Grote projecten: Dont's en Do's

projectmanagement

Rob Keemink en Arjan Jonker van KWD vertellen over hun projecten bij ROCvA en ROC Flevoland. Eerst wat indicatoren voor de schaalgrootte:

 • 300 mbo opleidingen over 14 domeinen.
 • Meer dan 10k werkplekken gingen naar Windows 7.
 • Meer dan 400 applicaties.
 • Migratie naar Office365 voor 50.000 gebruikers met mail, agenda, contacten, Lync, SharePoint en Skydrive.

Detail-knuppel-in-hoenderhoek: de lokale gebruiker is beheerder op de PC.

Zijn DO tips:

 • Maak je bestuur fan van de ontwikkeling en stel uitgangspunten vast.
 • Zorg voor 'trekkers' in je colleges.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van interne projectleiders.
 • Hou vast aan standaarden, zeker op terreinen waarmee je je toch niet kunt onderscheiden.
 • KISS en wees snel.

Zijn DONT tips:

 • Discussies over uitgangspunten.
 • ICT laten bepalen.
 • Big Bang implementatie.
 • Uitzonderingen honoreren.
 • Migratie van mail en bestanden.

Frappant vond ik zelf vooral wat ze allemaal NIET deden:

 • GEEN project voor telefonie middels Lync. Ze laten dit als inktvlek verspreiden.
 • GEEN cursus voor Office 2010, alleen verwijzen naar filmpjes.
 • GEEN afgeschermde desktopmachine.

Arjan vervolgt met een paar prikkelende vragen:

 • Een groot ICT project, wie is de opdrachtgever? De ICT directeur? Dit leidde tot een redelijke discussie, over wie je 'sponsor' is en of die zich er niet inhoudelijk mee bemoeit.
 • Een groot backoffice project voor alle MBO colleges, wie is de eigenaar? Bedrijfsvoering of onderwijs? Dan wordt het vooral leuk als er binnen een suite zowel administratieve als primaire proces functionaliteiten zitten. Geopperd wordt een "Vereniging van Eigenaren".
 • Wanneer is de autonomie van het onderwijs belangrijker dan efficiency door standaardisatie? Vooral als het ligt op terreinen waarin je je toch niet wilt onderscheiden.

Zijn DONT tips:

 • Te laag of hoog in de organisatie.
 • Starten zonder opdrachtgever.
 • Stuurgroep zonder mandaat.

Zijn DO tips:

 • Benoem een zware stuurgroep.
 • Directeur met affiniteit voor onderwijs en bedrijfsvoering voor overkoepeld eigenaarschap.
 • Benoem proceseigenaren.

De volledige presentatie is hier te vinden.

Dit was onderdeel van de 28ste saMBO-ICT conferentie bij het Landstede.