Stick Together Monitoring VMBO-MBO

leijgraafRob Verstegen en Dorothée (ROC Leijgraaf) gaven een presentatie over doorlopende leerlijnen en aanpak van doorstroomproblemen. ROC Leijgraaf trekt het project "Stick Together", vanuit de strategische ambitie: "In 2011 zijn we een school zonder uitval", of iets genuanceerder zonder ongemerkte uitval... Partners zijn andere ROC's en VO scholen in de regio, leerplicht en RMC.

Vanuit de registratie van studentgegevens wil men risicoleerlingen monitoren en interventie plegen. Al gedurende het 4de jaar VMBO wordt gekeken wie "risico-overstappers" zijn. Deze worden gevolgd. Sleutelbegrippen: vroegtijdige signalering, nauwkeurige registratie, snelle interventie, sluitende aanpak.

Enkele kengetallen: Van 2004 tot en met 2007 daalde het aantal risico-overstappers van 17% naar 1,3%. Dus de "ongemerkte uitval" daalde. De kans op ontsnappen is gering. De snelle interventie werd ook duidelijk: contact leggen, controleren aanmeldingen, volgen etc. Als van iemand in oktober de bestemming nog steeds onbekend is, dan gaan de decanen van de VMBO's alsnog bellen naar de studenten. Belangrijk is dat men zich probleem-eigenaar voelt, ook al is de leerling al vertrokken.

Helemaal interessant vond ik de technische oplossing: een USB-stick! Vandaar de titel... Dus juist niet eerst een portal bouwen, waarop allerlei partijen inloggen en data uitwisselen, maar laagdrempelig een programmatje om te leerlingen volgen op een stick. Alle decanen hebben er één. Per student zijn acties vast te leggen (intake, oriëntatie, gesprek, bedrijfsbezoek etc.) en en statussen (plaatsing, aanmelding etc.) Hieruit zijn weer allerlei handige lijstjes uit te draaien. Hiervoor is gekozen omdat men snel aan de slag wilde en gaandeweg wilde ontdekken wat goed werkt. Alhoewel de gegevens nogal diffuus verspreid zijn op ieder zijn stick, is het toch doeltreffender gebleken dan starten met een groots online systeem. De vraag is wel of het in regio's met aanzienlijk meer studenten ook zou werken. Verder komen updates 1 keer bij jaar bij het opnieuw uitdelen van de sticks.

De informatieuitwisseling wordt gedaan door RMC als "regioseur". De info van de sticks wordt verzameld en gesorteerd op aankomstscholen. Zodat dat die bij het volgen weer kunnen aanhaken.

Eigen indruk: een originele aanpak die resultaten oplevert!

(Dit is een crosspost op www.blogisch.nl en rocmb.blogspot.com)