Workshop op #samsam13 "Samen leren werken met SharePoint"

samsam

Ellen Spuijbroek en Aart Quivooij van het Willem van Oranjecollege delen hun ervaringen met SharePoint, op SamSam2013. Ellen stelt:

"Zomaar alles in SharePoint kwakken heeft geen zin, zorg ook dat er meer eenduidigheid komt in manieren van bestanden opslaan. Uiteindelijk is dit efficiënter."

Hun implementatieplan bestond uit de volgende fases:

  • Initiatie: voorlichting, interviews en voorstel voor technisch ontwerp.
  • Inrichting bepalen: het vertalen van het organisatiemodel zodat er een navigatiestructuur en rechtenstructuur ontstaat.
  • Inrichting uitvoeren: de concrete inrichting van nieuwsvoorziening, metadata, onderwijspleinen en formulieren.
  • Training

Randvoorwaardelijk hoor ik hier en ook bij de andere sessies: een goed ingerichte Active Directory is vereist, zowel voor SharePoint als Office365. Dan kan namelijk later iedereen de voor hem relevante informatie zien. Pagina's in de portal passen zich aan het individu aan. Mits goed ingericht natuurlijk.

We krijgen ook tips mee:

  • Metadata: sta verschillende invalshoeken toe, maar wijs een knopenhakker aan! De meta-data is essentieel voor het later terugvinden van documenten.
  • Betrek secretariaten, directies en docenten: terugval in oude patronen veroorzaakt veel ruis! Als stukken ook nog gemaild blijven worden dan wordt de portal niet of slecht gebruikt.
  • Pas voortdurend aan: schaaf de portal bij n.a.v. reacties.
  • Blijf ondersteuning bieden.
  • Maak eigen personeel vaardig.
  • Benoem aanspreekpunten voor de acceptatie van de omgeving.

Een zijdelingse opmerking vond ik prikkelend: De beste nieuwsomgevingen zitten in organisaties die iedereen nieuws laten maken. Oftwel: als je het vullen van de portal inperkt tot een paar aangewezen personen, dan zal de vulling achterblijven.

Eentje voor de verwachtingen: vanuit een Android of iOs device iets uit je sharepoint openen is geen probleem. Wijzigen en terug opslaan echter ...