Van MBO naar HBO

Doorstroom

Al een aantal jaar probeerde ik meer inzicht te krijgen in de doorstroom van onze studenten naar het HBO. Dat had 2 redenen:

 • Punt 2 van onze bestuurlijke agenda vermeldt: "Er is sprake van een systematisch doorstroming vmbo > mbo  en mbo > hbo". Als  er "sprake van is" dan zou het ook meetbaar moeten zijn. Eenmaal meetbaar/rapporteerbaar zou informatie hierover dus helpen besturen.
 • Één van de vier perspectieven om naar ons assortiment opleidingen te kijken is "Arbeidsmarktrelevantie". Er zijn echter enkele opleidingen met een lage kans op werk (na MBO) maar die vooral bedoelt zijn als springplank naar HBO. Als je dus naar 'kans op werk' alleen kijkt dan zou je deze onterecht kritisch bekijken. Mits er wel sprake is van doorstroom natuurlijk.

Dat het jaren duurde eer het lukte had te maken met beschikbaarheid van data:

 • Eigen uitstroomdata: een student gaat lang niet altijd naar de HBO opleiding die hij ons vertelt. Daarnaast zouden we onze administratie van de 'uittake'  moeten aanscherpen.
 • HBO instroomdata: eenmaal goed afgestemd zijn HBO's meestal wel bereid data van hun instroom aan te leveren. Zonder 'man-in-the-middle' is het erg arbeidsintensief om gegevens te leveren. Alle mogelijke HBO's zouden dan zelf naar al hun toeleverende MBO's dit moeten aanleveren. Elk MBO zou op zijn eigen manier deze informatie gestructureerd willen hebben en elk HBO zou deze weer op zijn eigen manier aanleveren. Zolang er geen standaard zou zijn.

Toch is er al een tijd een 'man-in-the-middle': DUO. Deze verzamelt over de instellingen heen natuurlijk al alles. Ik was daarom blij dat de HBO Raad deze data kan leveren.

Praktisch en kort:

 • Downloaden op bovenstaande link.
 • De draaitabel gebruiken om eigen ROC/AOC te kiezen en te kijken waar iedereen naar uitstroomde. Of je kiest je concurrent, kan ook.
 • De draaitabel is lekker te tweaken, zodat je data kan presenteren op MBO kwalificatie, crebo, domein, sector, leerweg of HBO instelling.
 • De ruwere data is niet op een apart tabblad terug te vinden. Deze kan je 'reverse engineeren' door op één van de totalen dubbel te klikken. Excel hoest dan alle mogelijke velden voor alle mogelijke rijen op.
 • Ik heb deze gefilterd op de eigen instelling.
 • Om intern te kunnen rapporteren naar onze organieke eenheden (teams) heb ik een koppeltabel gemaakt. Deze vertelt van elke crebo door welk team deze aangeboden wordt.
 • Vervolgens kun je bijvoorbeeld draaitabellen maken per team, per kwalificatie, per jaar en het percentage HBO doorstroom.

Voor mij erg handig deze transparantie. Dus DUO: laat maar komen die data!