Online leren in balans op #samboict

sambo~ict

Leo Bakker van Kennisnet vertelt op de 32ste saMBO-ICT Conferentie over het project "Online leren in balans". De term "in balans" komt van het bekende 4-in-balans model. Het model beoogt leren met ICT te bevorderen, waarbij de samenhang met visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur georganiseerd is.

Aanleiding voor dit traject:

  • Praktische redenen zoals krimp van studentenaantallen, in sommige regio's lange reistijd en financiële middelen.
  • Grotere ontwikkelingen zoals herstructurering van de kwalificatiestructuur en Focus op Vakmanschap.

Erg opvallend was dat er vaak gestart wordt met ICT vanuit bedrijfsmatige redenen, terwijl gaandeweg de onderwijskundige redenen groter worden. Dat lijkt me principieel ook beter, mits de betaalbaarheid en het rendement van je investering maar niet een blinde vlek wordt. Om dit concreet te ondersteunen komt er een spreadsheet beschikbaar om kosten/inkomsten door te rekenen.

Veel discussie ontstond er over onderwijstijd en de rol van de inspectie hierin. Aangezien online-leren op afstand zeker niet zomaar telt als onderwijstijd. Afwijken van de norm mag soms wel, mits de kwaliteit van je onderwijs aantoonbaar gelijk blijft en je CVB toestemt. Meestal wordt de kwaliteit dan aangetoond met rendement (jaarresultaat/diplomaresultaat) en tevredenheidscijfers, vermoed ik.

Op het Deltion hebben ze ervaring opgedaan met "Online leren in Balans":

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=XNB4jzpSzPc[/embed]

Op het einde advies en tips voor andere ROC's. Geleerde lessen tot nu toe:

  • In ieder geval lijkt het leren effectiever en geconcentreerder te zijn.
  • De sociale aspecten van 'offline-leren' en de ontmoetingen in de klas/school worden wel gemist.
  • De leerresultaten zijn gevolgd en onderzocht door Windesheim. Deze lijken gelijk te zijn gebleven.

Over een week of twee komt de publicatie uit.