Met onze school naar de Cloud (I)

datacenter

Afgelopen twee jaar hebben we onze transitie naar de cloud voorbereid. Dat is best een lange tijd, zelfs voor een proces waarin je oriëntatie, aanbesteding, inkoop en inrichting doet. Om te voorkomen dat we vanuit het 'gereedschap' (software) dachten, stonden we vrij lang stil bij wat ons doel nu eigenlijk was, wat we als organisatie nu precies wilden met moderne ICT.

Halverwege werd duidelijk dat die cloud eigenlijk uit twee delen zou bestaan:

  • Private Cloud: een 'eigen' deel waar we nog het technisch beheer van doen. Deze is wel compleet gevirtualiseerd, zodat we niet eigenaar hoeven te zijn van de rekken met servers zelf.
  • Public Cloud: die door Microsoft geleverd zou worden.

In komende blogposts wil ik verslag doen van onze reis en vertellen over de keuzes die we maakten.

Disclaimer:

Mijn ervaringen zijn opgedaan binnen de context van een middelgroot MBO. Dus wat voor ons werkt hoeft ergens anders niet handig te zijn. Een andere cultuur, een andere schaal of een andere onderwijssector dwingen zelf na te denken. Best-Practices kunnen daarom niet zomaar gekopieerd worden. Het leek me alleen goed om onze afwegingen en keuzes te delen, ook al kunnen die voor een andere organisatie anders uitpakken.