Implementatie van Summa Search op #kdo365

Office365

Vandaag ben ik te gast bij ROC Mondriaan voor de Kennisdeling Office365, georganiseerd door saMBO-ICT.

Paul Hulsbosch, docent bij Summa Zorg vertelt over hun implementatie van SuSe ( een eigen afkorting van Summa Search). Het is gemaakt in Office 365 en wordt gebruikt voor de opslag van digitaal lesmateriaal in de ruimste zin met behulp van metadata.

Zijn inkijk in eigen keuken: ze hadden 610 GB aan lesmateriaal in 611 mappen in ruim 6000 bestanden in talloze formaten (Flash, Prezi, Mp4 etc.) Daarnaast had elke docent zijn eigen systeem (Google Drive, Dropbox, USB etc.)

Het zoeken op lesmateriaal werd dan moeilijk, op z'n zacht gezegd. Paul deelt zijn 'Business Case:' op een bierviltje. Als elke medewerker elke week 30 minuten bezig is met zoeken: 104 FTE x 30 minuten per week x 40 lesweken x tarief €40 = €83.200. Dan is er genoeg winst te halen lijkt me.

Hun doel:

  • Een centrale plaats voor opslag.
  • Een bepaalde mate van uniformiteit in lay-out en lettertype.
  • Kennisdeling en integrale ontwikkeling.
  • Maatwerkpakketten en arrangementen.

Zij zochten de oplossing in SharePoint. De inrichting is als volgt:

  • Elk team krijgt een eigen subsite.
  • Hierin is een teambibliotheek waar docenten lesmateriaal kunnen plaatsen en delen met collega's voor ontwikkeling.
  • Als het materiaal klaar is voor gebruik wordt het gekopieerd naar hun SuSe omgeving met eigen bibliotheek. In deze stap wordt meta-data toegevoegd.
    Ze kozen expres voor een kopie in plaats van verplaatsen aangezien lesmateriaal na verloop van tijd doorontwikkeld wordt en er dus juist wel verschillende versies nodig zijn.

Behalve aandacht voor de techniek hebben ze ook aandacht gegeven aan de rollen die personen spelen. Binnen onderwijsteams de 'taakdocenten' die ontwikkelen en binnen de Suse-omgeving beheerders etc. Daarnaast bepleit Paul voor betrokkenheid van management. Vooral op het punt van delen:

Docenten die veel tijd besteden aan de ontwikkeling van eigen lesmateriaal vinden delen met anderen vaak moeilijk. Ze bleven op hun eigen producten 'zitten'. Delen van eigen materiaal tussen collega's onderling wordt echter steeds gebruikelijker. Ik vind zelf dat deze mentaliteit een belangrijk aspect is van de implementatie. Belangrijker nog dan de technische randvoorwaarden.