Heliview

Corporate Performance Management

Oftewel, hoe beheers ik de prestaties van de organsiatie. Ik was vorige week bij een Heliview conferentie over CPM (Corporate Performance Management). Ook deze keer weer voor mij onbekend publiek, met deelnemers uit allerlei bedrijfstakken en niet-commerciële sector. Ik blijf een beetje dubbel gevoel houden bij deze conferenties: dik gesponsord door leveranciers en dus ook gekleurd door leveranciers. Aan de andere kant zijn de “Praktijkcase” presentaties wel waardevol.

(meer…)

Congres Onderwijs en ICT 2008

Update30 juni: De presentaties zijn toegevoegd.
Ik ben vandaag in de Jaarbeurs voor het jaarlijkse Heliview congres. Voor mij is het de eerste keer, dus ik was benieuwd hoe het zich verhoudt tot de andere bekende conferenties. 

Algemene indruk: Het is duidelijk minder massaal, iets meer “gesponsord” door IT bedrijven, iets minder gefocused op O dan I. Naast BVE, ook HBO en Universiteiten. Meer Surf, geen Kennisnet. Inhoudelijk: ik miste in zijn algemeenheid diepgang en interactie. Teveel kreten van nu, zonder daar dan weer diep op in te gaan. Al met al een dag van beperkt nut.

Nieuwe woorden: puistjes-functionaliteit, verfspat-architectuur. Nieuwe afkorting: COTS

Praktijkcase: “Het applicatie-landschap van ROC van Amsterdam” door Jaap de Mare

appeltje_54206e of mondriaan3

Jaap nam als thema “van Appel naar Mondriaan”. Als je al je applicaties op een rij zet, ziet dat er dan uit als een schilderij van Appel? Of als een Mondriaan? Beiden kun je mooi vinden….

Waarom vertrok ROCvA vanuit een Appel situatie? Het is ontstaan uit 50 rechtsvoorgangers, heeft 3200 medewerkers, 35.000 studenten en 100 teams. Onder het mom van “laat 1000 bloemen bloeien” ontstaat er dan wel een heel veelkleurig applicatie-landschap: 1100 applicaties met veel overlap en weinig integratie. Jaap noemt dit een “verfspatten-architectuur”! Ook oneigenlijk gebruik was groot: eenmaal een bepaalde applicatie in gebruik, dan stapt men er moeilijk van af, liever gaat men er ook dingen mee doen waar het eigenlijk niet voor bedoelt was. De leverancier gaat dan zogenaamde “puistjes-functionaliteit” leveren die je tegen de eigenlijke software aanplakt. (puistjes op een waterhoofd?)

Om dit te keren hanteerde men de volgende uitgangspunten:

  1. Basisregistraties voor studenten, medewerkers en relaties.
  2. Één applicatie per functioneel gebied.
  3. Standaard COTS: Commercial Of The Shelf. Geen eigen getweakt of andermans custom spul dus.
  4. Géén allesomvattend systeem, maar ‘best-of-breed’.
  5. VMBO, MBO en Educatie dezelfde architectuur, tenzij…

Vervolgens liet Jaap zien wat de huidige stand is bij het ROCvA: Hij toont een ‘rustiger’ applicatielandschap, maar was wel bescheiden. Veel integratie is nog onderweg. Ambities voor de toekomst: niveau 4 van het “maturity-model”. SOA in stap 5 is nog verder weg.

De gebruikte “veranderfilosofie”:

  • Geen dwang maar verleiding.
  • Standaard applicaties worden geïntegreerd.
  • Als er “iets niet is”, wordt niet gezegd dat “het niet mag”. Oftwel: dan geen standaard-applicatie.

Al met al, had Jaap een duidelijk èn bescheiden verhaal, met oog voor de tijd en stappen die nodig zijn voor verandering. De presentatie:

Onder “Lees verder” volgt een impressie van de andere onderdelen.

(meer…)