Wat weet ik van BlockChain?

Ondertussen heb ik flink wat onderzoekstijd besteed aan white-papers, YouTube filmpjes en blogposts over BlockChain. Normaliter is dat voldoende om op m’n eigen houtje de materie te doorgronden. Ik probeer ook een holistisch beeld te krijgen van zowel de werking onder de motorkap (conceptueel) als de toepassingsgebieden en de impact op de maatschappij.

Meestal gaat mijn hoofd er daarna mee aan de haal: verbanden leggen met andere domeinen, toepassingen in onderwijs zien en eigen visie-ontwikkeling. Dat lijkt zich autonoom te voltrokken en op losstaande momenten, tijdens het fietsen ofzo. Een ander zou zeggen: leren is niet-lineair maar organisch. Het gekke met BlockChain is dat ik enorm ‘hooked’ ben, maar meer dan gemiddeld mentaal moet herkauwen. Kwestie van geduld met mezelf denk ik.

Wat snap ik tot nu toe? In Q&A vorm:

 • Waarom zijn de gegevens op de Blockchain onveranderbaar?
  Omdat iedereen de complete kopie krijgt. Als je een blokje zou aanpassen, dan is er geen meerderheid die dit overneemt. De kans dat één partij een meerderheid heeft van een vals stukje ketting is heel klein. Althans bij een openbare BlockChain zoals die waar BitCoin op leeft.
 • Zijn de gegevens anoniem? 
  Als je een BlockChain inkijkt zie je geen identiteitsgegevens. Alleen publieke sleutels. Deze horen bij een persoon die zelf de privé-sleutel heeft. In het geval van Bitcoin zie je wat zo’n sleutel aan transacties doet.
 • Is het Bitcoin netwerk alleen voor geld?
  Nee, je kunt ook andere gegevens opslaan op die BlockChain. Met gegevens bedoelen we dan niet bestanden of zo. Maar er is ruimte voor wat data.
 • Waarom kun je met BlockChain aantonen dat een document authentiek is?
  Eigenlijk heb je daar BlockChain niet voor nodig, want een vingerafdruk berekenen (hash) is gewoon wiskunde. Het is alleen handig om deze hash op de BlockChain op te slaan, omdat het dan op een plek zit ‘waar je altijd bij kunt’. Ook al bestaat het bedrijf of school dat het document maakte niet meer. Of het bedrijf die de hash produceerde is failliet.
 • Waarom is het waarmerken op een openbare plek goed voor de privacy?
  In gesprekken lopen verschillende begrippen omtrent privacy door elkaar heen. Als een document een contract, cijferlijst, referentie etc. voorstelt dan blijft deze bij de partijen die er bij betrokken waren. De openbare vingerafdruk kan nooit omgekeerd terug rekenen naar het document. Dat zou overigens een super zip zijn met ongekende compressie!
  Wat wel kan, in een later stadium, is controleren of het document ‘origineel’ is. Door opnieuw, wellicht jaren later, de vingerafdruk te berekenen (de wiskunde is immers bekend) en deze te vergelijken met de vingerafdruk op de BlockChain.
 • Hoe vermindert BlockChain het aantal tussenpartijen?
  Je hoeft niet aan de oorspronkelijke partijen te vragen of iets klopt. Je kunt zelfstandig verifiëren.
 • Vermindert BlockChain administratieve lasten?
  Hiervoor gelden dezelfde regels als bij normale automatisering. Als stappen in het proces worden overgenomen door een systeem dan kan dit de efficiënter zijn. BlockChain ‘doet’ van zichzelf niet zoveel, behalve heel veel data publiceren.
 • Welke stappen neemt een BlockChain over?
  Van zichzelf alleen het duurzaam opslaan van vingerafdrukken en deze geven aan iedereen die er om vraagt. Dat kan vooral veel gedoe besparen als documenten verder in de keten nodig zijn. Degene die iets gedaan wil krijgen kan een document overleggen zonder dat je terug hoeft naar de maker ervan. In het geval van scholen: een sollicitant kan zijn gewaarmerkte diploma of werkervaring op C.V. overleggen zonder dat de werkgever alle scholen en voormalige bedrijven af hoeft te bellen ter controle. Die vervolgens in hun documentenopslag moeten duiken om iets te checken.
  Met BlockChain kan je wel nog meer automatiseren, maar niet op het Bitcoin netwerk. Dat kan door niet alleen data maar ook code op te slaan, zogenaamde Smart Contracts. Hiervoor is een alternatief BlockChain netwerk: Ethereum.
  Samengevat: de inspanning om informatie te creëren voordat het op de BlockChain gezet wordt blijft gelijk!
 • Is waarmerken een garantie voor juiste gegevens?
  Ja, als je wilt aantonen dat een document in het verleden bestond.
  Nee, als je degene die het document maakte niet vertrouwt.
  Voorbeeld: een nep-universiteit kan nep-diploma’s uitgeven en het waarmerk ongehinderd op de BlockChain zetten. Jaren later kun je nog perfect controleren dat ze dat deden. 😉

Bovenstaande zijn wat kennis en inzichten op verschillende niveaus op willekeurige volgorde. Niet-lineair enzo. Aanvulling welkom!