Blogisch op Facebook

Facebook … ik heb er zo mijn dubbele gevoelens bij. Als actieve gebruiker heb ik er in de privésfeer baat bij voor het onderhouden van contact met familie, vrienden en kennissen. Toch kleven er aan Facebook voor mij een aantal principiële bezwaren, die meer te maken hebben met het gesloten karakter en de creatie van een monopolie die de rest van internet opeet. Als Facebook zijn diensten onwenselijk verandert, failliet gaat of de hele wereld gaat over naar de volgende social-media hype, wat doe je dan met je nauwkeurig bijgehouden timeline? Overigens geldt dit ook in zekere mate voor LinkedIn, Google+ en Twitter. De achterliggende ontwikkeling is volgens mij “How we lost the Web“, zoals zo goed onder woorden gebracht door Anil Dash.

De realiteit is wel dat de meeste mensen anderen volgen middels Twitter of Facebook pagina’s en niet middels een RSS reader. Dus heel pragmatisch: wil je Blogisch ook volgen op Facebook? Check deze pagina en click op Like!