Tag Archives: liMBO

Stand van zaken iECK

ECK Logo

H.P. Köhler neemt ons mee in de voortgang van iECK (het vervolg op liMBO), tijdens de netwerkbijeenkomst Informatiemanagers MBO. De keten bevat uitgeverijen, distributeurs, scholen en studenten. Qua systemen bevat deze keten dan contentsystemen, webshops, ELO’s, portals en student-administratie systemen. Daar moet de leerling aan de voorkant eigenlijk niets van merken. Spannende sport, dat keten-integreren.

Ervaringen tot nu toe:

  • Druk vanuit scholen op uitgeverijen om de keten werkend te krijgen heeft effect.
  • Financieel kunnen er voordelen zijn als je de hele keten goed inricht. Onder andere doordat er minder uren nodig zijn voor het beheer van allerlei gegevens en je als instelling niet zelf facturen moet innen bij studenten.

Het beoogde resultaat van het project is een beheerste implementatie van de ECK standaard voor distributie en toegang in VO en MBO. Verder nog aanvullende standaarden voor de uitwisseling van leerresultaten. Met als doel: meer gemak voor studenten en docenten.

 

liMBO – het vervolg

Vorig jaar vertelde Willem-Jan al over zijn project “leermiddelen in het MBO” of afgekort liMBO. Het project is nu voorbij en hij vertelt wat er geleerd is en wat er nu ‘staat’. De pilots waren succesvol omdat:

  • Het lukt om in de keten samen te werken met uitgevers, distributeurs, elo/portaal leveranciers, student-administraties en andere belanghebbenden binnen de onderwijsinstellingen.
  • Het lukt om de benodigde technieken te realiseren.

Het pakket van eisen is hier terug te vinden.

Verder deelt Willem-Jan een aantal verkenningen:

  • Een juridische verkenning: er gaan nogal wat misverstanden over leermiddelen (wetten en regels) rond. Onder andere over vaste boekenprijzen en aanbestedingen. Deze verkenning zet dat op een rij en verschijnt binnenkort.
  • Een kostenonderzoek: De omvang van de markt van verplichte leermaterialen is ongeveer 180 miljoen euro. Tussen opleidingen, leerwegen en niveau’s verschillen de kosten echter enorm. Er wordt weinig onderhandeld over de prijs, terwijl dat wel kan.
  • Technologie en Markt trends: Ze hebben een technologie en markt scan gedaan. Door kenmerken van trends te combineren kunnen er vier scenario’s worden verzonnen. (De student aan zet. De instelling regelt alles. Leermateriaal digitaal. Of: Onbeperkt digitaal materiaal.) De scan levert modellen hiervoor aan. Dit helpt weer de dialoog binnen de instelling om te bepalen welke richting men op wil.

Het vervolg van liMBO ligt in de ontwikkeling van de “Educatieve Content Keten Standaard” en heet dan “Implementatie ECK2”. Het doel hiervan is een beheerste implementatie ECK-standaard distributie en toegang in VO en MBO. Je kunt hierbij aansluiten.