Meerwaarde van ICT in het onderwijs op #samboict

Frank Kalshoven van de ArgumentenFabriek en “Het Spel en de Knikkers” uit de Volkskrant, sluit af met de keynote. In drie delen.

  • Hoe zit onderwijs in elkaar? De arbeidsproductiviteit stijgt in alle sectoren, tenminste al tientallen jaren. Maar niet in het onderwijs. Frank refereert aan William Baumol “In de publieke sector groeit de productiviteit niet.” Hij stelt echter dat dat nu wel kan! Hij illustreert dit met de kosten van een diploma.
  • Hoe zou je het willen? Maximale kwaliteit tegen minimale kosten. Hij waarschuwt echter voor het LIDL effect binnen scholen. Dat je een ‘kostenbeuker’ wordt.
  • Wat zou je doen als je overnieuw mocht beginnen? Dan zou je alles dat met jeugd te maken heeft samenpakken. Zoals begeleiding, zorg en leren. Hij noemt daarom experimenten als de loopbaanschool (VMBO) en de Netwerkschool (MBO).

Zijn hoofdlijnen:

  • Van producentenlogica naar dienstverlenersdenken.
  • Van klassenschool naar massamaatwerk.
  • Van homogene arbeid naar taakverdeling en specialisatie.
  • Van arbeidsintensief naar kapitaal- en technologie-intensief.

We krijgen de aanmoediging het ‘anders’ te organiseren. Bijvoorbeeld door 52 weken per jaar open te zijn, onderwijsmensen meer contact te laten hebben met leerlingen, in- en uitstroom variabel te maken, het zitten blijven af te schaffen.

Mijn indruk: ik zoek in keynoters een mix van inhoud en spreekkwaliteiten. Frank weet aan de ene kant waar hij over praat en prikkelt aan de andere kant door zijn manier van spreken. Geen popie-jopie trendwatcher dus. Wel heb ik het gevoel dat hij zijn verhaal beter kan vertellen aan besturen, vakbonden, onderwijswetgevers en inspectie.

De volledige presentatie is hier te vinden.