Sakai community source

Via bloghopping kwam ik de weblog tegen van Michael Feldstein en zijn ervaringen met de Sakai community. Hij verwoord precies een aantal criteria die van belang zijn voor duurzame “community-source” projecten. In steenkolen Nederlands:

– Bevorderen transparantie: communicatie, richting en beslissingen. Eigenlijk is dit voor gesloten organisaties ook belangrijk, maar vooral bij groeiende communities is transparantie van belang om te bepalen welke rol je kan/wil spelen.
– Het besef van eigenaarschap door niet-ontwikkelaars neemt toe. Zolang een systeem “van ontwikkelaars is”, zal de geboden functionaliteit vertrekken vanuit het technisch-mogelijke i.p.v. wensen en behoeften van gebruikers. Dit hangt samen met:
– Openstaan voor verandering: gemotiveerd door behoeften komt er soms kritiek op een systeem. De manier van omgaan hiermee toont hoe open men staat voor kwaliteitsverbetering.
– Het implementeren van standaarden zodat je eigen systeem aansluit en inter-operabel wordt.
– Verbeteren van release kwaliteit: systematisch toetsen en testen voor je iets uitrolt.

Sakai Conferentie

sakai2007.jpg In Amsterdam vindt deze week de 7de Sakai conferentie  plaats. Het Portfolio4u systeem zoals we dat binnen ROCMB gebruiken draait op dat framework en de leverancier was zo vriendelijk om ons uit te nodigen voor de woensdag.

Voor mij een eerste kennismaking met de Sakaicommunity en een gelegenheid om voorbeelden te zien. In Amerika wordt het vooral gebruikt door universiteiten en zij zijn dan ook de grootste deelnemers in de community. Uit Nederland waren een aantal ROC’s en de Universiteit van Amsterdam en Twente vertegenwoordigd. Ik heb zelf een aantal workshops bezocht.

Algemene conclusie van de hele dag:
– Buiten Nederland is Sakai vooral bekend bij Universiteiten. In Nederland experimenteren gelukkig ook veel ROC’s er mee.
– Sakai is een uitstekend voorbeeld van “Community Source”. Het heeft ondertussen dusdanig veel partners en actieve developers dat het een plek tussen andere systemen kan behouden, sterker nog: er lijkt nog een grote groei aan te komen.
– De architectuur (SOA) is dusdanig dat Sakai flexibel verder te ontwikkelen is en makkelijk aangesloten kan worden op andere systemen. Dit, gecombineerd met een “dikke” community, kan er voor zorgen dat Sakai duurzaam is.

Conclusie voor Portfolio:
– Portfolio’s ondersteunen een proces van verzamelen van bewijslast, evaluatie, reflectie en beoordeling. De kleinste eenheid waarop dit gebeurt is vaak een prestatie of opdracht. In Sakai gebeurt dit in matrixen. In elke cel kan bewijslast geplaatst worden.
Als prestaties relatief klein zijn en je elke prestatie in je portfolio wilt vastleggen, dan neemt de omvang van je matrix nogal toe of ze worden erg complex. Het navigeren tussen stappen in het begeleidingsproces en tussen studenten wordt dan ook bewerkelijker.
– Er zijn nog veel wensen voor het kunnen vormgeven van het prestatie (showcase) gedeelte. Eigenlijk zou elke portfolio-eigenaar zelf makkelijk de vormgeving moeten kunnen doen.
– In Sakai zijn allerlei formulieren te ontwerpen waarin volgens sjabloon informatie verzameld kan worden. Deze zijn dan weer in het portfolio te plaatsen.

Verwijzingen:
Sakai: http://www.sakaiproject.org/
Blogspot Sakai NL: http://sakai-nl.blogspot.com/

Continue reading

Dag van de Aanwezigheid

header.jpg 

Voor “onderwijslogistiek” loopt er al een tijd een traject voor aan/afwezigheidsregistratie van studenten. Vandaag organiseerde het “BVE-Platform Informatievoorziening” de Dag van de Aanwezigheid in Ede. Verschillende ROC’s lieten zien hoe ze er over denken en hoe hun systemen zijn ingericht. Aan het einde van de dag vond er nog een produktpresentatie plaats: EduArte, alternatief voor nOISe en PeopleSoft.

Conclusies aan het einde van de hele dag:

– Er is op dit moment geen enkel systeem waarvan iedereen overtuigd is, dat het voldoet aan de eisen die alle externe partijen stellen (inspectie, accountant, gemeente, IB-Groep etc.). Voor begeleiding en coaching zijn wel systemen te bedenken die in de lijn liggen van de eigen onderwijsvisie.
– Het is riskant om op basis van een eigen literatuuronderzoek (naar eisen van inspectie, accountant etc), te kiezen voor een systeem.
– Als er naar alternatieven voor nOISe gezocht gaat worden, dan zou het goed zijn het systeem van Topicus (EduArte) in dat traject mee te nemen.

De onderdelen van de dag:

Continue reading

Migratie Joomla naar WordPress

joomla.pngwordpress-logo.png

Alhoewel ik Joomla super vind voor allerei soorten dynamische sites en vanwege alle beschikbare plug-ins, ga ik voor blogisch toch naar WordPress. Ik experimenteer al een tijdje met WordPress op de blog van onze dochter: www.noaniobe.nl en het bevalt me goed. Het voordeel van alle plug-ins van Joomla is voor bloggen een nadeel. Welke plugin voor commentaar, welke voor kalendering, welke voor imageviewing? WordPress is “out-of-the-box” al geschikter voor blogging.

De install is erg gebruiksvriendelijk en aan skins geen gebrek. Net als voor Joomla te vinden op www.themesbase.com.

 Nu nog oudere content over zetten…

Opening

Vanaf 1 januari (goed voornemen?) is deze e-log geopend.
Wat betref de naam www.blogisch.nl, ere wie ere toekomt: ik heb de naam niet zelf verzonnen, maar kwam het tegen in dit artikel van Volkert Deen. Hij is redacteur van ComputerTotaal. Ik vond de naam wel passend, ook gezien de voordelen die hij noemt boven ouderwetse media.