Triple A: samen, slim, semantisch

De keynote van de 26ste saMBO-ICT conferentie wordt gegeven door Eric Jongepier met als titel: ‘Triple A; samen, slim, semantisch’. Hij doorloopt tijdens zijn lezing het proces: inschrijven – leren organiseren – leren – examineren en diplomeren.

In één dia toont Eric hoe de discussie over ‘Organiseerbaarheid en betaalbaarheid’ is gebleven van CGO (2007) naar BGO (2012) naar de herziene kwalificatiestructuur (2014). Kan dit nu niet eens voor altijd opgelost worden? ‘Er is geen wondermiddel voor, dus samenwerken was en is noodzakelijk… ‘.

Hoe maken we deze stap nu? Eric adviseert met de Onderwijscatalogus aan de slag te gaan. Tips van hem:

  • De onderwijscatalogus bevat geen nieuwe informatie. Zie het dan ook niet zo. Het is wel een nieuwe registratie.
  • Uit ervaring blijkt: probeer niet de volledige catalogus te realiseren in 1x.
  • Modulariteit: vul de catalogus alleen met die informatie die nodig is voor de processen die het ondersteunt.
  • Roept de term ‘Onderwijscatalogus’ aversie op? Nou… noem het dan “Kernregistratie Onderwijs”!

Hij illustreert daarna steeds het verband tussen de catalogus en logistiek, leermiddelen, meting van de voortgang, centraal examineren en diplomeren. Bij veel van deze terreinen is er samengewerkt binnen saMBO-ICT. Hij moedigt deze samenwerking zeker aan bij de totstandkoming van de Herziene Kwalificatiestructuur. Dus:

Samenwerken maakt voor de toekomst de sector nog sterker! Triple A is een goed fundament hiervoor.