Tag Archives: onderzoek

Best Evidence Encyclopedia

Het is al weer even geleden dat ik TIER succes wenste en de hoop uitsprak dat er meer resultaten beschikbaar zouden komen. Nu is de doorlooptijd van academisch onderzoek, terecht overigens, meestal langer dan een jaar, maar aankondigingen, tussenresultaten of onderzoeksmethodes zijn ook interessant.

Ik kon helaas vorige week niet op de TIER-dag zijn en de presentatie van de Best Evidence Encyclopedia. Hoopvol opgezocht, maar helaas voor MBO nog erg leeg. Ik blijf dus nog even hoopvol afwachten. Vooral omdat ‘Evidence Based’ besluitvorming wellicht een beter fundament biedt voor veranderingen. Of onderwijsvernieling zoals sommigen het noemen.

 

Hoe goed kent u de inzet van ICT inzet in het MBO?

Jan Kees Meindersma hield een interactieve sessie met de vraag “Hoe goed kent u de inzet van ICT in het MBO?” N.a.v. het onderzoek vier in balans. Dan blijkt ons inzicht niet helemaal te matchen met onderzoek…

Alfons ten Brummelhuis ging door op de vraag “Wat levert ict in het onderwijs nu eigenlijk op?”. De antwoorden op deze vraag zijn echter niet altijd gebaseerd op onderzoek. Opbrengsten worden vaak intuïtief toegeschreven aan:

  • Aantrekkelijker onderwijs
  • Rijkere leeromgeving
  • Meer mogelijkheden voor maatwerk

Onderzoek toont aan dat ICT onderwijs inderdaad aantrekkelijker KAN maken. Ook effectiever en efficiënter. Maar elke ICT oplossing komt met zijn eigen bijsluiter… Het aantal onderzoeken waaruit geen positieve invloed van ICT blijkt is echter ook groot. Alfons werkt de analogie met de bijsluiter goed uit: ICT kan een probleem verhelpen of verlichten, maar de bijwerkingen kunnen naar opspelen. Opbrengsten moet je meten op 3 niveaus: voor de student, docent en opleiding. Dan blijken er opbrengsten te zijn op zowel onderwijskundig, economisch en maatschappelijk gebied.

Alfons doet ook een oproep! Doe voorstellen voor EXMO: experimenten met ict in het MBO. Als je iets pilot of experimenteert, laat je dan begeleiden door onderzoekers die de “evidentie” van je resultaten kunnen aantonen.

Alfons spreekt overigens rustig, maar met veel beeldspraak. ICT als splijtzwam, ICT als geneesmiddel met ernstige bijsluiter, ICT als gereedschap waar je geen opleiding voor nodig hebt. Hij sluit af met stadia van ontwikkeling:

  • Vlo: je maakt grote sprongen, maar wel alle kanten uit. Is snel een circus.
  • Kip: je pikt hier eens wat, daar eens wat…
  • Bij: alles wordt strakker georganiseerd
  • Rups: kan zich verder ontpoppen
  • Vlinder…

Al met al de boodschap die ik er uit haal: betrek gedegen onderzoek bij veranderingen, voordat er conclusies worden getrokken. En ik hoop dat het EXMO programma een praktische manier is om dit te doen.