De Projectsaboteur

Dion Kotteman, CIO van het Rijk, sluit de KWD Vakdag af met de keynote “Projectgedrag en Politiek Spel”. Hij is bekend van het boekje de ‘Projectsaboteur‘. Sabotage van een project lijkt op weerstand tegen verandering, maar is het niet. Het gebeurt bewust en gemotiveerd, er is actie voor nodig. Dion laat ons de wereld van de saboteur zien.

Wie zouden projectsaboteur kunnen zijn?

 • De opdrachtgever. Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar die kan er belang bij hebben als een project geen resultaat heeft. Bijvoorbeeld in gevallen waar hoger management iets opdraagt, aan een opdrachtgever die iets eigenlijk niet wil. Het tijdstip van sabotage is bij de start, bij de begroting en selectie van de projectmanager.
 • De projectmanager. Door het falen te verbloemen in voortgangsrapportages, door vage plannen of door de projectmethodiek verkeerd aan te wenden.
 • De Gebruiker. Door de hele tijd nieuwe ‘problemen’ te ontdekken.
 • De Specialisten.

Bij hen allen komen dezelfde motieven terug:

 • Lijfsbehoud
 • Werkgelegenheid
 • Behoud van status
 • Positieverbetering

Is er als organisatie iets te doen aan zo’n projectsaboteur? Klokkenluiders worden namelijk meestal niet gewaardeerd. Tips van Dion:

 • Vraag je af welke belangen in het geding zijn of wie er profiteert van de besparingen?
 • Controleer of de echte argumenten boven water komen.
 • Inventariseer de spelers en hun belangen met een stakeholder- en benefitanalyse.
 • Integreer de menselijke factor: monitor structureel tijdens het project hoe iedereen ‘er in staat’.
 • Wees niet naïef … en niet achterdochtig.

Qua doorlooptijd: plan niet in detail projecten van 2 of 3 jaar! Plan de eerste fase gedetailleerd en de volgende slechts op hoofdlijnen.