MBO Cloud – Allemaal in de wolken

Willem Karssenberg en Maaike Stam presenteren “MBO Cloud – Allemaal in de wolken”. Ze slaan gelukkig een aantal zaken ‘over’ die iedereen bekend veronderstelt. MBO Cloud is een vorm van samenwerking in een ‘community-cloud’.

Maaike leidde een discussie aan de hand van stellingen.

  1. Over 5 jaar wordt 80% van leermiddelen in cloud aangeboden.
  2. Software en digitale leermiddelen moeten device-onafhankelijk worden aangeboden.
  3. We moeten ons voorbereiden op een veranderde rol van ICT binnen instellingen.
  4. Werken in een MBO Cloud wordt efficiënter als MBO’s gezamelijke afspraken maken.
  5. Na BYOD komt BYO Software.
  6. Autorisatie wordt binnen de cloud-applicatie geregeld.

Overal het algemeen was men het wel eens, terwijl er wel veel vragen en opmerkingen loskwamen. Moeilijk om verslag te doen van een ad-hoc discussie trouwens. 😉

Het programma MBO Cloud poogt de samenwerking op gang te brengen. Zodat MBO instellingen niet het wiel hoeven uit te vinden. Binnenkort volgt er meer in de saMBO nieuwsbrief.