MyBellApp - Keynote door Tim van der Werff op #samboict

sambo~ict
Tim van der Werff

Tim van der Werff opent met zijn keynote MyBellApp. De aanleiding voor het maken van deze app, was een verhuizing. Waarbij twee scholen in één gebouw kwamen. Toen ontstond het idee om een app te maken, waarin de schoolbel gaat afhankelijk van het lesrooster. Anders hoor je de hele tijd twee normale schoolbellen door elkaar. In eerste instantie kreeg hij niet veel reactie op z'n initiatief. Toen hij eenmaal een prototype had echter wel. Hij begon met iOS SDK en een account bij iTunes als developer. Daarna ging hij door voor Android met Eclipse. Ontwikkelen in Android vindt hij in eerste instantie moeilijker. De goedkeuring voor de appstore is weer makkelijker. Vervolgens heeft hij de app doorontwikkelt voor andere scholen. Voor de toekomst wil hij nog roosterintegratie ontwikkelen.

Al met al klinkt het zo laagdrempelig om functionaliteit te ontwikkelen en is het een voorbeeld van een student die zijn leerervaringen in eigen hand neemt.

De hele presentatie is hier te vinden.

Dit was onderdeel van de 28ste saMBO-ICT conferentie bij het Landstede.