Referentiearchitectuur (Horizon College en ROC Aventus)

In de opening werd de vraag gesteld: "Architectuur, moet doet?" Het helpt organiseren en besluiten. Vanuit ROC-i is er nagedacht over modellen. De reden om informatiearchitectuur te ontwerpen is om het overzicht te houden over allerlei IT zaken. Het gebruikte framework was TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Motto: voor en door ROC's.

Wat is TOGAF? Er zijn veel modellen of frameworks, deze is open en biedt een methodiek om architectuur te ontwikkelen. Het doel is een betere inzet van IT en effectiever management door de modellen, beschrijvingen en checklists. De volgende stappen kwamen langs:

  1. Het framework vertrekt vanuit het strategische beleidsplan, dit om de "business" te verbinden met IT.  Het beleidsplan kan vertaalt worden naar uitgangspunten en principes.
  2. De business architectuur wordt beschreven. (bijvoorbeeld met modellen die de hele onderwijsketen in beeld brengen)
  3. De informatiearchitectuur wordt beschreven. (in de vorm van een applicatielandschap en informatiestromen, in de toekomst moet dit een SOA zijn)
  4. De technische infrastructuur wordt beschreven.
  5. De ontwikkelingen plaatsen binnen architectuur.
  6. Migratieplanning
  7. Implementatie, borging
  8. Architectuuraanpassing.

Schematisch:

Togaf

Conclusie: alhoewel het verhaal lang bleef steken in missie/visie was het gedeelte waarin de stappen voorbij kwamen redelijk concreet, bruikbaar en duidelijk. Helaas kwamen de laatste 3 stappen niet uit de verf.

De groep die vanuit ROC-i hieraan werkt maakt gebruik van een wiki/sharepoint. De link volgt nog.