Herziene Kwalificatiestructuur: Samenwerken met ambitie

Eric Jongepier vertelt op de saMBO-ICT gebruikersdag over de Herziening Kwalificatiestructuur. saMBO-ICT wordt hierbij betrokken vanwege de impact op processen en systemen. Het is een ‘majeure’ ontwikkeling. Even plat op een rij:

  • Macrodoelmatigheid en organiseerbaarheid zouden hand in hand moeten gaan. Dat is niet vanzelfsprekend.
  • Het aantal belanghebbenden is groot: instellingen, DUO, ministerie, bedrijven en kenniscentra.
  • Het uitlijnen van veranderende wet/regelgeving, projecten, een praktijkproef en nieuwe functionaliteit van systemen is een grote uitdaging.
  • Het tijdpad is krap en levert druk.
  • Er is gestart met een analyse van DUO systemen.
  • De rol van saMBO-ICT is adviserend.

Update: De presentatie is hier terug te vinden.