Digitaal Inschrijven: gebruik de BRON

Het digitaal aanmelden voor MBO’s is zo’n proces dat elke instelling zelf organiseert, eventueel met een applicatie en deze inricht. Met alle gevolgen van dien: iedereen eigen systemen, informatie die in de keten telkens opnieuw uitgevraagd wordt en slechte datakwaliteit. Vandaar dat ik aanschuif bij een presentatie over ‘Digitaal Inschrijven: gebruik de BRON’ door Henk-Jan van Ginkel, Coos van der Wolf en Gido de Koff. Deze Proof of Concept loopt al een tijdje. Het document dat dit samenvat is hier te vinden.

Uitgangspunten:

 • Eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik van studentgegevens.
 • Gebruik van DigiD en BSN.
 • De burger aan het stuur van zijn gegevens! Hij/zij stemt toe of niet voor de aanlevering van gegevens!
 • Het veld aan het stuur van de pilot! De onderwijsinstellingen werken samen met DUO/OCW.
 • Decentrale oplossing, afgesproken service-standaarden. Elk ROC kan kiezen wat voor oplossing ze kiezen, alleen ‘praat’ alles wel met DUO.

De besparingen die een landelijk aanmeld-netwerk zou bieden:

 • Al voor de intake heeft een school de juiste harde gegevens.
 • Geen fysieke kopie diploma/cijferlijst nodig.
 • Realtime op de hoogte van behaalde resultaten.
 • Geen fysieke OOK.
 • Geen fysieke identificatie nodig.

Er zijn voor instellingen verschillende niveau’s van implementatie mogelijk: alleen gegevens overdragen, inschrijven of ook nog digitaal ondertekenen van OOK. Deze PoC vergde trouwens een apart juridisch traject om te onderzoeken wat wel/niet mag, met minderjarigen.

De demo toonde het volgende:

 • Een student meld zich aan bij het ROC.
 • Er verschijnt een scherm van DUO waarop hij/zij inlogt met DigiD.
 • DUO laat zien wat er bekend is van die student.
 • Hij stemt in met het overdragen van de gegevens aan het ROC.
 • De student gaat verder met de intake.

Als je als instelling concreet aan de slag wilt is voorlopig Henk-Jan contactpersoon. Daarna wordt het overgedragen aan het IPO.

Hmmmm… om dit alles voor POK’s mogelijk te maken zou aansluiten op het landelijk register van bedrijven met een accreditatie handig zijn. ;P

Visueel plaatje: