Sakai community source

Sakai

Via bloghopping kwam ik de weblog tegen van Michael Feldstein en zijn ervaringen met de Sakai community. Hij verwoord precies een aantal criteria die van belang zijn voor duurzame "community-source" projecten. In steenkolen Nederlands:

- Bevorderen transparantie: communicatie, richting en beslissingen. Eigenlijk is dit voor gesloten organisaties ook belangrijk, maar vooral bij groeiende communities is transparantie van belang om te bepalen welke rol je kan/wil spelen.
- Het besef van eigenaarschap door niet-ontwikkelaars neemt toe. Zolang een systeem "van ontwikkelaars is", zal de geboden functionaliteit vertrekken vanuit het technisch-mogelijke i.p.v. wensen en behoeften van gebruikers. Dit hangt samen met:
- Openstaan voor verandering: gemotiveerd door behoeften komt er soms kritiek op een systeem. De manier van omgaan hiermee toont hoe open men staat voor kwaliteitsverbetering.
- Het implementeren van standaarden zodat je eigen systeem aansluit en inter-operabel wordt.
- Verbeteren van release kwaliteit: systematisch toetsen en testen voor je iets uitrolt.