Tag Archives: dashboard

Van onderbuik naar data-ondersteund beslissen binnen Drenthe College

Ik ben vandaag te gast bij het Drenthe College voor de 46ste MBO Digitaal Conferentie. André Steenge en Dennis Rosebrand nemen ons mee in hun traject. De aanleiding was de ‘teams-aan-zet’ beweging waarin directeuren als het ware een stap achteruit deden en men teams wilde voorzien van stuurinformatie. Tegelijkertijd zocht men een platform ervoor met nieuwe BI technologieën en Selfservice BI. In combinatie met een ‘Microsoft, tenzij’ beleid zijn ze uiteindelijk bij het Data Platform Onderwijs (DPO) uitgekomen. (zijdelingse tip: we hebben er een gebruikersgroep voor)

Technisch maakt DPO op basis van een lagenmodel abstracties uit kernsystemen. Dus koppelingen naar een tussenlaag die alle data verzameld, standaardiseren naar één datamodel en erbovenop Excel/PowerBI voor dashboarding en reporting.

Leermomenten

 • Neem de tijd voor validatiesessies waarin je data-kwaliteit beproeft. Bij het Drenthe College nam dit een half jaar in beslag. Vaak kwamen fouten in administraties bovendrijven, op zich niet vreemd, maar door de terugkoppeling hielp dit de datakwaliteit verhogen.
 • Maak afspraken over welke applicatie leidend is en de ‘master-data’ levert.
 • Er werd maar beperkt gekeken in het oude systeem voor managementinformatie, met andere tooling verandert dit niet zomaar.
 • Zorg voor borging door een beheersorganisatie in te richten en maak de relatie tussen ‘systeemeigenaar’ en ‘proceseigenaren’ expliciet. Richt functioneel beheer in en benoem een ‘data-beest’ (engineer, ontwikkelaar), ‘data-baas’ (manager) en ‘data-piloot’ (analist). Handige rolnamen trouwens die ik ga overnemen en data-beest duidt vooral positief op iemand die zich er in vast kan bijten denk ik.
 • Richt een cyclisch proces voor doorontwikkeling in.
 • Sluit aan bij de IT Governance en de regievoering door CVB.

Logische vragen uit de zaal gingen over hoe vraag-articulatie ingericht werd en in welke mate teams het daadwerkelijk gebruiken. De implementatie is nog pril lijkt me en de adoptie een kwestie van lange adem. Een aanwezige proceseigenaar schetst het leerproces, van eerst alles willen weten naar langzaam te weten komen wat nu echt helpt.

Sterk afgeraden wordt ook het plompverloren toepassen van Learning Analytics op het platform. Kan technisch en theoretisch wel maar vergt een hoge mate van professionaliteit die eerder geschikt is voor een fase nadat de ‘reguliere’ gegevens eerst eens goed gebruikt worden.

We kregen ook wat visie mee over onderwijs data in 2030:

 • Data wordt per definitie gedeeld
 • De hoeveelheid data neemt sterk toe
 • Algoritmes zijn onmisbaar
 • Rol van het SIS verandert drastisch

Stellingen waarop veel te nuanceren of aan te vullen valt maar zonder prikkeling geen effectieve dialoog erover denk ik dan.

Disclaimer: dit artikel is een persoonlijke indruk van de sessie en vertegenwoordigt geen standpunt van mijn werkgever.

Meten is weten: hoe bestuurt het ROC van Twente haar IV- en ICT-organisatie? #sambowb

Rick Ruumpol en Frans van Eekelen presenteren hoe ROC Twente zijn IV ingericht heeft.

Frans onderscheidt 3 lagen: technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer. Functioneel Beheer vertegenwoordigt het eigenaarschap van een applicatie en is verantwoordelijk voor een stukje van de informatievoorziening. Algemene uitgangspunten van de IV: betaalbaar, beschikbaar, compleet, tijdig.

Rick vervolgt met de stelling: Informatievoorziening en ICT zijn één ‘dienst’? Mijn mening: NEE!! Waarom? Informatievoorziening ligt in de uitvoering dichtbij functioneel beheer, die voor informatiesystemen gebruik maakt van kernsystemen die in allerlei afdelingen liggen. Dat staat los van ‘harde’ IT. Op architectuur of regieniveau zijn wel mensen nodig die overzicht hebben over het geheel.

Na een relatief lange inleiding komt het ‘meten=weten’ thema naar voren. Samengevat: Balanced Scorecard. Dat wekte toch een aantal interessante vragen op, want prestatie-indicatoren voor een dienstverlenende/ondersteunende dienst, wie bepaalt die? Is dat de klant, of zijn het je eigen doelen? En wanneer is goed, goed? Enkele voorbeelden:

 • klanttevredenheid over de communicatie;
 • centraal in de informatiedienstverlening staat het onderwijsproces en de deelnemer;
 • wijzigingen worden conform architectuur uitgevoerd;
 • aanvragen afhandelen binnen de gestelde tijd

De conclusie: ook uit de doelstellingen blijkt dat het steeds minder gaat om techniek en meer om dienstverlening.