Sakai Conferentie

Sakai

sakai2007.jpg In Amsterdam vindt deze week de 7de Sakai conferentie plaats. Het Portfolio4u systeem zoals we dat binnen ROCMB gebruiken draait op dat framework en de leverancier was zo vriendelijk om ons uit te nodigen voor de woensdag.

Voor mij een eerste kennismaking met de Sakaicommunity en een gelegenheid om voorbeelden te zien. In Amerika wordt het vooral gebruikt door universiteiten en zij zijn dan ook de grootste deelnemers in de community. Uit Nederland waren een aantal ROC's en de Universiteit van Amsterdam en Twente vertegenwoordigd. Ik heb zelf een aantal workshops bezocht.

Algemene conclusie van de hele dag:
- Buiten Nederland is Sakai vooral bekend bij Universiteiten. In Nederland experimenteren gelukkig ook veel ROC's er mee.
- Sakai is een uitstekend voorbeeld van "Community Source". Het heeft ondertussen dusdanig veel partners en actieve developers dat het een plek tussen andere systemen kan behouden, sterker nog: er lijkt nog een grote groei aan te komen.
- De architectuur (SOA) is dusdanig dat Sakai flexibel verder te ontwikkelen is en makkelijk aangesloten kan worden op andere systemen. Dit, gecombineerd met een "dikke" community, kan er voor zorgen dat Sakai duurzaam is.

Conclusie voor Portfolio:
- Portfolio's ondersteunen een proces van verzamelen van bewijslast, evaluatie, reflectie en beoordeling. De kleinste eenheid waarop dit gebeurt is vaak een prestatie of opdracht. In Sakai gebeurt dit in matrixen. In elke cel kan bewijslast geplaatst worden.
Als prestaties relatief klein zijn en je elke prestatie in je portfolio wilt vastleggen, dan neemt de omvang van je matrix nogal toe of ze worden erg complex. Het navigeren tussen stappen in het begeleidingsproces en tussen studenten wordt dan ook bewerkelijker.
- Er zijn nog veel wensen voor het kunnen vormgeven van het prestatie (showcase) gedeelte. Eigenlijk zou elke portfolio-eigenaar zelf makkelijk de vormgeving moeten kunnen doen.
- In Sakai zijn allerlei formulieren te ontwerpen waarin volgens sjabloon informatie verzameld kan worden. Deze zijn dan weer in het portfolio te plaatsen.

Verwijzingen:
Sakai: http://www.sakaiproject.org/
Blogspot Sakai NL: http://sakai-nl.blogspot.com/

Learning Styles & Online Environment

Aan de hand van deze presentatie werden een aantal leerstijlen doorlopen. Hiervoor werden 2 assen gebruikt: concreet versus abstract en actief verus reflectief. Vervolgens kwam de uitdagende vraag hoe je tegemoet komt aan deze verschillende leerstijlen in een elektronische leeromgeving. Echt vernieuwend was het niet zozeer, ze gaf wel van allerlei tools aan hoe die kunnen motiveren.

Op z'n Engels: "We always choose to do what is most satisfying to us at the time. What is most satisfying is that which helps us meet our basic needs: love and belonging, power, fun, freedom. When you create a learning environment that is satisfying, then learning is optimized"

Vervolgens werd de bekende piramide van stal gehaald: hoeweinig je wel niet onthoudt van iets wat je hoort, leest, ervaart, demonstreert etc. Wel zag ik een andere variant: van welke soorten media je het best leert. Het is Dale's Cone:

Dale’s Cone

Sakai in the Netherlands

capetown.jpgWytze Koopal van Surf en de Universiteit van Twente schetste de stand van zaken in Nederland aan de hand van deze presentatie.
Uit de tussenevaluatie kwamen de volgende punten:
- Samenwerking binnen een community blijft een uitdaging.
- De voordelen van "Community Source" zijn moeilijk uit te leggen aan anderen.
- Beleidsmakers komen vanuit de "oude wereld", terwijl volgens Friedman de wereld "plat" is. Oftwel: globalisering heeft ook invloed op hoe systemen ontstaan en ontwikkelen.

De Sakai NL Special Interest Group is wel een lokaal platform dat toegankelijk is voor anderen die in Nederland willen starten met Sakai.