Servers in de cloud: Azure #samboict

In ronde 2 van de 29ste saMBO-ICT Conferentie sluit ik aan bij de presentatie Michael Kleine. Hij opent met een overzicht van het Azure platform en de voordelen van schaalvergroting en ontzorgen. De visie van Microsoft is een ‘Hybride’ variant van je datacenter. Je hebt altijd nog een deel in je eigen datacenter en er kan een deel draaien bij Azure. Daarnaast noemt Michael de audits die ‘derden’ doen, zodat ze onafhankelijk getoetst worden aan allerlei ISO normen.

Rob Keemink vervolgt en schetst hun geleidelijke overgang: van meerdere eigen datacenters naar één, van fysieke servers naar virtuele, van eigen datacenter naar Azure. Dit kan best een aantal jaren in beslag nemen en naast elkaar lopen. Ze zijn Azure als eerste gaan toepassingen voor websites en testservers. Veel storage kan naar Skydrive Pro.

Ik vind het een herkenbaar verhaal: als school heb je vaak nog honderden ‘ouderwetse’ applicaties en een aantal websystemen in eigen beheer. Voor lang niet al deze applicaties zijn alternatieven in de cloud aangezien het vaak specifiek digitaal lesmateriaal betreft, verpakt in een applicatie. Ook zijn leveranciers van kernsystemen lang niet allemaal zover dat ze zelf hosting aanbieden. Dat vergt allemaal servers waar je zelf beheer op doet. Enfin, geef het een paar jaar.

Wat ik opvallend vond aan de demo is dat er op Azure niet alleen Windows Servers geïnstalleerd kunnen worden. Linux-varianten zijn ook mogelijk. Daarnaast kun je middels een VPN Gateway je eigen netwerk transparant koppelen aan je eigen netwerk binnen Azure.

Tippie: op 23 januari is er een webinar voor onderwijs over Azure.