The Long Tail van ROC Tilburg

Naar aanleiding van mijn post gisteren, waarin ik me afvroeg of er sprake is van een Long Tail in het onderwijs, gelijk maar even de proef op de som genomen.

Eerste vraag: Wat is ons product? Eigenlijk is dat het NIA of "Nauwkeurig Inschrijf Aanbod". Deze komen meestal in cohorten met wat smaakverschillen. Een NIA valt weer onder een CREBO, zeg maar een uniek nummer voor elke opleiding. Dus om het niet direkt te ingewikkeld te maken, zeg ik: product = CREBO.

Tweede vraag: Hoeveel wordt elk product afgezet? Dat zou het geconsumeerde aanbod moeten zijn. Oftewel: hoeveel inschrijvingen zijn er op een bepaald CREBO. Los van behalen van diploma of niet, aanwezigheid of niet.  Ook om het hier niet weer te ingewikkeld te maken, zeg ik: consumptie = deelnemer met een inschrijving.

Vervolgens heb ik een tabel samengesteld met daarin alle CREBO's en het aantal deelnemers op 1 oktober 2008. Deze is vervolgens gesorteerd van veel naar weinig deelnemers. Onderstaande grafiek toont de "Long Tail". (Ik heb de soorten CREBO's weggelaten om geen info over de 1 oktober telling te geven voordat deze goed en wel in Groningen zijn ;) )

roc-tilburg-totaal

Enkele cijfers:

 • 218 CREBO's bedienen zo'n 10.500 studenten.
 • De 25 populairste hiervan bedienen 50% van de studenten.
 • De 73 populairste hiervan bedienen 80% van de studenten.

Omdat in deze grafiek zowel oude opleidingen zitten als de nieuwe CGO opleidingen, heb ik de CGO opleidingen (CREBO 9xxxx) er uit gefilterd. Dan wordt het beeld toch wel anders!

roc-tilburg-exp

Enkele cijfers:

 • 128 CREBO's bedienen zo'n 7.100 studenten.
 • De 20 populairste hiervan bedienen 50% van de studenten.
 • De 51 populairste hiervan bedienen 80% van de studenten.

Dan zou er eigenlijk geen sprake zijn van een echte "Long Tail"! Je ziet dat ook aan de "rugvorm" voor de staart van de grafiek.

Een andere weergave van dezelfde gegevens laat zien welk percentage CREBO's je nodig hebt om welk percentage deelnemers te bedienen. Waarbij de populairste opleiding voorop staat.

roc-tilburg-relatief

Hieruit is te concluderen dat 50% van de deelnemers bedient worden door 16% van onze opleidingen. 80% van de deelnemers wordt bedient door 40% van onze opleidingen.

Vragen ter onderzoek die het bij me oproept:

 • Is mijn conclusie juist dat er geen sprake is van een Long Tail?
 • Als deze er al was, is deze dan juist minder geworden na invoering van CGO?
 • Is er dan minder maatwerk?
 • Hoe zou dit werken als een student inschrijft op een domein i.p.v. een opleiding?
 • Zouden rendementen van niche-opleiding consequent hoger of juist lager zijn?
 • Is er een andere definitie van "product" te verzinnen? CREBO is toevallig eenvoudig meetbaar.

Is er iemand anders die dit soort cijfers heeft van zijn ROC?