Ronde-tafel over de beleidsagenda van ICT in het onderwijs - samboict

sambo~ict

Ludo Cuijpers (Leeuwenborgh) en Jaap de Mare begeleiden een ronde tafel (ook letterlijk). Ludo opent met de vraagstukken waar Leeuwenborgh voor staat (leren op maat, studenten volgen, BPV, etc.) Enkele veranderingen:

  • Veel techneuten moeten worden omgeschoold naar (interne) consultants.
  • Een ICT-er mag in principe geen NEE zeggen... en hoeft niet mee te discussieren over 'is het wel nodig...'
  • Er heerste een cultuur waarbij met te krappe budgetten ICT toch oplossingen moest en wilde bieden. Nu is er een meer volwassen afstemming van behoefte en dienst.

Dan komt Ludo ter zake: er is een allereerste aanzet tot een beleidsplan 2011-2012 gemaakt. De methodiek wordt gepresenteerd door Jaap. Ze hanteerden de volgende topics en indeling:

  • In de klas: games, video, content, social media, e-didactiek, elo, any time, place, device, mobile etc.
  • Leren op Maat: latere instroom, eerder examineren, loopbaanplanning, keuze in vrije ruimte, IT maatwerk voor velen, etc.
  • Studentvolg: zorgdossier, resultaten, voortgang, begeleidingsactiviteiten, transparantie, privacy, etc.
  • BPV: werven van plaatsen, CRM, matching, BPVO, digitale handtekening, BPV-begeleider als collega, begeleiding op afstand, etc.

De term e-didactiek leverde een aardige ronde-tafel-discussie op. Zou de bekwaamheid op dit gebied en IT vaardigheden door HR opgenomen kunnen worden in de functioneringsgesprekken? Zodat aandacht hiervoor automatisch een plek krijgt?

Al met al een duidelijk overzicht en indeling van de topics die een rol spelen binnen de beleidsagenda. Tegelijkertijd wel heel erg opsommend... die als input dient voor de vervolgstap: komen tot een gezamenlijk gedragen "ICT in onderwijs" visie.