Vertrouwen Verbinden Vakmanschap #mbocity

Myriam Lieskamp spreekt over het thema "Werken en leren in een professionele leergemeenschap".

Wat is een professionele leergemeenschap?

Myriam sluit voor de definitie aan bij wat Mentink hierover schreef in 2014. Het is een gemeenschap van onderwijsmensen, die o.a.:

 • gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen en hun talenten;
 • waarin eigenaarschap en regelruimte is;
 • waarin leraren werken die gemotiveerd zijn en initiatief nemen.

Myriam prikkelt wel door te stellen dat je dit niet even 'organiseert' door een vast moment op dinsdag te plannen. Leidinggevenden zijn hierin faciliterend.

Bouwstenen

 1. Gemeenschappelijke visie
 2. Een ondersteunende leerstructuur
 3. Een open en veilige leercultuur
 4. Ondersteunend leiderschap
 5. Een rijke leeromgeving
 6. Mogelijkheid tot samenwerken
 7. Een onderzoekende, reflectieve houding
 8. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen
 9. Uitdagend, haalbaar en gedegen leerprogramma

Concreet werk je in een duurzaam samengesteld team, realiseer je samen afgesproken onderwijskundige doelen, werk je aan didactische en pedagogische aanpakken die bewezen werken, onderzoek je continue wat werkt, gebruik je elkaars ervaringen en werk je oplossingsgericht.

Als je wilt checken of je hier klaar voor bent, bekijk dan in ieder geval het lijstje prestatie-indicatoren "Professionele Ontwikkeling" van Hessing. Onderaan zit een linkje naar de pdf, zie bladzijde 13.

Mijn  eigen indruk:

Myriam kan boeiend vertellen en ik vind de nadruk op gezamenlijkheid erg goed. Zou het gedroomde koninkrijk dan echt verdwijnen?