Tag Archives: IBP

Plan van aanpak cyberveiligheid mbo en ho

Ik ben vandaag online te gast bij RijnIJssel voor de 45ste MBO Digitaal Conferentie (voorheen saMBO-ICT). Op vrijdag nemen in de 3de workshopronde Albert Hankel en Martijn Bijleveld ons mee in het plan van aanpak voor cyberveiligheid.

Om hier concreet invulling aan te geven is vanuit SURF de “Innovatiezone State of the Art Cyberveiligheid” gestart. Dit plan vormt in februari de basis voor de gesprekken met OCW over wat nodig is om de cyberveiligheid in het mbo te verbeteren.

Hierin zitten 4 roadmaps:

Komende maanden worden er 2 uitgewerkt, met de volgende doelen/resultaten:

Samen in Control

  • Werken met een gelijk normenkader (NBA)
  • Onderling verantwoording afleggen met peer-review
  • Verantwoordelijk voelen voor elkaar en kennis delen
  • Faciliteren door netwerken
  • Afspraken over crisismanagement en crisisplannen.

Techniek, Bewustzijn en Vaardigheden

  • Awareness: gezamenlijke acties.
  • SOC: alle MBO’s kunnen zich gaan aansluiten
  • Dreigingsinformatie: alle MBO’s hebben toegang tot actuele dreigingsinformatie.
  • Crisisoefeningen via OZON.

Daarna volgde een uitvraag, wat we graag in het plan terug willen zien. Voor nu dus vooral even afwachten dus, maar gezien onze eigen alertheid op dit onderwerp kijk ik er wel naar uit.