrijgen. Beetje kip-en-ei probleem.

Een overzicht van de functionaliteit:

 • Openen en bewerken van Word, Excel en Powerpoint tot en met Office 2010 versies.
 • Openen van PDF, iWork en een aantal afbeeldingformaten.
 • Lokale opslag op de IPad.
 • Synchronisatie met een externe desktop, middels WIFI.
 • Synchronisatie met o.a. Google Docs, Dropbox en Box.net

Tot nu toe kan ik inderdaad zeker alles inkijken. Verwacht niet alle functionaliteit die Word of Excel ook zelf hebben. Maar als je qua lay-out niet superhoge eisen stelt, is het goed te doen. Wat mij wel weer opvalt is dat je er wèèr een apart synchronisatie programma voor nodig hebt. En ik moest enkele wel heel freaky hoepeltjes doorspringen voordat me dat lukte. Laptop en IPad op dezelfde wifi, daarna op beiden Documents To Go opstarten. Beiden moeten “gepaird” worden, middels een code. Daarna wordt er een standaard synchronisatie map aangemaakt die je natuurlijk niet wilt. Vervolgens stel je ze zelf in. Maar toen: 4,5 GB aan office documenten en afbeeldingen, het heeft zo’n 3 uur gekost. Opzich niet erg voor de eerste keer… maar toen ik van wifinetwerk veranderde en de “pairing” opnieuw wilde aanleggen, lukte dat niet. Resultaat: pairing weg, dan ook alle documenten op IPad weg! Kon ik daarna alles weer opnieuw doen. Kortom, ik haat het als een programma voor mij het beheer van bestanden overneemt. Blijf er met je freaky vingers af! Als ik niet meer wil synchen betekent dat niet dat je zomaar alles kan weggooien! Anyway, als je het eenmaal weet…. en tijdens vergaderingen zit ik nu papierloos met de documenten op scherm, ondertussen afspraken mee te typen. Toch een vooruitgang.

SMS Backup voor Android

Mijn indruk dat er altijd wel iemand op de wereld is, met hetzelfde probleem als ik èn het vermogen om er een app bij te programmeren wordt weer eens bevestigd. Ik zocht een manier om ontvangen en verstuurde SMSjes op mijn Android mobiel te ontvangen/backuppen via mail.

Ik heb twee Use-Cases:

 • Situaties die soms iets formeler worden, wellicht later, leunen wel eens op wat er ooit gecommuniceerd is via SMS. Om dan nog terug te halen wat er ook alweer gecommuniceerd is, is backup erg handig. Bijvoorbeeld afspraken die voortvloeien uit een ouderschapsplan. 😉
 • SMS-jes die gewoon leuk zijn om te bewaren omdat de inhoud grappig of “interessant” is. SMS-jes vormen soms ketting-dialogen die ik wil bewaren.

Dat kan dus met SMS Backup. Na installatie, vertel je je gebruikersnaam en wachtwoord van Google. (Alleen de app op je mobiel gebruikt dit.) Toen ik het de eerste keer aanzette, werden in 4 batches al mijn reeds ontvangen SMS doorgemaild. Bij de “Advanced Settings” stel je een label in voor GMail en eventueel of ze automatisch als gemarkeerd worden gelezen. Daardoor blijft het in je mailbox overzichtelijk. Anders spam je jezelf in één keer met per smsje een mailtje…. dat waren er over de 400 in mijn geval. 😉 En dat in 10 minuten.

Wat ik erg handig vind is dat in GMail alles geordend wordt per persoon. Stel je stuurt een SMS naar “Jan Janssen” en je ontvangt er ook weer 2, dan komt er in GMail een “conversatie” met de titel “SMS with Jan Janssen”. Daarin staan ze dan alle 3 onder elkaar. Dus overzichtelijk en doorzoekbaar.

De IPad: onzelfstandig randapparaat?

De afgelopen weken heb ik met een IPad rondgelopen. Wat me erg beviel:

 • Ter plekke kunnen bloggen.
 • Onderweg in openbaar vervoer nieuws en andere zaken lezen. Zelfs staand in de spits, met de trein, gaat het lezen van artikelen, feeds en tweets goed door. Het scherm is spatscherp. De vorm ligt lekker in de hand. Erg laagdrempelig om te pakken. Overigens kan ik vanaf mijn mobieltje dit ook wel.
 • Foto’s kijken. Elke vriend en vage kennis is de klos: Foto’s van de vakantie altijd bij de hand, zo snel gepakt en benavigeerd (Het “sliden” tussen foto’s en wisselen van album, echt super).

