Tag Archives: Nationaal Groeifonds

Digitaliseringsimpuls Onderwijs

Ik ben vandaag te gast bij het Drenthe College voor de 46ste MBO Digitaal Conferentie. Manon Geven (Liaison mbo, MBO Raad), Judith Huisman (SURF) lichten de aanvraag toe die het Ministerie van OCW voor de onderwijssectoren heeft ingediend. Het geld voor de digitaliseringsimpuls (voorlopige werknaam) is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds. Aangezien het om serieus geld gaat zijn de beloftes die we als sector maken niet vrijblijvend en biedt tegelijk enorme kansen. De middelen worden in eerste instantie voor de eerste 2 jaar toegekend en als het goed verloopt wordt de (gereserveerde) rest in de 6 jaar erna toegekend. Surf is de penvoerder en het programma start per 1 januari 2023. De huidige fase is dus ‘kwartier maken’.

De doelen die het programma dient zijn:

  • Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
  • Het verhogen van de adaptiviteit van het onderwijs.
  • Het verbeteren van functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten.

Praktisch worden bestaande initiatieven uit het MBO programma Doorpakken op Digitalisering en het HO programma Versnellingsplan voorgezet, in zoverre deze passen. Wel trekken de 3 sectoren (MBO, HBO, WO) zoveel mogelijk gezamenlijk op. Soms is iets voor de andere sector niet relevant bijvoorbeeld.

De oplossingen of programmaresultaten die bovenstaande doelen moeten helpen bereiken zijn:

  • Een duurzame, gestandaardiseerde, veilige, betrouwbare en compatible sectorale ICT-infrastructuur.
  • Een duurzame sectorale kennisinfrastructuur.
  • Transformatiehubs: nu ‘Wendbaar en Efficiënt Georganiseerd Onderwijs’ en ‘Digitale Leermiddelen’.
  • Centers for Teaching and Learning: voor elke instelling komt er een CTL gericht op het faciliteren van medewerkers en studenten. Daarnaast vormen ze een brug tussen lokale expertise en landelijk delen.

Het programma ademt collectiviteit uit en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Dat deel is heel spannend omdat een school natuurlijk de vrijheid heeft z’n onderwijs zelf vorm te geven. Tegelijkertijd zijn er grote overeenkomsten in uitdagingen en problematiek. Het programma faciliteert daarom collectieve oplossingen en kennisuitwisseling.

Zelf zit ik nu binnen het programma in het onderdeel ‘ICT Infrastructuur’ met als focus het architectuurwerk voor de gehele sector (MOSA). De bedoeling is dat het programma daadwerkelijk sectorale ICT voorzieningen realiseert.

Disclaimer: in deze fase van ‘kwartier maken’ worden de contouren helder, maar behoeven op detail nog uitwerking natuurlijk. Bovenstaande is mijn persoonlijke indruk van de sessie.