Opening saMBO~ICT conferentie

Ik ben voor de 23ste conferentie bij ROC Twente in ‘de Gieterij‘. Jan Barling opent met de 4 thema’s waar saMBO~ICT voor staat en de actuele topics:

  • Organiseren onderwijs: de nadruk ligt op onderwijslogistiek en de 10 pilots waarin onderwijsinstellingen samenwerken met leveranciers.
  • De IT functie: onder architectuur werken, referentiemodellen en borging van de ontwerpen van de  TripleA encyclopedie.
  • Verantwoording: een centrale plek van definities en criteria omtrent verantwoordingscijfers, de zogenaamde ‘verantwoordingsencyclopedie’.
  • Onderwijs zelf: o.a. de ontwikkelingen op het gebied van centrale examinering ‘Rekenen en Taal’.

De rode draad van de conferentie is ‘duurzaamheid’. Volgens Jan associeert dit makkelijk met idealisme en wekt scepsis op. Toch is het praktisch te maken!