Maar wat me steeds opvalt: de IPad is eigenlijk niets zonder een PC of MAC waarop ITunes staat. En de manier waarop ITunes mijn bestanden beheert is vast handig voor de gemiddelde consument. Maar mijn stijl van bestandsbeheer is toch erg verkenner-achtig met mapjes die ik zelf orden. Ik hèb ook alles neurotisch geordend, altijd al gedaan. Ik wil niet steeds een ITunes synchronisatie die doet alsof ik niet zelf mijn bestanden kan beheren. Of moet ik gewoon wennen? Maar probeer maar eens foto’s van je mobiel op je IPad te krijgen. Dan sluit je beiden aan op je PC, start ITunes, zoekt je IPad, dan het tabblad foto’s en dan stel je de mappen ter synchronisatie in. Ik wil “gewoon” mijn mobiel aan kunnen sluiten op de IPad zelf. Komt het door de omvang van de IPad dat ik zoiets verwacht? Ik verwacht toch ook niet dat ik mijn mobiel kan aansluiten op een mp3-speler? Met andere bestanden hetzelfde: geef me bij aansluiten “gewoon” een “Verwisselbare opslag” in de Verkenner. Als je dan toch randapparatuur wilt zijn…

Apple’s eigentoekomst visie die de IPad zelfstandiger kan maken is gelegen in de cloud. Met Mobile Me. Zodat muziek, foto’s en andere bestanden voortdurende tussen al je apparaten uitgewisseld kan worden. Mits bereikbaar via internet. Maar zolang dit nog toekomstmuziek is…

Daarnaast had ik de verwachting: ik kan er alles op zolang ik er maar op kan internetten. Weliswaar via mijn eigen mobiele Android-Wifi, maar toch. Dat blijkt niet zo te zijn. Ik kan niet helemaal onderscheiden of het aan Safari als browser ligt of aan de IPad zelf. Een aantal sites werken gewoon niet goed. Webmail van werk: klik op pc is openen, tap op ipad is echter inzoomen. Dus mail inzien, helaas. GMail: langere mail op pc is scrollen. Op IPad: waar is mijn scrollbalk???? Of anders: waar zijn de pijltjestoetsen???? Langere pagina’s op andere sites: geef mijn scrollbalk terug!!!

Even op menselijk vlak: het kwijlniveau in je omgeving stijgt erg als je de IPad te voorschijn haalt. Omdat ik dat zelf niet zo heb, lukt het me om er erg nonchalant over te doen. Dat verhoogt dan weer de ‘coolheid’ van de situatie 😉 vind ik zelf. De non-verbale reacties om je heen, hilarisch gewoon. Hopelijk gaat dat gekwijl over. Was ‘vroeger’ bij mobieltjes ook zo. Er komt vast een tijd die iedereen een scherm bij zich draagt waarvan de grootte zich aanpast aan de behoefte van dat moment. En er niemand gek van opkijkt.

Enkele Android tools

There’s an app for that” hoor je steeds vaker en dan niet alleen voor IPhone. Klopt voor Android net zo goed merk ik. Dus afgelopen weken heb enkele kleine, gratis, tools verzamelt. Die vooral een aantal dingen in de gaten houden:

 • Battery Indicator: Ik haal vaak het einde van de dag niet met een vol opgeladen accu. Anderen met dezelfde ervaring hoor ik mopperen over zo’n ‘slechte’ accu, maar ik denk dat met de huidige stand van de technologie een 1500 mAh accu vet genoeg is. Echter, zowel GPS, mail, twitter, facebook, internet, foto, video en bellen in één apparaat stoppen èn verwachten dat je accu 2 dagen meegaat is niet realistisch. Ik merkte dat in het buitenland, waar ik dataverkeer uit had staan, de accu het 3 dagen vol hield.
  In ieder geval is de standaard batterij-indicator te grof. Deze echter geeft een percentage weer. Handig, want ik merk nu een voortdurende alertheid op een leeggelopen accu. Eigenlijk loop je de hele dag ‘energie-beheer’ te doen, maar dat is nu eenmaal niet anders.
 • Advanced Task Killer: Bij andere telefoons wordt wel eens geklaagd over de afwezigheid van multitasking, maar bij Android is het soms andersom. Het lijkt wel of, eenmaal opgestarte, apps niet meer uitgaan. Weinig apps hebben een echte “exit”. (Google Navigation bijvoorbeeld wel) Bij de andere weet je niet bij afsluiten of afsluiten wel echt afsluiten is. ATK toont alles wat er op de achtergrond draait en laat ongewenste applicaties echt afsluiten. Scheelt ook weer energie.
 • Phonalyzr: De uitgebreide factuur van mijn provider geeft veel inzicht, maar wel pas als de kosten al zijn gemaakt. Phonalyzr houdt echt alles bij. Aantal oproepen, minuten, sms, gemiddelden per uur, per dag, top 10 bellers etc. inclusief grafieken. Ook is een factuurdatum in te stellen, waarop je bundel weer opnieuw begint.
 • Network Monitor: Ik vermoedde dat “Fair-Use” (maximaal 10x dataverbruik van gemiddelde nederlander) voor mij niet voldoende zou zijn, maar wilde het toch eens zeker weten. Ook als je geen onbeperkt internet hebt dus zeer bruikbaar (Er kan een alert value ingesteld worden als je boven een aantal MB komt). Tot nu toe ligt mjin maandgemiddelde zo rond de 800 MB 😉 .
  De tabel toont het dataverkeer van afgelopen dag, week en maand. De grafiek erboven laat je realtime zien wat je telefoon aan het doen is. Omdat dataverkeer in het buitenland voor mij €2,00 per MB zou kosten, heb ik tijdens de vakantie niet mobiel geïnternet. Roaming stond ook automatisch uit. Maar helemaal vertrouwen deed ik het niet. Zou er niet ergens iets zijn dat toch internetverbinding zoekt? De monitor toonde echter duidelijk 0 MB!